Direct naar paginainhoud

Maatregelen bij niet-betalen belastingen

Als je een belastingaanslag niet of niet volledig vóór de betaaltermijn betaalt, neemt de gemeente maatregelen. Hier zijn kosten aan verbonden. Het moment van bijschrijven op rekening van de gemeente bepaalt of je invorderingskosten moet betalen.

Heb je na een herinnering en een aanmaning de belastingaanslag nog niet betaalt? Dan loopt de betaling via incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn. Zij voeren in opdracht van ons de openstaande schulden uit.

Rente

  • Ben je te laat met betalen? Dan betaal je invorderingsrente van 4%. Deze rente berekenen we vanaf de vervaldag dat je moest betalen tot je het hele bedrag hebt betaald.
  • Heb je een aanvraag kwijtschelding of bezwaar ingediend? Dan krijg je uitstel van betaling. De invorderingsrente loopt wel door in de periode dat je uitstel hebt.
  • Is je bezwaar afgewezen, dan kun je in beroep gaan of toch nog betalen. Je betaalt dan alsnog de invorderingsrente.
  • Is je bezwaar toegekend? Dan betaal je geen invorderingsrente.
  • Heb je een betalingsregeling? Dan betaal je een bedrag in het gewenste aantal termijnen. Ook dan betaal je rente.

MijnOverheid

Wil je jouw post ook digitaal hebben? Meld je aan bij MijnOverheid en je post komt digitaal in de Berichtenbox. Wil je de brieven toch per post in de brievenbus? Pas dit dan aan op mijn.overheid.nl

Aanmaning

Wanneer de betaaltermijn van de belastingaanslag is verstreken en je hebt de aanslag niet of niet volledig betaald, krijg je een aanmaning. De aanmaning is de eerste stap in de dwanginvordering. Voor het versturen van een aanmaning brengt de gemeente kosten in rekening. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het openstaande bedrag. Voor bedragen tot 454 euro zijn de kosten 8 euro. Voor bedragen boven de 454 euro zijn de kosten 18 euro.

Dwangbevel

Als je de aanmaning niet op tijd (binnen veertien dagen na dagtekening) betaalt, dan volgt er een dwangbevel. Ook hier zijn kosten aan verbonden. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het openstaande bedrag. De kosten bedragen minimaal 43 euro en maximaal 12.677 euro.

Inbeslagname

Betaal je ook na het dwangbevel niet, dan heeft de gemeente vele mogelijkheden om de openstaande vordering te innen. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op jouw loon, uitkering, spaartegoeden, auto(‘s) of (on)roerende zaken.

Zijn er zaken in beslag genomen, dan staat in het proces-verbaal wanneer de verkoop hiervan plaatsvindt. De datum van de verkoop is minimaal vier weken na de inbeslagname. Een week voor de verkoop plakt de deurwaarder een aankondiging van verkoop op het adres van de verkoop. De kosten hiervoor zijn 30 euro. Twee dagen voor de verkoop kondigt de deurwaarder de verkoop aan in een advertentie in een plaatselijke krant. De kosten hiervoor zijn ongeveer 150 euro.

Je kunt de verkoop alleen voorkomen door voor de datum van verkoop het totaal verschuldigde bedrag, inclusief invorderingskosten, te betalen. Je kunt het bedrag zelf overmaken of je kunt het bedrag met PIN betalen aan de balie in het stadhuis (je moet hiervoor een afspraak maken). 

Veelgestelde vragen gemeentelijke belasting betalen

Wat moet ik doen als ik verhuisd ben en/of mijn woning heb verkocht?

Verhuis je binnen Almere, dan neem je de opgelegde aanslag afvalstoffenheffing (en hondenbelasting) mee naar jouw nieuwe adres. Vanwege efficiency redenen wordt er geen ontheffing verleend van de oude aanslag afvalstoffenheffing, eveneens wordt er geen nieuwe aanslag afvalstoffenheffing opgelegd.

Verhuis je binnen Almere waarbij je gaat inwonen, dan heb je recht op ontheffing van de aanslag afvalstoffenheffing vanaf de eerstvolgende maand na jouw verhuizing. De gemeente Almere verwerkt deze ontheffingen eenmaal per kwartaal achteraf. Op verzoek kan de ontheffing eerder plaatsvinden.

Verhuis je buiten Almere dan heb je recht op ontheffing van de aanslag afvalstoffenheffing vanaf de eerstvolgende maand na jouw verhuizing. De gemeente Almere verwerkt deze ontheffingen eenmaal per kwartaal achteraf. Op verzoek kan de ontheffing eerder plaatsvinden.

Ben je op 1 januari van een belastingjaar eigenaar van een object in Almere dan betaal je de aanslag onroerende zaakbelasting eigendom en rioolheffing voor het gehele jaar. Het is mogelijk dat de zakelijke lasten bij de notaris verrekend worden tussen koper en verkoper. De gemeente blijft buiten een verrekening tussen eigenaren (en/of partners).

Ben je op 1 januari geen eigenaar of gebruiker meer maar heb je wel een aanslag ontvangen? Dan kun je een bezwaarschrift indienen, zorg ervoor dat je bewijsstukken mee stuurt (denk bijvoorbeeld aan een bevestiging van einde huurcontract of een afschrift van de notarisafrekening).

Wat moet ik doen als ik mijn niet-woning heb verkocht?

Ben je op 1 januari van een belastingjaar eigenaar of gebruiker van een niet-woning in Almere dan betaal je de aanslag onroerende zaakbelasting gebruik voor het gehele jaar. Een tussentijdse wijziging of verhuizing is niet van invloed op de hoogte van de aanslag. Zorg ervoor dat je zelf een verhuizing en/of wijziging meldt bij de afdeling Belastingen.

Ben je op 1 januari geen eigenaar of gebruiker meer maar heb je wel een aanslag ontvangen? Dan kun je een bezwaarschrift indienen, zorg ervoor dat je bewijsstukken mee stuurt (denk bijvoorbeeld aan bevestiging van einde huurcontract of een afschrift van de notarisafrekening).

Wat moet ik doen als ik de belastingaanslag niet in één of in twee keer kan betalen?

Als je de belastingaanslag niet in één of twee keer kunt betalen, kun je een machtiging voor automatische incasso afgeven aan de gemeente. Aanslagen tussen 85 en 10.000 euro worden dan in termijnen van jouw rekening afgeschreven. 

Het moment waarop je een machtiging voor automatische incasso afgeeft, bepaalt in hoeveel termijnen het bedrag wordt afgeschreven. Doe je dit binnen veertien dagen na dagtekening van de aanslag, dan worden aanslagen tussen 85 en 10.000 euro in tien termijnen van jouw rekening afgeschreven. De tien termijnen worden geïnd vanaf maart tot en met december. Geef je de machtiging voor automatische incasso later af, dan wordt het bedrag in minder termijnen van jouw rekening afgeschreven. Aanslagen lager dan 85 euro en/of hoger dan 10.000 euro worden in twee termijnen afgeschreven. 

Als ik de gemeente machtig voor automatische incasso, wanneer gaat dit dan in?

Als wij de machtiging voor de 25ste van de maand binnen hebben, gaat de automatische incasso nog dezelfde maand in.

Wat gebeurt er als ik het bedrag van de automatische incasso niet kan betalen?

Als het bedrag dat afgeschreven dient te worden niet op jouw rekening staat, wordt de automatische incasso gestorneerd. Het openstaande bedrag wordt verdeeld over de resterende maanden. Na twee keer storneren trekt de gemeente de automatische incasso in en dien je het openstaande bedrag in één keer over te maken.

Kan ik alsnog automatische incasso afgeven als de gemeente de automatische incasso ingetrokken heeft?

Ja. Je kunt per jaar twee keer een automatische incasso afgeven. Je kunt na intrekking van de eerste automatische incasso nogmaals een automatische incasso afgeven om het bedrag in de resterende termijnen af te laten schrijven.

Wat is de procedure voor de invordering van gemeentelijke belastingen?

Je kunt meer lezen over de invordering van gemeentelijke belastingen in de leidraad invordering gemeentelijke belastingen (pdf, 0,637 Mb).

In deze leidraad staat de procedure als gemeentelijke belastingen niet (tijdig) worden betaald en het beleid voor uitstel van betaling. Ook kun je diverse normbedragen raadplegen die van belang zijn voor het berekenen van kwijtschelding en voor de beslagvrije voet.

Wat moet ik doen als ik de gemeentelijke belasting niet kan betalen?

Als je de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kun je een betalingsregeling aanvragen. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14 036 of het digitaal aanvragen via de Belastingbalie

Het kan ook zijn dat je in aanmerking komt voor kwijtschelding. Je hoeft dan geen belasting te betalen.

Wat moet ik doen als ik een aanmaning heb, maar deze niet in één keer kan betalen?

Je moet een aanmaning binnen 14 dagen na dagtekening betalen. Als je dat niet doet, zetten we de dwanginvordering voort en brengen we extra kosten in rekening.

Als je niet binnen deze termijn kunt betalen, heb je twee mogelijkheden: 

  • Je geeft een machtiging voor automatische incasso af (als er nog incassotermijnen voor het aanslagbiljet van toepassing zijn), waardoor het bedrag wordt verdeeld over de resterende betaaltermijnen van het aanslagbiljet. Dit kan bij aanslagen tussen de 85 en 10.000 euro;
  • Je vraagt een betalingsregeling aan.

Wat moet ik doen als ik een dwangbevel heb ontvangen?

Als je een dwangbevel hebt ontvangen van de afdeling Belastingen, dien je deze binnen twee dagen na ontvangst te betalen.

Waar kan ik mijn stukken kwijt voor de deurwaarder?

Je kunt de stukken in de brievenbus van het stadhuis van de gemeente Almere doen.

Welke taak heeft de gemeente bij een ontruiming door een deurwaarder?

Op de dag van de ontruiming is de afdeling Reiniging van de gemeente aanwezig. Deze afdeling slaat de goederen op. Je ontvangt hier een week voor de ontruiming een brief over.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening