Kustzone Almere Haven

Op 5 december 2017 stemde het college in met het Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven. Op 22 februari 2018 is het Ontwikkelingsplan door de gemeenteraad aangenomen.

Tijdens de laatste participatiebijeenkomst over het Bestemmingsplan Kustzone Almere Haven is aangekondigd dat het ontwerp bestemmingsplan na de zomer 2019 ter inzage zou komen. Helaas heeft de landelijke stikstofproblematiek ook invloed op het project en het bestemmingsplan voor Kustzone Almere Haven. Vanwege aanpassingen in regelgeving en beleid is het momenteel niet mogelijk het ontwerp bestemmingsplan af te ronden. Dit betekent dat wij de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan moeten uitstellen. Voor nu is het nog niet in te schatten wanneer wel.

Gemeente Almere wacht op nieuwe richtlijnen om het plan te kunnen beoordelen. Pas na deze beoordeling kan het ontwerp bestemmingsplan worden afgerond voor de ter inzage legging.

Komende periode zullen er op beperkte schaal voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Mocht er een vertraging in de planvorming komen , dan is deze zo veel mogelijk te beperkt. Start van de bouwwerkzaamheden kunnen pas starten na vaststelling van het bestemmingsplan.