Direct naar paginainhoud
menu

Onderhoud Groen

Almere is een groene stad, zeker ten opzichte van andere steden van vergelijkbare omvang. Binnen een groen casco van dreven, busbanen en watergangen liggen parken, groene woonwijken en industrie- en kantorenparken. De vaak tijdelijke beboste omgeving dringt als park of groene long vaak tot ver in de bebouwde omgeving door.

Groenbeheer

Om te voorkomen dat de stad door de natuur wordt overgenomen wordt deze beheerd. Het beheer is zowel gericht op de speerpunten schoon, heel en veilig, als op ecologische ontwikkeling waar dat kan. De gemeente neemt het beheer en onderhoud van het openbaar groen serieus en voert deze taak zo goed mogelijk uit. Ook al kiezen we er soms voor om wat minder vaak of minder intensief te beheren.

Onkruidbestrijding

De gemeente Almere bestrijdt onkruid op verschillende manieren. In beplanting wordt gewied en geschoffeld om het onkruid te verwijderen. Op wegen en paden gebruiken we een mix van borstelen en warmte in de vorm van branden, heet water, stoom of een combinatie van deze drie. Hoe vaak we het onkruid bestrijden is afhankelijk van het weer, de ligging, bezonning en het gebruik van de weg. Bewoners moeten zelf de stoep voor hun woning en de achterpaden onderhouden. 

In Almere gebruiken we al sinds 1990 geen chemische onkruidbestrijding meer. Vanaf 2017 wordt dit ook landelijk doorgevoerd.

Samen groen

We streven allemaal naar een prettige woonomgeving in Almere. Daar zetten wij ons voor in, maar wij vragen ook jouw hulp. Want een schoon en leefbaar Almere is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom vragen we je de stoep voor jouw huis en het achterpad onkruidvrij te houden en zwerfvuil op te ruimen.

Meldingen

Heb je vragen, klachten of meldingen over het onderhoud en beheer van het openbaar groen, laat het ons dan weten via de melding openbare ruimte.

Amberboom bij kinderboerderij Den Uylpark verplaatst

Op vrijdag 5 maart 2021 heeft wethouder Hilde van Garderen op kinderboerderij Den Uylpark van Stad & Natuur Almere in Almere Stad een Amerikaanse amberboom (Liquidambar) verplaatst. De boom staat nu in het grasveld waar hij verder goed kan uitgroeien. De boom moest verplaatst worden omdat deze aardig wat overlast veroorzaakte op de plek waar die stond.

De amberboom zorgde voor veel wortelopdruk op het binnenplaatsje van de kinderboerderij. Hierdoor struikelden vaak mensen en er waren veel kosten om het straatwerk steeds te herstellen. Omdat de boom verder goed gezond is, is die verplaatst. Amberbomen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika en zijn bekend om hun herfstkleuren, van goudgeel tot diep purperrood.

Wat vindt u van onze website?