Direct naar paginainhoud

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat je een lagere uitkering krijgt als je samen met andere personen in een woning woont. Hoe meer personen in de woning wonen, hoe lager jouw uitkering. Het maakt hierbij niet uit hoeveel inkomen de andere personen hebben. Want je hebt lagere woonkosten als je met meer personen samenwoont omdat je de kosten kunt delen.

Wijziging leeftijd kostendeler

Medebewoners tot 27 jaar worden vanaf 1 januari 2023 niet langer als kostendelers beschouwd. De wijziging geldt voor nieuwe en huidige gevallen.

Het afschaffen van de kostendelersnorm geldt alleen voor inwoners met een bijstandsuitkering die 1 of meer huisgenoten hebben tot 27 jaar. Maar de leeftijdsgrens voor een inwoner met bijstand zelf verandert niet. Die blijft 21 jaar. Dus voor iemand met bijstand die 21 jaar of ouder is en in 1 huis woont met een medebewoner die ouder is dan 27 jaar (bijvoorbeeld ouders), geldt nog steeds de kostendelersnorm.

Wat verandert er bij de wijziging van de kostendelersnorm? Een voorbeeld:

  • Een jongere van 24 jaar woont bij zijn ouders (allebei 49 jaar). Alle drie hebben ze recht op algemene bijstand  voor het levensonderhoud. Na de wijziging is het kind geen kostendelende medebewoner meer voor de bijstand van zijn vader en moeder. De ouders hebben recht op de normale gehuwdennorm.
  • De kostendelersnorm is wél van toepassing op de jongere, die immers ouder is dan 21 jaar en heeft kostendelende medebewoners van ouder dan 27 jaar (zijn ouders).  Dan wordt de kostendelersnorm toegepast en ontvangt de jongere 43,33 % van de gehuwdennorm.

Uitzondering  kostendelersnorm

Jongeren onder de 27 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. Die geldt pas als een kind 27 jaar wordt en niet studeert. Zolang jouw kind studiefinanciering ontvangt of een student is die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgt (BBL-studenten), geldt de kostendelersnorm ook niet. Het is wel zo dat als jouw kind 18 wordt, de kinderbijslag en het kindgebonden budget stoppen. Jouw kind moet dan ook een eigen zorgverzekering hebben en voor de zorg die nodig is een eigen risico betalen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening