Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. 

Leegstand woning

Staat jouw te koop staande woning leeg en wil je deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan. Daarvoor kun je een vergunning bij de gemeente aanvragen.

Tijdelijke verhuur

Als je dubbele woonlasten hebt omdat jouw oude woning nog te koop staat en je een andere woning hebt betrokken, dan kan tijdelijke verhuur van de oude woning die lasten verlichten. Door tijdelijke verhuur via de Leegstandwet vervalt de huurbescherming. Je moet je hypotheekverstrekker wel om toestemming vragen voor de tijdelijke verhuur van de woning.

Voorwaarden voor verhuur via de Leegstandwet

Voor verhuur via de Leegstandwet heb je een vergunning nodig die door het college van Burgemeester en Wethouders wordt verstrekt. Een vergunning voor woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning wordt verleend voor de periode van  vijf jaar. Deze vergunning kan niet verlengd worden. 

Er zijn 2 belangrijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan als je jouw huis via de Leegstandwet wil verhuren:

  • de woning moet te koop staan 
  • op het adres mag niemand ingeschreven staan in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). 

Aanvragen

Op de site van de Rijksoverheid vind je het aanvraagformulier. Vul het formulier in en mail een scan naar info@almere.nl of verstuur per post naar:

Gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Kosten

Voor een leegstandwetvergunning worden kosten berekend. Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vind je in de legesverordening.

Vragen?

Kijk op Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor de actuele contactinformatie en informatie over het maken van een afspraak.

Veelgestelde vragen

Valt kamerverhuur ook onder de Leegstandwet?

  • Nee kamerverhuur valt niet onder de Leegstandwet. 

Ik wil mijn woning, die niet te koop staat, verhuren. Moet ik de gemeente om toestemming vragen? 

  • Nee je hoeft  geen toestemming aan de gemeente te vragen. Wel is het verstandig de verhuur van jouw woning met jouw bank te overleggen. 
Illustratie Almere skyline
Jouw mening