Direct naar paginainhoud

Havenreglement

Artikel 1

Dit havenreglement geldt voor de gehele jachthaven. Dit gebied bestaat uit de haven, de bijbehorende steigers en waldelen. De havenmeester houdt het dagelijks toezicht op de jachthaven.

Artikel 2

De toegang tot de haven is verboden voor onbevoegden. Iedereen die zich in de haven bevindt, volgt de aanwijzingen van de havenmeester of zijn personeel op. Ook is iedereen op de hoogte van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

Artikel 3

Iedereen die in de haven is, betracht orde, rust en zindelijkheid. Daarnaast neemt iedereen de veiligheid in acht en voorkomt aanstoot te geven door zijn of haar gedrag.

In de haven is het niet toegestaan:

 • hinderlijk lawaai te maken;
 • afvalstoffen uit het boordtoilet te lozen in het water. Het legen van chemische toiletten doe je in de daarvoor aanwezige plaats;
 • de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen, of deze achter te laten;
 • (huis-)dieren los te laten lopen;
 • vaartuigen schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
 • motoren te laten draaien, behalve wanneer je het vaartuig verplaatst;
 • open vuur, barbecue's en houtkachels;
 • een andere ligplaats in te nemen dan je hebt afgesproken of die je is aangewezen;
 • met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen of te rijden. De maximum vaarsnelheid is 5 kilometer per uur, de maximum rijsnelheid 10 kilometer per uur;
 • het vaartuig of voertuig niet behoorlijk af te meren c.q. te parkeren of in onverzorgde staat achter te laten;
 • eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
 • te zwemmen of te duiken in het water van de havenkom, de havenkomingang en in (de nabijheid van) de sluis;
 • in het vaartuig blijvend te overnachten of het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen;
 • zich op het haventerrein te bevinden of voort te bewegen met voertuigen die niet voldoen aan de Nederlandse verkeerswetgeving;
 • materialen zoals stootbuffers, tapijt of trappetjes aan de steigers vast te maken.

Artikel 4

Melden bij de Havenmeester is verplicht via telefoonnummer 06-51492858 of kanaal 31.

Artikel 5

Een vaartuig langszij nemen en netjes aansluiten is verplicht.

Artikel 6

De Havenmeester kan ervoor kiezen om van bovenstaande regels af te wijken. Dit doet hij als het veilig en gastvrij gebruik van de haven bevordert.

Het niet opvolgen van het Havenreglement geeft de havenmeester de bevoegdheid om je de toegang te ontzeggen.

Versie: juni 2022

Illustratie Almere skyline
Jouw mening