Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Tuinvergrotingen aanvragen

De gemeente Almere ontvangt regelmatig vragen van bewoners over tuinvergroting. Waar mogelijk willen we tegemoet komen aan de vraag van bewoners om gemeentegrond grenzend aan hun tuin te kopen voor tuinvergroting.

In bepaalde delen van de stad staat de stedenbouwkundige opzet haaks op tuinvergrotingen en geldt 'nee tenzij'. Alleen bij een omissie in het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan is een tuinvergroting mogelijk. Woon je in het gebied Almere DUIN, houd er dan rekening mee dat een tuinvergroting niet kan, omdat een extra uitgifte ten koste gaat van het unieke landschap.

Tuinvergroting kan alleen als je eigenaar bent van het aangrenzende perceel met woning. Ook is niet iedere locatie geschikt om een tuin uit te breiden. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke leidingen die ondergronds lopen, waardoor de strook bereikbaar moet blijven. We maken onderscheid in tuinvergrotingen in de bestaande stad en tuinvergroting van een bouwkavel binnen gebieden die nog in ontwikkeling zijn. Voor deze laatste gebieden geldt ook een andere prijs, namelijk het tarief van woningbouw voor die locatie. Meer informatie hierover vind je onder kosten aankoop van gemeentegrond.

Wat zijn de voorwaarden

Voor het kopen van extra grond van de gemeente voor tuinvergroting in de bestaande stad en in de gebieden in ontwikkeling, zijn enkele randvoorwaarden verbonden. De aanvraag wordt langs deze voorwaarden gewogen. Er wordt bij een bouwkavel alleen grond verkocht, indien dit mogelijk is, als daarmee de kavel over de volledige breedte met minimaal een meter wordt vergroot.

Staat van de grond

De grond wordt verkocht in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van aanbod. De gemeente helpt niet bij de verwijdering van bomen, struiken of stenen op de uitgegeven grond.

Verzoek indienen voor het vergroten van uw tuin

Voor het kopen van grond van de gemeente ter vergroting van jouw tuin of jouw kavel kun je gebruik maken van het aanvraagformulier tuinvergroting.

Aanvraagformulier tuinvergrotingen

Jouw aanvraag (pdf, 0,06 Mb) is voor de gemeente maatwerk en kent een eigen beoordeling. Afhankelijk van het belang van de randvoorwaarden wordt de aanvraag wel of niet gehonoreerd. Gemiddeld duurt de afhandeling van een aanvraag ongeveer zes tot acht weken.

Vragen

Veel zaken zijn online te regelen. Heb je advies nodig of heb je een vraag over een vergunning, neem dan contact op met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Veelgestelde vragen

Naar welk email adres kan ik de stukken sturen?

 • Dat kan naar info@almere.nl. Vermeld als onderwerp: aanvraag tuinvergroting.

Wat is het adres waar ik de aanvraag voor tuinvergroting naar toe kan sturen?

 • Gemeente Almere, Vergunningen, Toezicht & Handhaving, 
  Bureau Tuinvergroting
  Postbus 200, 1300 AE, Almere

Als ik grond koop, verwijdert de gemeente dan de bomen en struiken?

 • De grond wordt verkocht in de staat waarin deze zich bevindt als deze wordt aangeboden. De gemeente helpt niet bij het verwijderen van bomen, struiken of stenen op de uitgegeven grond. Je ziet wat je koopt.

Moet ik een notaris in Almere kiezen als ik de grond voor tuinvergroting koop?

 • Ja, alle in Almere gevestigde notarissen zijn door de gemeente gemachtigd voor het passeren van de akte. Ook zijn alle notarissen in Almere bekend met tuinvergroting. Notarissen buiten Almere zijn niet gemachtigd voor het passeren van de akte.

Heeft de gemeente een vaste notaris om de akte te laten passeren voor tuinvergroting?

 • Nee, kopers van grond voor tuinvergroting mogen zelf een in Almere gevestigde notaris kiezen.

Welke kosten komen er nog bij als ik grond van de gemeente koop voor tuinvergroting?

 • De bijkomende kosten zijn overdrachtsbelasting, inschrijven in het kadaster en notariskosten. Voor meer informatie over de hoogte van de kosten kun je contact opnemen met een in Almere gevestigde notaris.

Kan ik grond in bruikleen krijgen of huren van de gemeente?

 • Nee, het is sinds 2010 niet meer mogelijk om een bruikleenovereenkomst te sluiten met de gemeente voor tuinvergroting. Ook verhuren wij geen grond voor tuinvergroting.    

Ik woon in een huurwoning. Kom ik toch in aanmerking voor tuinvergroting?

 • Nee, we kunnen je alleen grond verkopen voor tuinvergroting als jij eigenaar bent van het aangrenzende perceel met woning. 

Hoe lang duurt het voor ik antwoord op mijn verzoek krijg?

 • Gemiddeld duurt de afhandeling van een aanvraag ongeveer zes tot acht weken.

Kan ik een verzoek om tuinvergroting ook digitaal indienen?

 • Op de website kun je een aanvraagformulier voor tuinvergroting openen. Deze kun je invullen en per mail versturen. 

Kom ik in aanmerking voor tuinvergroting?

 • Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Wel kun je via de website de randvoorwaarden inzien, zodat je vooraf zelf kunt inschatten of je mogelijk in aanmerking komt voor tuinvergroting. 
Illustratie Almere skyline
Jouw mening