Direct naar paginainhoud

Veiligheidsbeleid

Veel inwoners gaven aan dat zij tevreden zijn over de veiligheid in hun buurt. Wel loopt de veiligheidsbeleving soms uiteen met de daadwerkelijke cijfers. Bewoners gaven aan veel behoefte te hebben aan zichtbaar toezicht op straat. Een actieve politie en gemeente op social media ervaren zij als zeer positief. Bewoners vroegen aandacht voor de aanpak van woninginbraken. Volgens veel bewoners is eigen gedrag (mede) bepalend of men slachtoffer wordt of niet. Daarom vinden zij preventietips van belang. Er werd door bewoners in brede zin aandacht gevraagd voor het onderhoud in de buurt (schoon, heel en veilig) en verschillende vormen van overlast.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening