Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Leegstandwetvergunning

Als je dubbele woonlasten hebt omdat je oude woning nog te koop staat en je al in een nieuw woning woont, dan kan tijdelijke verhuur van de oude woning de dubbele woonlasten verlichten. Door tijdelijke verhuur via de Leegstandwet, vervalt de huurbescherming en kan de hypotheekverstrekker toestemming geven voor tijdelijke verhuur.

Voor verhuur via de Leegstandwet heb je een vergunning nodig die door het college van Burgemeester en Wethouders wordt verstrekt. Een vergunning voor woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning wordt verleend voor de periode van vijf jaren. Deze vergunning kan niet verlengd worden.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de woning moet te koop staan                                                                                        
  • op het adres mag niemand ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie personen, BRP.

Meer informatie vind je bij het aanvraagformulier. Je vraagt de vergunning aan door het formulier ingevuld op te sturen naar:

Gemeente Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere of u stuurt het gescand naar info@almere.nl.

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij je naar de legesverordening Almere.

De termijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag leegstandwetvergunning bedraagt 6 tot 8 weken.

Veelgestelde vragen:

  • Valt kamerverhuur ook onder de leegstandwet?

Nee kamerverhuur valt niet onder de leegstandwet.

  •  Ik wil mijn woning, die niet te koop staat, verhuren. Moet ik nog aan bepaalde voorwaarden voldoen?

Op de volgende pagina‚Äôs vind je meer informatie over het verhuren van je woning: Opkoopbescherming in Almere en Kamerbewoning en woningsplitsing

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening