Direct naar paginainhoud

Stranden

Meerstrand / Catamaranstrand

Het Meerstrand wordt een extensief strand met ruimte voor catamaranzeilen, kitesurfen, ‘uitwaaien’ en kleinschalige horeca. Het landschap wordt versterkt door een doorgetrokken duinlandschap tot op het strand. Het gebied is ongeveer 20 hectare groot. Concrete plannen voor dit gebied moeten nog verder uitgewerkt worden.

Almeerderstrand

Het Almeerderstrand wordt het stadsstrand van Almere. Een strand voor dagelijks strandbezoek met diverse horecagelegenheden en ruimte voor (grootschalige) evenementen. Het Almeerderstrand richten we verder in, waarbij het binnendijkse duinlandschap over de dijk wordt doorgetrokken tot op het strand. Daarbij worden ook nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd en bomen en struik aangeplant. De zuidkant van het Almeerderstrand is begin 2021 met ongeveer 8 hectare uitgebreid. Hier kunnen vanaf 2023 alle grootschalige evenementen, zoals strandfestival ZAND plaatsvinden.

Proefduin

In DUIN wordt een (binnendijks) duinlandschap gecreëerd dat de komende jaren, over een lengte van circa 3 kilometer, over/op de bestaande IJmeerdijk wordt aangelegd, zodat het binnendijkse duinlandschap direct gaat aansluiten op het bestaande Almeerderstrand en nog te ontwikkelen Meerstrand. Onderdeel van deze plannen is ook het reconstrueren en versterken van de bestaande waterkering (IJmeerdijk) zodat deze de komende jaren weer aan de veiligheidsnormen van het Waterschap Zuiderzeeland voldoet. 

Het proefduin in DUIN is een initiatief van Waterschap Zuiderzeeland, Amvest en gemeente Almere als onderdeel van de gebiedsontwikkeling DUIN. Vooruitlopend op deze werkzaamheden is ter hoogte van de Zeeduinweg en gebouw San Francisco over een lengte van 100 meter ingericht als duin. Dit is het eerste stuk waarin de verbinding van het buitendijkse deel met het binnendijkse deel met elkaar is verbonden, waardoor voor bewoners een directe toegang tot het strand is gecreëerd. Verder krijgt men hiermee ook al een goed beeld van de beoogde eindsituatie waarbij de gehele dijk ingepakt wordt in duinlandschap. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening