Veiligheid

Onder openbare orde en veiligheid vallen alle beleidsmaatregelen welke betrekking hebben op het handhaven, verlenen van vergunningen en toezicht houden op de openbare orde en de veiligheid in Almere.