Direct naar paginainhoud

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit het bevolkingsregister is een verklaring dat je bij de gemeente Almere staat ingeschreven als inwoner. Je kunt dit uittreksel online aanvragen. Het uittreksel BRP wordt binnen 5 werkdagen opgestuurd.

Hierop staan de volgende gegevens:

 • Je geslachtsnaam
 • Je voorna(a)m(en)
 • Je geboortedatum en geboorteplaats
 • Je huidige adres
 • De datum van afgifte van het uittreksel
 • Ondertekening door ambtenaar

Aanvragen via de website

Het document kun je aanvragen via de website. Dit is de snelste en goedkoopste manier. Je moet hiervoor inloggen met DigiD en kunt betalen met iDeal en creditcard. Het uittreksel BRP wordt binnen 5 werkdagen opgestuurd.

Aanvraag starten

Aanvragen aan de balie

Wil of kun je het uittreksel niet aanvragen via de website? Dan kun je het ook persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Maak hiervoor een afspraak. Je het uittreksel direct mee.

Wat moet je meenemen?

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een betaalpas. Je betaalt de kosten bij de aanvraag.

Kosten

ProductKosten

Uittreksel BRP via de website

€ 13,75

Uittreksel BRP aan de balie€ 15,95

Wat je moet weten

 • Voor een woningaanbieding via Ymere, de Alliantie of Goede Stede hoef je niet altijd een uittreksel op te vragen. De woningcorporatie laat je weten of je een ‘uittreksel met adreshistorie’ nodig hebt. Als je geheimhouding van persoonsgegevens hebt aangevraagd, vraag je dit uittreksel zelf op.
 • Voor inschrijving voor een woning bij een andere woningaanbieder kies je voor een 'uittreksel met adreshistorie'.
 • Een internationaal uittreksel heeft een vaste indeling. Je kunt niet zelf kiezen welke gegevens erop komen te staan.
 • Je kunt alleen gegevens uit de BRP op een uittreksel aanvragen als je in Almere ingeschreven staat.
 • Heb je een bewijs van Nederlanderschap nodig? Maak dan een afspraak voor de aanvraag van een BRP-uittreksel. Dit geldt zowel voor de internationale als de Nederlandse versie. Je kunt dit uittreksel niet online aanvragen.

Iemand machtigen

Je kunt iemand anders machtigen om het uittreksel bij Burgerzaken aan te vragen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier (pdf, 0,091Mb). De gemachtigde moet bij de aanvraag meenemen:

 • het ingevulde machtigingsformulier;
 • een kopie van jouw identiteitsbewijs;
 • zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

Commerciële tussenpersonen actief

Er zijn commerciële tussenpersonen actief die aanbieden een uittreksel, urgentieverklaring of ander product voor je aan te vragen bij de gemeente. Deze tussenpersonen vragen meer geld, het duurt langer voordat jouw gevraagde product bij je binnen is. Daarnaast machtig je hiermee iemand om voor je een persoonlijk product aan te vragen. Hiermee krijgen deze bedrijven de beschikking over privacygevoelige informatie.

Wil je toch iemand machtigen omdat je zelf niet in staat bent om de aanvraag te doen? Geef gegevens zoals een kopie van jouw paspoort nooit zomaar af. Gebruik bij het maken van een kopie altijd de KopieID app van de Rijksoverheid. Hiermee kun je jouw gegevens deels afschermen en blijft jouw privacy gewaarborgd.

Veelgestelde vragen uittreksels

Niet standaard naam ouders op uittreksel kind

De naam/namen van de ouders komt niet automatisch op een standaard uittreksel van een kind te staan. 
Een ouder kan aan de balie wel aangeven welke gegevens er op het uittreksel van het kind moeten komen. Er bestaat een aantal vastgestelde vormen van uittreksel, omdat deze het meest wordt aangevraagd. Maar een variabele uittreksels is dus mogelijk.

Aanvraag internationaal uittreksel in een andere taal

Je kunt een internationaal uittreksel aanvragen. Aan de balie bepalen we in overleg met jou de taal. De meest gangbare talen zijn Engels, Frans en Duits. Je ontvangt geen apart uittreksel; er zijn combinatiemogelijkheden die al vastliggen.  

Geef bij de aanvraag duidelijk aan of je dit nodig hebt.

Per uittreksel staan de volgende talen: 

 • Frans, Duits en Engels (kan je online en aan de balie aanvragen)
 • Spaans, Italiaans en Turks (kun je alleen aan de balie aanvragen)

Je hebt een meertalig uittreksel bijvoorbeeld nodig voor een consulaat of ambassade van een ander land.

Uittreksel bij inschrijving middelbaar onderwijs in Almere

Jongeren die zich inschrijven bij een middelbare school in Almere hebben daarvoor geen uittreksel uit de BRP nodig. Een kopie van een officieel document met daarop het burgerservicenummer (BSN) volstaat.

De gemeente Almere heeft dit afgesproken met de Almeerse middelbare scholen.

Er zijn uitzonderingsgevallen waarbij het wel nodig is om bij inschrijving een uittreksel uit de BRP te overleggen, bijvoorbeeld bij vluchtelingen. Kies in het formulier voor optie 'Overig'.

Historisch uittreksel

Een historisch uittreksel kan altijd worden afgegeven. Het maakt niet uit hoe oud de gegevens zijn. Je vraagt het historische uittreksel aan in de gemeente waar je nu woont.

Historische gegevens van vóór 1 oktober 1994 zijn opgeslagen op persoonskaarten in het gemeentearchief. Je kunt deze gegevens via een afspraak aan de balie opvragen. Het uittreksel krijg je aan de balie niet gelijk mee. Dit duurt maximaal 10 werkdagen. Bij de aanvraag betaal je het uittreksel.

Burgerservicenummer

Het Burgerservicenummer staat niet standaard op het uittreksel vernoemd. Moet het Burgerservicenummer op jouw uittreksel staan? Maak dan een afspraak aan de balie.

Uittreksel aanvragen voor partner

Je kunt een uittreksel aanvragen voor je partner als jouw echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner op hetzelfde adres als jij staat ingeschreven.

Uittreksel aanvragen voor een kind

Je kunt als ouder/verzorger een uittreksel aanvragen voor je kind als het kind jonger dan 16 jaar is en op hetzelfde adres als jij staat ingeschreven.

Uittreksel aanvragen na emigratie

Als je jezelf vanuit de gemeente Almere naar het buitenland uitschrijft, kun je alleen nog dezelfde dag een uittreksel krijgen bij de gemeente.

Na uitschrijving uit de BRP verhuist jouw persoonslijst van de gemeente naar de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). De RNI registreert personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met (meerdere) Nederlandse overheidsinstellingen.

Ben je één of meerdere dagen uitgeschreven en wil je een uittreksel aanvragen? Dan moet je dit bij een van de RNI-gemeenten (Register Niet Ingezetenen) regelen. 

De RNI-gemeenten zijn:

 • Alkmaar
 • Almelo
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Haag
 • Doetinchem
 • Eindhoven
 • Goes
 • Groningen/Eemshaven
 • Heerlen
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Terneuzen
 • Utrecht
 • Venlo
 • Zwolle

Uittreksel aanvragen als niet-ingezetene

Als je niet bent ingeschreven bij de gemeente Almere, kunnen wij je geen uittreksel geven.

Uittreksel via RNI-gemeente

Als je jezelf vanuit de gemeente naar het buitenland hebt uitgeschreven, kun je alleen bij een RNI-gemeente een uittreksel aanvragen. RNI staat voor Registratie Niet-ingezetenen. De gemeente Almere kan het uittreksel niet meer aan je afgeven.

Geeft de RNI-gemeente aan dat ze het uittreksel niet kan verstrekken? Dan klopt dit niet. De RNI-gemeente moet het uittreksel aan je afgeven.

Je kunt hier contact over opnemen met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) via telefoonnummer 14 00. Dit is het algemene nummer van de Rijksoverheid. De RvIG neemt vervolgens contact op met de RNI-gemeente.

RNI-gemeente

RNI staat voor Registratie Niet-ingezetenen. Je kunt je naar keuze bij een van de volgende gemeenten inschrijven: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland of Zwolle.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening