Direct naar paginainhoud

Instrumenten omgevingswet

De omgevingswet geeft instrumenten voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Je leest hieronder meer over de belangrijkste instrumenten.

Omgevingsvisie

In een omgevingsvisie leggen gemeenten hun ambities en doelen voor de leefomgeving voor de lange termijn vast. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, cultureel erfgoed en sociaal maatschappelijke opgaven als bestaanszekerheid, veiligheid, onderwijs en sociale veerkracht. In de omgevingsvisie kunnen inwoners, ondernemers en partners van de gemeente lezen hoe het gemeentebestuur de stad verder wil ontwikkelen.

Nieuwe omgevingsvisie

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet heeft de gemeenteraad in 2017 de Omgevingsvisie Almere 2017 vastgesteld. Die visie voldoet niet op alle punten aan de eisen van de Omgevingswet. Het besteedt weinig aandacht aan de maatschappelijke opgaven voor de stad en geeft te weinig kader voor de doorontwikkeling van de ‘stad die er al is’. Ook is er nog te weinig aandacht voor de uitdagingen waar de klimaatontwikkeling ons voor stelt, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Wij willen daarom in 2024 een nieuwe omgevingsvisie vaststellen die recht doet aan zowel de ruimtelijke als maatschappelijke opgaven voor de stad en voldoet aan de eisen van de Omgevingswet.

Praat mee over de toekomst van Almere

Onze leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. Het gaat om de wijken en buurten, maar ook om winkels, voorzieningen en parken. Als stad bepalen we samen hoe we groeien, wat we verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen. Daarom vragen we onze inwoners, ondernemers en andere partners om mee te praten over de toekomst van Almere. Dat kan over 10 voor de ontwikkeling van de stad belangrijke thema’s. Meepraten hierover kan in de stadsgesprekken die we het komend jaar samen met Avanti in Casa Casla organiseren en door online je reactie te delen.

Praat mee over de toekomst van Almere

Decentrale regelgeving: Omgevingsplan (gemeenten)

Elke gemeente heeft na de inwerkingtreding van de Omgevingswet één omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt per 1 januari 2024 de bestemmingsplannen. Het plan omvat voorschriften voor de inrichting van de fysieke leefomgeving, oftewel alles wat je ziet, ruikt, hoort en voelt om je heen. Lees meer over het omgevingsplan.

Omgevingsvergunning

Als je iets in de leefomgeving wil veranderen, zoals de bouw van een nieuw huis of een verbouwing aan een bestaand huis (dakkapel, aanbouw), dan vraag je een omgevingsvergunning aan.

Ondersteunende wetsinstrumenten

Daarnaast is er een aantal ondersteunende wetsinstrumenten die nodig zijn om besluiten te nemen en uit te voeren. Meer lezen over de instrumenten van de wet? Kijk op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Vragen

Heb je nog vragen, binnen het Omgevingsloket vind je veel informatie.

Of bel 14 036 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening