Direct naar paginainhoud

Essentaksterfte

Essentaksterfte is een schimmelziekte die essen aantast. Dat zorgt er onder andere voor dat takken snel afbreken. Om onveilige situaties te voorkomen, verwijderen we deze zieke bomen.

De gemeente verwijdert zieke essen in Almere. Verwijderen doen we alleen als het echt nodig is. Op veel plekken planten we daarna een nieuwe boom terug. Dit is afhankelijk van de plek, ruimte en hoeveelheid bomen die er nu staat. Zo houden we Almere groen en aantrekkelijk voor inwoners en dieren.

Vervangen van zieke essen

In elke wijk kunnen zieke essen staan. We betrekken inwoners, die zieke essen in hun buurt hebben staan, bij het kiezen van een nieuwe boomsoort in hun buurt. Als we, nu of in de toekomst, essen in jouw buurt verwijderen, dan krijg je een brief of kaart om je daar over te vertellen.

Inwoners mogen in veel gevallen stemmen over het soort boom dat we planten nadat de essen verwijderd zijn. Zo bepalen inwoners het toekomstbeeld van de buurt. De gekozen boomsoort vervangt de komende jaren altijd een es die door essentaksterfte verwijderd moet worden.

Heb je een brief gekregen?

Heb je een brief gekregen over essen die we bij jou in de buurt verwijderen? Bekijk de plannen en stem op de boomsoort die we planten. Dit kan via de digitale plankaart. Op de digitale plankaart zie je verschillende ontwerpen die de gemeente maakte voor het vervangen van zieken essen. 

Naar digitale plankaart

In uitvoering 2023/2024

We starten in december 2023 met het verwijderen van zwaar aangetaste bomen met essentaksterfte. Waar mogelijk worden deze bomen vervangen door andere exemplaren aan de hand van ontwerpen die samen met de bewoners zijn vastgesteld. In het voorjaar van 2024 planten we de nieuwe bomen. Staat er zo’n zieke es vlakbij je huis? Dan ontvang je een kaart in de bus om het verwijderen van de boom aan te kondigen.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte is een schimmelziekte die essen aantast. De schimmel verspreid zich door de lucht naar essen. De schimmel start klein, maar groeit steeds groter tot de boom uiteindelijk sterft. Het is niet te bestrijden of te voorkomen. We verwachten dat uiteindelijk ongeveer 90% van alle essen ziek wordt. Essentaksterfte is gelukkig niet schadelijk voor mensen, dieren en andere boomsoorten.

Hoe herken je essentaksterfte?

De naam zegt het al, de ziekte is te herkennen aan dode takken. Hieraan groeien geen bladeren meer. Soms heeft een boom een paar kale takken en verder nog veel takken met bladeren eraan. Ook kunnen op ongebruikelijke plekken nieuwe takken met bladeren groeien, bijvoorbeeld aan de onderkant van takken.

Hoe kiezen we welke boom we verwijderen?

We controleren de essen in Almere regelmatig. We bekijken dan of ze zijn aangetast door essentaksterfte en in welke mate. Afhankelijk van de aantasting en de plaats waar ze staan, bepalen we wat we gaan doen en wanneer. We willen Almere zo groen mogelijk houden. Dit betekent dat we op sommige plekken de zieke essen eerst snoeien en ze op andere plekken meteen verwijderen. Waarschijnlijk moeten we de essen die we snoeien later alsnog verwijderen. Bomen die we gaan verwijderen, markeren we met een stip en lint. We verwijderen ze alleen als het echt nodig is. Almeerders die in de buurt wonen van een zwaar aangetaste, zieke es, informeren we per brief. Vaak mogen ze meedenken over nieuwe bomen.

Waar komen de nieuwe bomen vandaan?

Dit kunnen jonge bomen uit een kwekerij zijn, of volwassen bomen uit ons Almeers bomenregister. Dit zijn bomen die ergens zijn weggehaald om ruimte te maken voor andere bomen. De bomen die blijven staan, krijgen dan meer ruimte om gezonder te groeien. De weggehaalde bomen krijgen op een andere locatie de kans om te groeien.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening