Direct naar paginainhoud

Domus Almere Poort

De gemeente wil de beschermde woonlocatie Domus naar Almere Poort verhuizen, omdat het gebouw in het centrum verouderd is. Om de juiste zorg te bieden is nieuwbouw nodig. We scheiden de functies dag- en nachtopvang en beschermd wonen. De dag- en nachtopvang blijft in het centrum en de beschermdwonenvoorziening gaat naar Almere Poort.

Almere is er voor iedereen, dat betekent dat er voor al onze inwoners plek moet zijn om te wonen. Almere is hard op weg om de vijfde stad van Nederland te worden. Dit betekent dat er steeds meer mensen in Almere wonen.

Het is niet voor iedereen weggelegd om volledig zelfstandig te wonen. Waar nodig helpen we als gemeente samen met onze maatschappelijke partners om ervoor te zorgen dat er wel voor iedereen woonruimte is. We spreiden deze voorzieningen over de stad om een concentratie aan voorzieningen in het centrum te voorkomen.

Omdat er veel zorgen en vragen zijn over de verhuizing van deze voorziening naar Almere Poort, hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden hierover op deze pagina geplaatst. Heb je een andere vraag, dan kun je contact opnemen met de gemeente Almere via info@almere.nl of via telefoonnummer 14 036. Je kunt ook op de website van het Leger des Heils kijken voor meer informatie over Domus.

Aanmelden nieuwsbrief Poort

Wil je meer weten en updates ontvangen over Domus Poort? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Poort.

* verplicht veld

Meestgestelde vragen

Waarom verhuizen jullie deze bewoners uit het centrum?

Het huidige gebouw is verouderd en niet meer geschikt om goede zorg te bieden aan alle bewoners van een Domusvoorziening. Daarnaast heeft het huidige gebouw momenteel drie functies (naast Domus ook inloophuis en dag- en nachtopvang). Deze verschillende functies worden van elkaar gescheiden door de Domus te verplaatsen naar Almere Poort. Dat zorgt ervoor dat er meer rust komt op alle locaties. Omdat er in het centrum al een grote concentratie van voorzieningen is, is ervoor gekozen om voorzieningen te spreiden over Almere en deze voorziening te verhuizen naar Almere Poort.

Kunt u garanderen dat de bewoners van Domus op en rond de nieuwe locatie niet voor overlast zullen zorgen?

De leefwijze van de bewoners kan overlast geven. Bij overlast kan er direct melding worden gemaakt bij de beheergroep of de politie. Samen met de buurtbeheergroep -die bestaat uit het Leger des Heils, buurtbewoners, de politie, handhaving en andere belanghebbenden- worden afspraken gemaakt over goed samenleven in de buurt en het waarborgen van de gemaakte afspraken met een veiligheidsplan. Daarnaast is er op Domus 24/7 begeleiding aanwezig die ook altijd bereikbaar is voor buurtbewoners. Op het moment dat er klachten binnenkomen wordt er altijd terugkoppeling gegeven over wat hiermee is gedaan. Uit ervaring van andere locaties weten we overigens dat een Domus in een woonwijk goed mogelijk is.

Verplaatsen jullie daarmee de problematiek naar Poort?

De bewoners van Domus zijn niet degenen die nu in Almere Centrum voor de meeste overlast zorgen. Dat zijn vooral de mensen die gebruik maken van de inloopvoorziening. Deze inloopvoorziening komt niet in Poort. Ook gaan niet alle huidige bewoners van Domus naar Almere Poort. Alleen de mensen waarvan het Leger des Heils weet dat zij het wonen in een woonwijk goed aankunnen. Als er overlast wordt ervaren kunnen omwonenden daar direct melding van maken. Ook komt er een uitgebreid veiligheidsplan in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden.

Waarom is voor deze locatie in Poort gekozen?

De locatie is het resultaat van een zorgvuldig zoekproces met als uitgangspunt: evenwichtige spreiding in de stad. In sommige delen van de stad is er al een grote concentratie van voorzieningen. In andere stadsdelen (met name die in ontwikkeling) is dat minder of niet het geval. De gemeente streeft naar een evenwichtige spreiding van voorzieningen over de stad.

Waarom is het beleid om mensen met psychische problematiek en verslavingsproblematiek in een wijk (met kinderen) te laten wonen en niet aan de rand van de stad?

Het gaat bij de Domus die in Almere Poort komt om bewoners die zorg nodig hebben, maar die ook goed in een wijk kunnen wonen. Een aantal van de Domus bewoners zal ook na een verblijf in Domus in een gewone wijk gaan wonen. Daarom past een locatie in een wijk veel beter dan een locatie aan de rand van een stad. Daarom is het voor deze bewoners juist goed en belangrijk om in een wijk te wonen.

Sommige bewoners zeggen dat er geen overleg is geweest en dat zij ook niet geïnformeerd zijn. Klopt dat en zo ja, waarom niet?

De gemeenteraad heeft in februari 2022 ingestemd met deze plek.  De gemeente is verantwoordelijk voor dit soort voorzieningen, de gemeenteraad besluit.

Voor de keuze van deze locatie moeten wij bewoners informeren. Dit houdt in dat de omgeving en de belanghebbenden geïnformeerd worden dat deze locatie is gekozen door het college en door de gemeenteraad. Bewoners/ belanghebbenden krijgen geen keuzemogelijkheid over de locatie. Omdat de beoogde locatie nog een lege bouwvlakte was met woningen in aanbouw hebben we de ontwikkelaar gevraagd om de toekomstige bewoners te informeren. Er zijn honderd huishoudens niet geïnformeerd. Hier zaten ook mensen die via een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zelf gaan bouwen. Vanwege de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hadden wij als gemeente niet de adresgegevens van deze toekomstige bewoners.  

Wat kunnen jullie voor de bezorgde bewoners betekenen?

Wij nodigen deze bewoners uit om samen met de corporatie, het Leger des Heils en de gemeente te bespreken hoe we samen deze voorziening zo goed mogelijk kunnen laten landen en de zorgen die er zijn te minimaliseren. Verder nodigen we bezorgde bewoners graag uit om vergelijkbare voorzieningen in woonwijken elders in het land te bezoeken. 

Snappen jullie de ontstane commotie onder de inwoners van Almere Poort?

Natuurlijk begrijpen wij dat er zorgen zijn over het onbekende. Wat gaat dit doen in mijn wijk? Gaan mijn kinderen daar wat van merken? Krijgen we hier last van? Daarom stellen we ook een veiligheidsplan op waar bewoners input op mogen leveren. Tegelijkertijd zijn er door het hele land Domus locaties, juist in woonwijken en bijna altijd gaat dat goed. Ook in Almere hebben alle mensen recht op een plek. Dat kan ook in een woonwijk mits je ze de juiste begeleiding biedt.

Klopt het dat het verslaafden zal worden toegestaan om op de locatie drugs te (blijven) gebruiken?

Middelengebruik is in een Domus toegestaan, maar alleen op de eigen kamer. De ervaring leert dat mensen juist minder gaan gebruiken als ze in een Domus wonen. Doordat de stress van het op straat wonen wegvalt en het gebruik gereguleerd is toegestaan vermindert de drang om drugs te ‘scoren’. 

Gaan Domus-bewoners op straat gebruiken?

Bewoners van Domus mogen op hun eigen kamer gebruiken. Daarmee vervalt de noodzaak om op straat te gebruiken.  

Hangen er bij een Domus ook dealers rond?

Domus-bewoners hebben in het algemeen vaste dealers. Zij zijn bij de begeleiding bekend en met hen worden afspraken gemaakt dat er niet in en rond het gebouw wordt gedeald. Op de naleving van die afspraak wordt toegezien. Hangt er een onbekend persoon rond het gebouw waarvan wordt vermoed dat het een dealer is, dan grijpt het personeel in of wordt de politie gebeld.

Overweegt u een nieuwe locatie – niet in Poort - nu de weerstand vanuit de wijkbewoners kennelijk groot is?

Nee, we hebben een zorgvuldige afweging gemaakt en menen dat dit de beste locatie is. Ook de Raad heeft ingestemd met dit besluit.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening