Skip to content

Betaaldata uitkering

Hier vindt u een overzicht van de data waarop u uw inkomstenformulier moet inleveren, de uitbetaaldata en de garantiedata van 2018

De uitkeringsbedragen vindt u hier.

Uw vakantiegeld wordt in 2018 uitbetaald op 6 juni. De garantiedatum*** is 9 juni.


Betaaldata uitkering 2018
MaandInleveren 
inkomstenformulier*
Uitbetaaldatum**Garantie-
datum***
januariwoensdag 10 januarivrijdag 26 januariwoensdag 31 januari
februarivrijdag 9 februarimaandag 26 februariwoensdag 28 februari
maartvrijdag 9 maartdinsdag 27 maartdonderdag 29 maart
april dinsdag 10 aprilwoensdag 25 aprilmaandag 30 april
meiwoensdag 9 meidinsdag 29 meidonderdag 31 mei
junimaandag 11 juniwoensdag 27 junivrijdag 29 juni
julidinsdag 10 juli

vrijdag 27 juli

dinsdag 31 juli
augustus

vrijdag 10 augustus

woensdag 29 augustusvrijdag 31 augustus
septembermaandag 10 septemberwoensdag 26 septembervrijdag 28 september
oktoberwoensdag 10 oktobermaandag 29 oktoberwoensdag 31 oktober
novembervrijdag 9 novemberwoensdag 28 november

vrijdag 30 november

decembervrijdag 7 decembermaandag 24 decembermaandag 31 december

*Inzenden Inkomstenformulier

Heeft u naast uw uitkering nog andere inkomsten, dan krijgt u het inkomstenformulier thuisgestuurd. U ontvangt uw uitkering pas nadat wij dit formulier van u terug hebben ontvangen. U moet het inkomstenformulier volledig ingevuld, ondertekend en op tijd terugsturen.

**Uitbetaaldata

De datum waarop wij uw uitkering volgens de planning aan u overmaken.

***Garantiedatum

De datum waarop het geld op uw rekening moet staan. Hebt u uw uitkering na de garantiedatum nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via 14 036.

Wat vindt u van onze website?