Skip to content

Betaaldata uitkering

Hier vindt u een overzicht van de data waarop u uw inkomstenformulier moet inleveren, de uitbetaaldata en de garantiedata van 2019 en 2020.

De uitkeringsbedragen vindt u hier.

Uw vakantiegeld wordt in 2019 uitbetaald op 6 juni. De garantiedatum*** is 11 juni.

Uitbetaaldata 2020

          2020 

maand                               

Inleveren inkomstenformulier* uitkering op rekening** garantiedatum***
Januari 10 januari  vrijdag 29 januari woensdag 31 januari  vrijdag
Februari 7 februari  vrijdag 26 februari woensdag 28 februari vrijdag
Maart 9 maart maandag 27 maart vrijdag 31 maart dinsdag
April 9 april donderdag 28 april dinsdag 30 april donderdag
Mei 11 mei maandag 27 mei woensdag 29 mei vrijdag
Juni 10 juni woensdag 26 juni vrijdag 30 juni dinsdag
Juli 10 juli vrijdag 29 juli woensdag 31 juli vrijdag
Augustus 10 augustus maandag 27 augustus donderdag 31 augustus maandag
September 10 september donderdag 28 september maandag 30 september woensdag
Oktober 9 oktober vrijdag 28 oktober woensdag 30 oktober vrijdag
November 10 november dinsdag 26 november donderdag 30 november maandag
December 7 december maandag 24 december donderdag 31 december donderdag

Uitbetaaldata 2019

          2019 

maand                               

Inleveren inkomstenformulier* uitkering op rekening** garantiedatum***
Januari 10 januari  donderdag 28 januari maandag 31 januari  donderdag
Februari 8 februari  vrijdag 25 februari maandag 28 febrauri donderdag
Maart 11 maart maandag 27 maart woensdag 29 maart vrijdag
April 10 april woensdag 26 april vrijdag 30 april dinsdag
Mei 10 mei vrijdag 27 mei maandag 31 mei vrijdag
Juni 11 juni dinsdag 26 juni woensdag 28 juni vrijdag
Juli 10 juli woensdag 29 jul maandag 31 juli woensdag
Augustus 9 augustus vrijdag 28 augustus woensdag 30 augustus vrijdag
September 10 september dinsdag 26 september donderdag 30 september maandag
Oktober 10 oktober donderdag 29 oktober dinsdag 31 oktober donderdag
November 11 november maandag 27 november woensdag 29 november vijdag
December 6 december vrijdag 24 december dinsdag 31 december dinsdag

*Inleveren Inkomstenformulier

Heeft u naast uw uitkering nog andere inkomsten, dan krijgt u het inkomstenformulier thuisgestuurd. U ontvangt uw uitkering pas nadat wij dit formulier van u terug hebben ontvangen. U moet het inkomstenformulier volledig ingevuld, ondertekend en op tijd terugsturen.

**Uitbetaaldatum

De datum waarop wij uw uitkering volgens de planning aan u overmaken.

***Garantiedatum

De datum waarop het geld op uw rekening moet staan. Hebt u uw uitkering na de garantiedatum nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 036.

Wat vindt u van onze website?