Monumentenregister

Almere is een jonge stad waarin altijd ruimte is geweest voor experimenten. Vanaf het ontstaan van de stad, nu ruim veertig jaar geleden, is er bijzondere aandacht geweest voor architectuur. In 2019 is het eerste officiële monument aangewezen. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit monument en de monumentenverordering.

Monumentenregister Almere

GMA0001: Voormalig politiebureau Almere Haven
Adres:          Bivak 1, Almere Haven
Start Bouw:  1982
Oplevering:  1985
Architect:     Office for Metropolitan Architecture (OMA): Rem Koolhaas, Arjan Karssenberg, Jeroen Thomas
Kadastrale gegevens: Gemeente Almere, sectie H, nummer 01566
Aangewezen als gemeentelijk monument per april 2019
Redengevende omschrijving
Persbericht aanwijzing eerste monument

Monumentenverordening

We koesteren onze iconen maar willen ook kunnen veranderen. Willen we die bijzondere plekken en gebouwen voor de toekomst behouden? Dat is een uitdaging voor de toekomst. Een eerste stap is de Monumentenverordening die in 2016 is door de gemeenteraad is vastgesteld, die de mogelijkheid geeft om beschermde monumenten en stadsgezichten aan te wijzen. Waar nodig adviseert de Commissie Welstand en Erfgoed hierover. Adviezen van de commissie dienen ertoe om de vergunningsaanvrager /initiatiefnemer te informeren over de bestaande waarden, om mogelijke alternatieven aan te reiken, en het gesprek daarover te openen.

Almere heeft wel nadrukkelijk gekozen voor een “light” beleid, met vier uitgangspunten:

  1. Doelstelling van het Almeerse bovengrondse monumentenbeleid is de identiteit van Almere te benadrukken en de geschiedenis van de stad kenbaar te maken.
  2. In ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met gemeentelijke monumenten.
  3. Regelgeving en belemmeringen worden zoveel mogelijk beperkt.
  4. Het college weegt bij vergunningverlening het belang van de monumentenzorg af tegen andere belangen.