Beheergroep Domus Almere Poort

Om overlast zoveel mogelijk te beperken wordt er ook voor de nieuwe Domus in Almere Poort een beheergroep in het leven geroepen. In de beheergroep zoeken we samen naar oplossingen. De beheergroep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente en aan het Leger des Heils.

De beheergroep komt elk kwartaal bij elkaar en zoveel vaker als nodig. De overleggen van de beheergroep duren elke keer ongeveer anderhalf uur en vinden plaats op een tijdstip dat iedereen kan (vaak in de avond dus). De beheergroep komt bijeen op of zoveel mogelijk in de buurt van de locatie van de Domus.

Aan de beheergroep nemen vaste vertegenwoordigers deel die een direct belang hebben bij de Domus. Het gaat dan om omwonenden, scholen, ouders van leerlingen, bedrijven, politie, handhaving, de gemeente Almere, bewoners van Domus en het Leger des Heils.

Het aantal leden van de beheergroep is bij voorkeur rond de 15. Dat geeft ruimte om ongeveer drie omwonenden, drie ouders en van de andere partijen één vertegenwoordiger mee te laten doen. Waar toepasselijk kan natuurlijk van deze aantallen worden afgeweken. Als het nodig is, kunnen ook andere betrokkenen of deskundigen aan het overleg deelnemen. De beheergroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Voorafgaand aan de opening van Domus wordt al gestart met de beheergroep. In de aanloopperiode adviseert de beheergroep over de inrichting van de ruimte rond de Domus en de opstelling van het veiligheidsplan.

Via de knop kun je je opgeven voor de beheergroep.

Geef je op voor de beheergroep

Meer informatie over de Domus staat op de website van het Leger des Heils.