Skip to content

Relatiebeheer Vergunningen, Toezicht & Handhaving

De relatiebeheerder is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en projectontwikkelaars bij complexe en meervoudige vergunningsaanvragen.

Waar kan een relatiebeheerder u mee helpen.

 • vooroverleg omgevingsvergunning,
 • haalbaarheidsonderzoek voor het afwijken van bestemmingsplannen en technische uitvoerbaarheid,
 • adviezen over indieningsvereisten vergunningsaanvragen,
 • adviezen over vergunningen bij bedrijfsvestingen,
 • adviezen over vergunningen bij transformaties,
 • adviezen over in te dienen type van vergunningsaanvragen,

Bent u ondernemer, projectontwikkelaar of initiatiefnemer?

En u overweegt een bestaand gebouw te kopen of te huren voor uw bedrijf. Of wilt u nieuw bouwen op uw eigen grond. Of wenst u bijvoorbeeld een bestaand gebouw te transformeren naar woningen of ander gebruik. De relatiebeheerders van V.T.H. kunnen u adviseren over vergunningen die nodig zijn. Hierbij kunnen de volgende vragen aan de orde zijn:

 • Past het bedrijf in het bestemmingsplan of is een afwijking van het bestemmingsplan mogelijk?
 • Welke gemeentelijke afdelingen zijn betrokken bij uw aanvraag?
 • Hoe zit het met de regels over brandveiligheid?
 • Moet de welstandscommissie een advies geven?
 • Welke parkeernorm is van toepassing?
 • Welke vergunningen moeten worden aangevraagd? Wat zijn hierbij de indieningsvereisten? Op welke wijze worden vergunningen aangevraagd?
 • Welke overige toestemmingen heeft u nodig?

Welke gegevens moet u meenemen naar het eerste gesprek? 

Heeft u een afspraak met één van de relatiebeheerders, neemt u dan de volgende gegevens mee:

 • Inschrijvingsgegevens van de Kamer van Koophandel;
 • Gegevens over de beoogde locatie;
 • Eigendomssituatie;

Bij dit eerste gesprek zal de relatiebeheerder een QuickScan maken van de mogelijke knelpunten. Ook wordt een inschatting gemaakt of een 'dossier Wabo- vooroverleg' gestart moet worden. Verder zal in dit gesprek uitleg gegeven worden over het proces en de indieningsvereisten.

Wanneer is het nodig een dossier vooroverleg te starten.

Als uit het eerste gesprek blijkt dat het aangeraden wordt een 'dossier Wabo-vooroverleg' te starten, dan zult u in ieder geval de volgende gegevens moeten uitwerken en indienen:

 • Situatietekeningen van de locatie waarop ook staan aangegeven de parkeervoorzieningen;
 • Plattegronden van de bestaande situatie;
 • In ieder geval schetsmatige plattegronden van de gewenste situatie;
 • Omschrijving van de geplande activiteiten;
 • In geval van transformatie een indicatie van de doelgroep, type woningen, huur/koop, etc.;
 • Een eerste onderzoek naar omgevingsfactoren , zoals geluid, externe veiligheid, milieubelasting, benodigde en aanwezige parkeercapaciteit, etc. 

Uiteraard kan het voorkomen dat in specifieke situaties andere gegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw initiatief.

Hoe komt u in contact met een relatiebeheerder?

Wilt u in contact komen met één van de relatiebeheerders om uw plannen te bespreken?

Stuur dan een e-mail naar vthrelatiebeheer@almere.nl 

Wat vindt u van onze website?