Direct naar paginainhoud

Participatie

Samen zijn we verantwoordelijk voor een gezonde, veilige en duurzame toekomst van Almere; gemeente, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Almere als een stad waar van alles mogelijk is, maar waar we ook omkijken naar elkaar. En waar we eerlijk en duidelijkheid zijn over de gevolgen voor anderen van onze plannen. We moeten met elkaar het gesprek aangaan over wat we willen beschermen en behouden of zelfs verbeteren in onze leefomgeving. Dit noemen we (burger)participatie. 

We willen dat inwoners en ondernemers een gewenste mate van invloed hebben over plannen in hun buurt en in hun stad: dat noemen we burgerparticipatie. Dat kunnen plannen zijn van de gemeente of plannen van een particulier waar de gemeente bij betrokken is.  

We verwachten ook dat mensen die zelf iets willen ondernemen niet alleen naar de gemeente kijken met de vraag of het wel of niet mag, maar zelf actief hun omgeving betrekken bij het ontwikkelen van plannen. Vanuit de gemeente komt er zo ook meer ruimte om vooraf aan besluitvorming mee te denken en expertise te leveren bij initiatieven uit de stad: overheidsparticipatie. 

Hoe werkt de participatie onder de Omgevingswet? 

Ga jij een vergunning aanvragen omdat je iets gaat organiseren of veranderen in de stad? 

Dan is het belangrijk dat de mensen en organisaties in je omgeving die de gevolgen van jouw initiatief zien, horen, ruiken en voelen weten wat je van plan bent en de mogelijkheid hebben om bij jou aan te geven wat zij ervan vinden.  

Je vraagt dus je omgeving om mee te doen in het uitdenken van jouw plan. Participatie noemen we dat. 

Alle belangen in beeld 

In jouw aanvraag voor een vergunning moet je aangeven of en hoe je de participatie hebt georganiseerd.  
 
Dus wie heb je bij je plannen betrokken en op welke manier. En op welke wijze ben je omgegaan met de belangen die aanwezig zijn in de omgeving.  

Participatie is een vormvrij proces  

Je bent verantwoordelijk voor de participatie dus het is aan jou om een beslissing te maken voor welke stappen je gaat nemen. 

Bij de aanvraag voor een dakkapel is het vaak voldoende om je directe buren met een persoonlijk praatje of korte brief te informeren en te vragen of ze er ideeën of zorgen over hebben.

Maar wat als je bijvoorbeeld een muziekevenement gaat organiseren op een plek waar mensen wonen of ondernemen? Dan is het aan te raden om deze belanghebbenden ook te laten meedenken over de maatregelen die overlast kunnen voorkomen. Bedenk dus goed wat de gevolgen van jouw plan kunnen zijn en wie deze gevolgen ervaren. Maak een lijst met belanghebbenden en bedenk welk middel het meest geschikt is om in contact te treden.  

Luisteren en eventuele zorgen serieus nemen 

Je nodigt belanghebbenden dus uit om mee te doen in het vormgeven van jouw initiatief zodat dat wat jij wilt in harmonie is met de omgeving. Maar dat houdt niet in dat als iemand het niet eens is met jouw initiatief het ook niet door kan gaan.  
 
In onze stad met zoveel meningen en overtuigingen hoeven we het niet altijd eens te zijn met elkaar. Wat we wel willen is dat we luisteren naar elkaar en ieders zorgen serieus nemen.  
 
De vergunningverleners van gemeente Almere toetsen jouw plan. Ze kijken bijvoorbeeld naar een goede ruimtelijke inpassing.  

Bij je aanvraag bespreekt gemeente Almere de wijze waarop jij de participatie hebt uitgevoerd. Als wij dat als onvoldoende beoordelen kunnen wij als gemeente besluiten zelf zienswijzen op te halen bij diegenen waarvan wij aannemen dat zij een belang hebben. Dat zorgt op z’n minst voor een vertraging van je aanvraag.  

Je plan wordt niet afgekeurd op slecht uitgevoerde participatie. En ook niet op het feit dát er weerstand of tegenstanders zijn.  

Maar om te kunnen beoordelen of jouw plan ruimtelijk goed in te passen is, moeten wij een afweging kunnen maken van de belangen die er spelen. Participatie is nodig om dat beeld compleet krijgen. 

Lees de Nota Burgerparticipatie en Jaarverslag Participatie

We spreken van burgerparticipatie als de gemeente een plan heeft, of de gemeente betrokken is bij een ontwikkeling van een particulier. In deze situatie doet de inwoner mee als belanghebbende.   

Wat de gemeente moet doen om de participatie te regelen is te vinden in de Nota Burgerparticipatie. In het Jaarverslag Participatie (PDF, 5 MB) staan feiten en cijfers hoe Almere participeert.

Wij raden je aan om de Nota te lezen als je zelf een initiatief hebt. Zo kom je er achter wat de verschillende stappen in een participatieproces kunnen zijn. En zo krijg je een overzicht van de basisprincipes voor participatie die de gemeente gebruikt.  
 
De Nota geeft je inzicht bij welk type initiatief je de omgeving het beste kan informeren en bij welke situatie meedenken of meewerken op zijn plaats is.  

Nogmaals, in veel gevallen is hoe je de participatie doet vrij van regels. De huidige Nota kan je wel op weg helpen en laten zien wat wij als gemeente belangrijk vinden.  
 
In 2024 krijgt de Nota Burgerparticipatie een nieuwe versie. In dat jaar zegt de gemeenteraad ook bij welke soort ontwikkelingen participatie altijd verplicht is. Dan volstaat een brief ter informatie sowieso niet.  

Illustratie Almere skyline
Jouw mening