Direct naar paginainhoud

Venten

Onder venten verstaan we het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van producten in de openbare ruimte. Bij venten is het van belang dat de verkoper zijn waren voortdurend vanaf een andere plaats aanbiedt, tenzij hij klanten bedient. Anders is er sprake van een standplaats.

Voor het verkopen van producten op markten of vanaf een standplaats gelden andere regels. Venten op een evenemententerrein is alleen toegestaan met toestemming van de organisator van het evenement.

Voorwaarden voor venten

Venten is in Almere toegestaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het venten vindt plaats op maandag tot zaterdag (feestdagen uitgezonderd) tussen 9.00 en 22.00 uur;
  • het venten vindt niet plaats binnen 200 meter van een standplaats, een winkel met hoofdzakelijk dezelfde goederen, de weekmarkt of een evenement;
  • met het venten komen de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu niet in gevaar.

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening