Barbecueën

Barbecueën

Barbecueën en overige sfeervuren zijn toegestaan in Almere als daarbij geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving ontstaat. Om het milieu te beschermen mag je geen afvalstoffen verbranden. Staatsbosbeheer geeft in haar eigen gebieden met borden aan waar barbecueën verboden is. Vanwege het risico op natuurbranden kan de Veiligheidsregio Flevoland bij langdurige droogte een stookverbod voor de regio adviseren. De gemeente kan dan voor haar eigen grondgebied een algemeen stookverbod invoeren. Op dat moment is zelfs barbecueën via open vuur in eigen tuin niet langer toegestaan omdat de risico's op brand te groot zijn. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om de risico's en eventuele overlast ontstaan door barbecueën tot een minimum te beperken. Dit geldt zowel voor barbecueën in eigen tuin als in de openbare ruimte.