Direct naar paginainhoud

Muiderduin

Inpassing Vis a Vis

In de kernambitie om een jaarrond aantrekkelijke en bruisende plek te realiseren is theater Vis à Vis een belangrijke partij. Niet alleen in het gebied, maar voor heel Almere en de regio. Daarom wordt samen met Vis à Vis onderzocht hoe het theater het beste permanent in het gebied kan worden ingepast. Er wordt daarbij gekeken naar de verbinding met de omgeving, een combinatie met mogelijke aanvullende culturele (broedplaats)voorzieningen en het beperken van geluidshinder op de omgeving.

Gebiedsconcept

Voor het gebied – zowel binnen- als buitendijks - is een gebiedsconcept ontwikkeld: ‘Muiderduin, Stadsduin voor actieve cultuur’. Het concept geeft vorm aan de fysieke invulling van het gebied én aan een cultureel programma. Het gebied transformeert in een duinlandschap met wandel- en fietspaden en passende duinvegetatie.

Binnen dit gebied worden plekken gecreëerd waar cultuur- en natuurorganisaties voet aan de grond hebben, zoals het eerder genoemde StrandLAB, theater Vis à Vis, Stichting Stad & Natuur. Op het strand zal een kunstbouwwerk verrijzen dat participatief wordt ontworpen: iedereen kan mee tekenen, en er vinden grotere en kleinere evenementen plaats.

Er zullen nieuwe horecagelegenheden komen en er worden nieuwe partners geworven om het gebied rondom Vis à Vis meer culturele lading te geven. De gebiedsontwikkeling is in volle gang. Wil je deze ontwikkelingen volgen? Kijk op kustzonepoort.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening