Direct naar paginainhoud

Groen

Almere is een groene stad en daar zijn we trots op. Om te voorkomen dat de stad door de natuur wordt overgenomen beheren we het groen. Zo zorgen we voor een prettige leefomgeving.

Onderhoud van bomen

Bomen zijn erg waardevol voor Almere, we hebben er bijna 100.000. Ze zorgen voor een groene buurt en zijn een belangrijke voedselbron voor vogels en insecten. Dat Almere zo groen is, wordt gezien als een van haar mooiste kwaliteiten. Om de omgeving veilig en de bomen gezond te houden, inspecteren we bomen regelmatig en snoeien we de bomen wanneer dat nodig is. Als een boom ziek of erg aangetast is kunnen we deze ook verwijderen, zo houden we de openbare ruimte veilig. Meer hierover vind je op de pagina Onderhoud van bomen.

Maaien

Op steeds meer plekken in Almere maaien we het gras op een nieuwe manier. Dit noemen we ecologisch maaien. Ecologisch maaien betekent dat we gras, kruiden en ander groen langer laten groeien. Het groen op velden en bermen wordt dan hoger en dit geeft veel mogelijkheden voor verschillende insecten, dieren en plantensoorten. Zo helpen we de natuur een handje. We hebben in Almere al meer dan 400 hectare ecologisch beheerd gras. Meer hierover vind je op de pagina Maaien in Almere.

Onkruidbestrijding

We bestrijden onkruid op verschillende manieren. In beplanting wordt gewied en geschoffeld om het onkruid te verwijderen. Op wegen en paden borstelen we of gebruiken we hitte om onkruid tegen te gaan. In Almere gebruiken we al sinds 1990 geen chemische onkruidbestrijding meer. Hoe vaak we het onkruid bestrijden is afhankelijk van het weer, de ligging en het gebruik van de weg. Inwoners vragen we zelf de stoep voor hun woning en de achterpaden te onderhouden. 

We werken in de groene openbare ruimte met beheerniveaus. Een beheerniveau bepaald hoeveel onkruid er bijvoorbeeld in een plantsoen mag staan.

Beheerniveaus

We gebruiken verschillende beheerniveaus: zeer hoog, hoog, basis, laag en zeer laag. Hieronder een voorbeeld.

Het beheerniveau in woonwijken aan de buitenrand is vaak niveau B. Aan de binnenkant gebruiken we niveau C. In de centrumgebieden Stad, Haven en Buiten is het niveau meestal A. Dit betekent dat je buiten de centrumgebieden vaker onkruid tegenkomt. De laatste jaren groeit er steeds meer onkruid door nat en warm weer. Hierdoor valt het niet altijd mee het basisniveau te halen: het onkruid groeit soms erg snel en we kunnen maar op één plek tegelijk werken.

Ook kan het voorkomen dat het ene vak wel geschoffeld wordt en het volgende nog niet. Dit plantenvak zijn we vaak dan niet vergeten, maar komt op een later tijdstip weer aan de beurt.

Hoe we groen gevarieerder maken

We werken aan het behoud en het versterken van het groen in de stad. We gaan dit bijvoorbeeld door meer verschillende soorten planten, struiken, kruiden en bomen te planten. Meer soorten zorgt voor meer evenwicht in het ecosysteem van de stad. Daardoor ontwikkelen planten en bomen een grotere weerstand tegen ziektes en plagen. Hoe we dit doen lees je op de pagina Hoe we groen gevarieerder maken.

Bomenkader

In het Bomenkader hebben we vastgelegd hoe belangrijk we bomen vinden voor Almere. Hier vind je de uitgangspunten die we gebruiken om afwegingen te maken tussen wensen van inwoners en behoud van bomen. Vaak moet de gemeente kiezen tussen het verwijderen of laten staan van een boom. Met het Bomenkader betrekken we inwoners beter bij dit soort beslissingen, daarnaast vertelt het Bomenkader in welke situaties de groene stad voorrang krijgt boven persoonlijke wensen. Zie onze pagina Bomenkader.

Essentaksterfte

De gemeente verwijdert zieke essen in Almere. Deze essen hebben essentaksterfte, dit is een schimmelziekte die essen aantast. Om onveilige situaties te voorkomen verwijderen we deze zieke bomen. Verwijderen doen we alleen als het echt nodig is. Op veel plekken planten we daarna een nieuwe boom terug. Meer hierover vind je op onze pagina Essentaksterfte.

Vragen of meldingen

Heb je vragen of meldingen over het onderhoud en beheer van het groen, laat het ons weten via een Melding openbare ruimte.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening