Direct naar paginainhoud

Zuiderduin

Zuiderduin is het eerste woongebied dat in Duin is opgeleverd. In dit gebied zijn in 2014-2017 225 koop- en huurwoningen gebouwd.

Het gebied is uniek opgezet met aangelegde duinen van soms wel 10 meter hoog, afgewisseld met schelpenpaadjes en wuivend helmgras, waardoor bewoners hier het ultieme vakantiegevoel ervaren. Het project is onderscheiden met de NEPROM-prijs 2017. 

Paddenpoelen in De Vallei

In Almere Poort de Rugstreeppad voor. Dit is een beschermde diersoort. Voor de verdere ontwikkeling van Poort en Duin was een ontheffing noodzakelijk. Deze ontheffing is gegeven, onder de voorwaarde dat er alternatief leefgebied voor de populatie Rugstreeppadden zou worden gecreƫerd en actief zou worden onderhouden. Om de Rugstreeppad in Duin te faciliteren is gekozen om in De Vallei een paddenpoel aan te leggen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening