Direct naar paginainhoud

Voortoets Omgevingsplan

De aanvraag van een omgevingsvergunning doe je bij het Omgevingsloket. Na je aanvraag toetsen wij de plannen aan de (lokale) regels zoals bestemmingsplan, welstandseisen, Besluit Bouwwerken Leefomgeving en bouwverordening. Je hebt niet altijd een vergunning nodig. Daarom is het verstandig om eerst een vergunningscheck of voortoets te laten doen. 

Vanaf nu heet de Voortoets Bestemmingsplan de ‘Voortoets Omgevingsplan’. Deze wijziging komt door de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. De bestemmingsplannen op Ruimtelijkeplannen.nl zijn vervangen door het Omgevingsplan op Regels op de Kaart. De toetsing blijft inhoudelijk hetzelfde. Meer informatie vind je op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Heb je een (ver)bouwinitiatief en wil je weten of deze past binnen het geldende omgevingsplan en of er een vergunning nodig is? Dan kan je 2 dingen doen:

  • Zelf een vergunningcheck doen via het Omgevingsloket.
  • Een Voortoets Omgevingsplan aanvragen.

Het verschil tussen beide is dat je met de aanvraag Voortoets Omgevingsplan een schriftelijke bevestiging krijgt van de toetsing. De gemeente toetst jouw plan aan het geldende omgevingsplan en informeert jou daarna over de (on)mogelijkheden van jouw initiatief.

Wat is een voortoets?

Via het Omgevingsloket check je of je een vergunning nodig hebt. Met een voortoets controleren wij of jouw initiatief past in het geldende omgevingsplan. Zo weet je of jouw plan kans van slagen heeft. Je krijgt schriftelijk bericht of je die activiteiten mag  uitvoeren op die plek.

Weet je niet of jouw initiatief past in het Omgevingsplan, dan kun je via een voortoets je plannen laten toetsen. Bijvoorbeeld voor:

  • (ver)bouwen van een woning of op een erf bij de woning
  • verbouwen van een bedrijfspand
  • vestigen of uitbreiden van een bedrijf
  • uitoefenen van een beroep vanuit huis of kleinschalige bedrijfsactiviteiten aan huis

De uitkomst van de voortoets omgevingsplan is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Je kunt geen juridisch bezwaar maken tegen de uitkomst.

Past jouw initiatief niet in het omgevingsplan, dan kunnen we met jouw toestemming in sommige gevallen de wenselijkheid toetsen met verder onderzoek. Als jij dit wilt, dan kan je dat aangeven in het online aanvraagformulier. Toetsen op de (technische) haalbaarheid kan soms ook. Dat kost wel geld. Kijk bij Verkennen en begeleiden initiatief voor alle informatie over dit proces.

Aanvragen

De voortoets kan je eenvoudig via het online formulier aanvragen.

Kosten

Het laten uitvoeren van een voortoets aan het omgevingsplan is kosteloos. De uitkomst van de voortoets is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Je kunt geen juridisch bezwaar maken tegen de uitkomst.

Hoelang duurt het?

Het afhandelen van een voortoets duurt 8 weken.

Vragen

Heb je vragen? Kijk op Vergunningen, Toezicht & Handhaving voor de actuele contactinformatie en informatie over het maken van een afspraak.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening