Direct naar paginainhoud

Woonoverlast melden

In een grote stad zoals Almere hebben mensen weleens overlast van hun buren. Geluidsoverlast door een feestje, rook van de barbecue in de tuin of een hond die blaft kunnen (tijdelijk) ergernis opleveren bij de buren. Als dit af en toe gebeurt, is het niet erg. Soms wordt de overlast erger en helpt het niet (meer) om je buren erop aan te spreken. Heb je zelf of met buurtbemiddeling geprobeerd om de problemen te bespreken met de overlastgever, maar is er nog steeds overlast? Dan kun je dit op verschillende manieren melden.

Burenoverlast zoals geluidsoverlast of vervelend gedrag

  • Probeer met je buren te praten over de overlast. Je kunt hiervoor hulp vragen van Buurtbemiddeling Almere.
  • Huur je en/of je buren bij De Alliantie, Ymere of GoedeStede?
    Meld dan je overlast via je corporatie:
  • In overige gevallen kun je de woonoverlast melden bij de gemeente door te mailen naar info@almere.nl
  • Zie je in de stad of je buurt iets wat kapot of vuil is? Of iets wat niet werkt of overlast geeft in de openbare ruimte? Maak dan een Melding Openbare Ruimte.

Ruzie met de buren over bijvoorbeeld de erfgrens, schutting of schuur

Probeer met je buren te praten over de overlast of ergernissen. Je kunt hiervoor hulp vragen van Buurtbemiddeling Almere.

Als zelf praten of Buurtbemiddeling niet helpt:

  • Als je denkt dat het gebouw of schutting waar je overlast van hebt niet gebouwd had mogen worden of als het een gevaarlijke situatie oplevert, meld dit bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
  • Kan de gemeente niets voor je doen? Vraag advies bij het Juridisch Loket of je rechtsbijstand.

Overlast van (vermoeden van) criminaliteit bij de buren zoals drugshandel

Vermoedens van criminele activiteiten kun je u melden bij de politie. Kijk bij ondermijning en georganiseerde criminaliteit.

Overlast van vieze woning of een woning die vol staat met spullen

Je kunt je zorgen melden bij de GGD Flevoland via: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of (088) 002 99 15.

Als er een gevaarlijke situatie ontstaat, kun je de gemeente vragen om te handhaven.

Overlast van (vermoeden) van huiselijk geweld bij de buren

Bij spoed bel je de politie via 112. In andere gevallen kun je je zorgen melden bij Veilig Thuis Flevoland.

Overlast van buurman of buurvrouw die erg in de war lijkt te zijn

Je kunt je zorgen melden bij de GGD Flevoland via: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of (088) 002 99 15

Overlast van bewoners van een kamerverhuurpand

Als de verhuurder geen vergunning heeft voor het verhuren van kamers kan de gemeente hierop in sommige situaties handhaven. Klik voor meer informatie bij Kamerbewoning en woningsplitsing.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening