Direct naar paginainhoud

Busplein

Naar verwachting gaat het busstation bij station Almere Centrum in 2028 op de schop. Het Busplein wordt groener, veiliger en aantrekkelijker voor voetgangers. Er komen bomen en kleurrijke beplanting, zitplekken, kunst en een veilige oversteek naar de haltes.

De eerste ideeën gaan over het vergroenen van het busstation, het beter en veiliger oversteekbaar maken voor voetgangers en het sociaal veiliger inrichten van het gebied. Zo blijft de groei van het aantal busreizigers hier passen en krijgen nieuwe bewoners en gebruikers van de binnenstad er groene ruimte bij.

We willen het onoverdekte deel van het Busplein laten aansluiten bij de sfeer van de nieuwe stationsomgeving zodat het één geheel wordt. Dit betekent dat we het groen met bomen en kleurrijke beplanting gaan doortrekken richting de P.J. Oudweg. Een visitekaartje voor de stad. Hierbij horen ook meer verblijfsplekken in het overdekte deel die veilig en prettig zijn om te verblijven. In dit deel komt veel licht en ook wordt er kunst toegevoegd. Het moet een veilige, centrale oversteek worden richting de haltes, met een rijbaan minder dan nu, maar met plek voor evenveel bussen.

Klik op de afbeelding om te vergroten. De afbeeldingen zijn schetsen. De plannen worden onderzocht en zijn nog niet uitgewerkt of vastgelegd.

Planning

De huidige busvervoerder Keolis heeft tot 2028 een contract met de gemeente. Rond die tijd ontstaat een logisch moment om zaken te wijzigen. In 2024 wordt het plan verder uitgewerkt.

Vanuit het Rijk is cofinanciering voor deze vernieuwing toegezegd. Het past binnen de plannen van de Eeuwig Jonge Binnenstad om hier meer woningen toe te voegen met meer werkgelegenheid en bezoekers met oog voor bereikbaarheid, verblijfskwaliteit en groen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening