Direct naar paginainhoud

Pilot Woningtoewijzing (dreigend) dakloze jongeren

Net als bij Thuis in de Wijk en de Doorstartregeling, werken wij bij deze pilot - met jullie als partner -  intensief en prettig  samen om ook voor (dreigend) dakloze jongeren een stabiele thuissituatie te creëren.

Op deze pagina kun je een (dreigend) dakloze jongere aanmelden en lees je meer informatie over de pilot. Het formulier is in te vullen door de professionele begeleider van de jongere, die werkzaam is bij een deelnemende zorgaanbieder of een welzijns-/onderwijsinstelling. De aanmelding komt binnen bij de afdeling Zorg en Welzijn van de gemeente Almere. Zij beoordelen de aanvraag en besluiten of de jongere in aanmerking komt voor een woning. De noodzaak, motivatie van de jongere en het ontbreken van andere voorliggende oplossingen worden hierin meegewogen. 

Waarom een pilot?

Zoals jullie weten is de wachttijd voor een sociale huurwoning lang en jongeren komen vaak niet in aanmerking voor een urgentie. De noodzaak om deze groep jongeren te helpen aan woonruimte is hoog. Het ontbreken van stabiele woonruimte belemmert hen om hun leven op te pakken en zich verder te ontwikkelen. Daar willen gemeente Almere, corporaties en zorgpartners samen iets aan doen. 

Bij wijze van proef worden tot 2024 circa 80 sociale huurwoningen beschikbaar gesteld voor (dreigend) dakloze jongeren. Na deze proefperiode wordt bekeken of het met voorrang toewijzen van een sociale huurwoning aan woningzoekenden in deze doelgroep een vervolg krijgt en in welke vorm.  

Wie komen er voor in aanmerking?

Almeerse jongeren tussen de 18 en 27 jaar die dakloos of dreigend dakloos zijn en niet in aanmerking (kunnen) komen voor een voorliggende oplossing, zoals bijvoorbeeld een urgentie voor een sociale huurwoning. Het is dus een aanvullende regeling. Ze moeten gemotiveerd zijn om met ambulante hulpverlening (weer) zelfstandig te gaan wonen. 

Directe bemiddeling en Thuis in de Wijk

Als de aanvraag wordt gehonoreerd door de gemeente Almere, afdeling Zorg en Welzijn, krijgt de jongere binnen 6 maanden een eenmalig woningaanbod van een corporatie. Vanaf dat moment gelden de werkafspraken van Thuis in de Wijk. De jongere krijgt een omklapcontract aangeboden. Gaat het na afloop van deze periode goed en zijn de (woon)doelen behaald, dan wordt het huurcontract ‘omgeklapt’ naar een huurcontract op eigen naam van de jongere. 

Meer informatie

Heb je vragen, neem dan contact op met het team Wonen en Zorg via telefoonnummer 14 036. Wij helpen je graag verder.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening