Skip to content

Betaaldata uitkering

Hier vindt u een overzicht van de data waarop u uw inkomstenformulier moet inleveren, de uitbetaaldata en de garantiedata van 2020.

De uitkeringsbedragen vindt u hier.

Uw vakantiegeld wordt in 2020 uitbetaald op 3 juni. De garantiedatum*** is 8 juni.

Uitbetaaldata 2020

          2020 

maand                               

Inleveren inkomstenformulier* uitkering op rekening** garantiedatum***
Januari 10 januari  vrijdag 29 januari woensdag 31 januari  vrijdag
Februari 7 februari  vrijdag 26 februari woensdag 28 februari vrijdag
Maart 9 maart maandag 27 maart vrijdag 31 maart dinsdag
April 9 april donderdag 28 april dinsdag 30 april donderdag
Mei 11 mei maandag 27 mei woensdag 29 mei vrijdag
Juni 10 juni woensdag 26 juni vrijdag 30 juni dinsdag
Juli 10 juli vrijdag 29 juli woensdag 31 juli vrijdag
Augustus 10 augustus maandag 27 augustus donderdag 31 augustus maandag
September 10 september donderdag 28 september maandag 30 september woensdag
Oktober 9 oktober vrijdag 28 oktober woensdag 30 oktober vrijdag
November 10 november dinsdag 26 november donderdag 30 november maandag
December 7 december maandag 24 december donderdag 31 december donderdag

*Inleveren Inkomstenformulier

Heeft u naast uw uitkering nog andere inkomsten, dan krijgt u het inkomstenformulier thuisgestuurd. U ontvangt uw uitkering pas nadat wij dit formulier van u terug hebben ontvangen. U moet het inkomstenformulier volledig ingevuld, ondertekend en op tijd terugsturen.

**Uitbetaaldatum

De datum waarop wij uw uitkering volgens de planning aan u overmaken.

***Garantiedatum

De datum waarop het geld op uw rekening moet staan. Hebt u uw uitkering na de garantiedatum nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 036.

Wat vindt u van onze website?