Skip to content

Berging

De berging van de Short Stirling

Op 31 augustus 2020 begint de berging van de Short Stirling. We doen dit samen met enkele partners. Defensie zorgt voor de berging en identificatie. Met hulp van Leemans Speciaalwerken haalt Defensie wrakstukken naar boven en maakt ze schoon. Daarna halen de bergers de stoffelijke resten, persoonlijke bezittingen, vliegtuigonderdelen, delen van munitie en militaire uitrustingsstukken eruit. De bergings- en identificatiedienst van Defensie neemt de vondsten mee voor identificatie.

Zodra de bemanning en het toestel zijn geïdentificeerd, komt hier meer informatie over.  

Locatie berging

Omdat het wrak in het Markermeer ligt, is de berging op het water. Het gebied is tijdens de berging niet toegankelijk. Binnenkort komt hier meer informatie te staan over mogelijke afsluitingen van wegen en omgeving in het gebied bij het gemaal De Blocq van Kuffeler.  

Planning

Maandag 31 augustus 2020 starten de werkzaamheden om het wrak van een Short Stirling te bergen. Deze datum blijft afhankelijk van hoe de situatie rondom het coronavirus zich ontwikkelt. Het Ministerie van Defensie voert de werkzaamheden samen met Leemans Speciaalwerken uit in opdracht van de gemeente Almere, en in het kader van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar verwachting duurt de berging vier à vijf weken, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wat vindt u van onze website?