Direct naar paginainhoud

Burgerparticipatie

Als inwoner van Almere mag je meeluisteren, meedenken of meebeslissen over plannen van de gemeente die je omgeving of je leven in grote mate veranderen. In Almere maken we de stad samen.

Als inwoner van Almere weet je wat er speelt in je wijk en wil je vorm en inhoud geven aan je eigen omgeving. Dus als de gemeente beleid wil maken of plannen heeft om de stad te verbeteren, is het logisch dat inwoners actief betrokken worden. Gemeente en inwoners samen hebben een bredere kijk op wat er speelt en wat wenselijk is. Dit zorgt voor meer kennis van zaken, een beter resultaat en hopelijk meer steun en begrip voor de veranderingen.

Werkwijze burgerparticipatie

De gemeente Almere verplicht zich om haar inwoners als vanzelfsprekend zo snel en duidelijk mogelijk te informeren over elk plan dat de omgeving of het leven van inwoners in grote mate veranderd. De gemeente maakt altijd een participatieplan voordat het project start. In dit participatieplan staat duidelijk hoe het participatieproces wordt georganiseerd en waarom er voor gekozen is het op die manier te doen. Het participatieplan is openbaar en wordt bij voorkeur samen met inwoners gemaakt of afgestemd.

De treden van ‘de participatieladder’

Het participatieplan is altijd maatwerk en keuzes moeten degelijk gemotiveerd worden, met aandacht voor het belang en de complexiteit van de wensen en bezwaren. Mogelijke stappen:

 • Informeren: inwoners lezen, luisteren of kijken; zij kunnen reageren en krijgen antwoord op vragen.
 • Raadplegen: inwoners worden uitgenodigd om mee te denken, te overleggen en te adviseren.
 • Meebeslissen: inwoners worden uitgenodigd om samen te werken aan oplossingen, te kiezen uit mogelijkheden, te stemmen op opties.

Wat mag je verwachten van burgerparticipatie?

Voor beleid of plannen van de gemeente die je omgeving of je leven als inwoner van Almere beïnvloeden, geldt dat:

 • De gemeente altijd duidelijk en vooraf inwoners informeert over deze plannen en het participatieproces dat de gemeente erover organiseert.
 • De gemeente de dialoog met inwoners aangaat in het participatieproces: vragen worden beantwoord, suggesties overwogen, keuzes uitgelegd.
 • De gemeente de inbreng van inwoners actief meeweegt.
 • De gemeente communiceert over de inbreng van inwoners en hoe dat het besluit heeft beïnvloed.

Belangrijk: Meedoen in een participatieproces betekent niet dat jouw wensen altijd zullen worden overgenomen. Jouw belang zal niet altijd boven andere belangen gaan. Een goed participatieproces betekent niet dat iedereen het met elkaar eens wordt, of eens is met het resultaat. Je mag altijd proberen de politieke besluitvorming van de gemeenteraad over het plan te beïnvloeden. In het Jaarverslag Participatie (PDF, 5 MB) staan feiten en cijfers hoe Almere participeert.

De rechten bij participatie

 • Bewoners worden zo vroeg mogelijk betrokken bij het project.
 • Bewoners ontvangen vooraf en duidelijk informatie over het project of beleid.
 • Bewoners ontvangen vooraf en duidelijk informatie over het participatieproces: een participatieplan met planning.
 • Het plan legt o.a. uit wie mee kan doen, waarover wordt geraadpleegd of kan worden meebepaald, en waarom welke ‘trede’ van de participatieladder is gekozen.
 • De informatie bevat gemeentelijke contactgegevens voor vragen, suggesties of klachten.
 • De gemeente communiceert ook tijdens het participatieproces tijdig en transparant (over bijvoorbeeld beslissingen, veranderingen of vertragingen).
 • De gemeente weegt de inbreng van bewoners actief mee en legt uit hoe die het besluit hebben beïnvloed en waarom ideeën wel of niet zijn overgenomen.
 • Bewoners ontvangen een verslag van bijeenkomsten, en na afloop van het hele participatieproces.

Bekijk de mogelijkheden, zoals inspreken op de Politieke Markt van de gemeenteraad op raadvanalmere.nl.

Ben je het niet eens met het burgerparticipatieproces?

 • Neem contact op met de contactambtenaar van het project zoals die staat op uitnodigingsbrieven, e-mails of een projectwebsite. Als je die niet kent, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 036 of meld je klacht online.
 • Raadpleeg de adviseur burgerparticipatie van de gemeente Almere: mail naar burgerparticipatie@almere.nl.
 • Gemeenteraad: verzoek via een brief om dit onderwerp op de agenda te plaatsen. Zie raadvanalmere.nl voor meer informatie.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening