Direct naar paginainhoud

Bomenkader

Almere is een groene stad. Omdat we bomen belangrijk vinden, hebben we het ‘Bomenkader’. Daarin staan uitgangspunten voor het maken van afwegingen tussen wensen van bewoners en behoud van bomen.

Vaak moet de gemeente kiezen tussen het verwijderen of laten staan van een boom. Met het Bomenkader betrekt de gemeente inwoners beter bij dit soort beslissingen. Daarnaast wordt in het Bomenkader duidelijk in welke situaties de groene stad voorrang krijgt boven persoonlijke wensen.

Samen met de stad

We maakten het Bomenkader in overleg met bewoners. De gemeenteraad gaf uitgangspunten mee en bewoners zijn betrokken bij het uitwerken van verschillende thema’s. Er zijn verschillende ‘bomenwandelingen’ gemaakt en bewoners konden argumenten aandragen op een online forum.

Uitgangspunten

In het Bomenkader staan de volgende uitgangspunten:

 1. Bomen zijn belangrijk voor de groene stad Almere en haar bewoners. Het groene karakter van Almere wordt gezien als één van de belangrijkste kwaliteiten van de stad. Daarom helpt het Bomenkader Almere groen te houden.
 2. Bomen horen thuis in elke straat. Ze bepalen de identiteit van de straat en zijn belangrijk omdat ze ‘ecosysteemdiensten’ leveren; ze hebben een functie als verkoeler, fijnstofafvanger, koolstofschuur, waterbufferaar of voedselleverancier voor insecten en vogels.
 3. Bomen krijgen in Almere de ruimte die nodig is om groot en oud te worden, want hoe ouder en hoe groter de boom wordt, hoe waardevoller zijn bijdrage is aan de groene stad. We willen dus voldoende grote, oude bomen in de stad.
 4. Variatie in soort, vorm en bloeiperiode van bomen versterkt de beleving van het groen en verhoogt de biodiversiteit in de stad, zodat er plek is voor meer verschillende soorten planten en dieren.
 5. De gemeente werkt aan de veiligheid en gezondheid van de bomen in de stad. Hiervoor is onderhoud noodzakelijk: we inspecteren, snoeien en onderhouden onze bomen.
 6. Bomen kunnen overlast veroorzaken zoals schaduw, bladeren of allergische reacties. Hoewel overlast heel vervelend is, gaat het algemeen belang in de meeste gevallen voor het individuele belang. Bomen mogen dus wat overlast veroorzaken. Als ingrijpen toch noodzakelijk is, kijken we eerst of de overlast beperkt kan worden zonder dat de boom verwijderd hoeft te worden.
 7. Hoe dichter een boom in de woonomgeving van mensen (hofjes, woonstraten) staat, hoe meer invloed inwoners hebben op het behoud of verwijderen van een boom. Voor bomen langs wijkontsluitingswegen, fietspaden, watergangen, busbanen en dreven neemt de invloed van bewoners af. Ook kan de gemeente in acute situaties eenzijdig ingrijpen.
 8. Bomen in de ‘hoofdboomstructuren’ langs de dreven en toegangswegen, en bijzondere bomen in de stad zijn beeldbepalend voor de groene stad en worden extra beschermd. Het behoud van deze beeldbepalende structuren gaat vóór individuele belangen.
 9. Samen met onze inwoners werken we aan de groene stad. We betrekken bewoners zoveel mogelijk bij keuzes rond bomen in hun omgeving. Bij veranderingen bij of beslissingen over bomen in woonstraten wil de gemeente in een vroeg stadium met bewoners in gesprek om de wensen van bewoners op elkaar af te stemmen en te combineren met het vakmanschap van de gemeente, om zo tot een gezamenlijke uitkomst te komen.
 10. De gemeente communiceert tijdig over onderhoud, ingrepen of voorstellen en geeft bewoners ruimschoots de gelegenheid te reageren op plannen. We zijn vooraf duidelijk of en hoe bewoners mogen meedenken of meebepalen, en wat bewoners van de gemeente mogen verwachten. Ook zorgt de gemeente voor goede informatie over onderhoudswerkzaamheden en verwijdering van bomen.
 11. Er komt geen kapvergunningensysteem, maar een onafhankelijke bomencommissie die kan adviseren in situaties waarin een oplossing gezocht moet worden.

Zo werken we samen aan een groene stad die ruimte biedt aan bomen en mensen! Wil jij het Bomenkader lezen neem dan contact met ons op via almere.nl/contactformulier of bel op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur naar telefoonnummer 14 036.

Reglement bomencommissie

Illustratie Almere skyline
Jouw mening