Verlichting

Openbare verlichting

In Almere staan bijna 50.000 straatlantaarns. Verlichting zorgt voor een veilige en plezierige leefomgeving. Het geeft goed zicht in het verkeer en ook een gevoel van sociale veiligheid. Om de verlichting in goede conditie te houden is onderhoud nodig. De lampen moeten eens in de 4-5 jaar worden vervangen. Daarom vervangen we geleidelijk de oude lampen door led-lampen. Die hebben een levensduur van 20 jaar en zijn veel zuiniger in energieverbruik. In 2025 zal alle straatverlichting in Almere uit led-verlichting bestaan.

Zie je een kapotte straatlantaarn? Meld deze dan hier via een melding openbare ruimte. Je kunt ook bellen naar 14 036. Als je al een melding gemaakt hebt, hoef je dit niet een tweede keer te doen. De storing wordt dan zo spoedig mogelijk verholpen. 

Amberkleurig licht voor de meervleermuis

Op vijf verschillende plekken in Almere Buiten is de verlichting van een aantal lantaarnpalen aangepast voor de meervleermuis. De meervleermuis is gevoelig voor gewoon licht, maar minder voor amberkleurig licht. Door het herstellen van het moeras (ook wel ‘moerasreset’ genoemd) van de Oostvaardersplassen is tijdelijk het jachtgebied kleiner geworden. Met het aanpassen van de verlichting verbeteren we de routes voor de vleermuiskolonies naar het jachtgebied, zodat ze gemakkelijker aan voedsel (insecten) kunnen komen.

De verlichting van de lantaarnpalen zijn op de volgende plekken aangepast:

  • Gerrit Schultebrug
  • Kruising Moutmolenpad / Decemberpad
  • Koopvaardersbrug
  • Tolhuisstraat (in de buurt van het Diadeempad)
  • Kruising Jac. P. Thijsenweg / Kottertocht

Bekijk de video van Provincie Flevoland over de moerasreset voor meer informatie.

Afhandelingstermijn storingen langer dan gebruikelijk

Bij een melding over een storing aan de openbare verlichting streven wij ernaar om dit zo snel mogelijk op te laten lossen door de aannemer of de netbeheerder. De afhandelingstermijn van meldingen kan op dit moment langer duren dan de hiervoor afgesproken termijn. 

Als je al een melding gemaakt hebt, hoef je dit niet een tweede keer te doen. De storing wordt dan zo spoedig mogelijk verholpen. Wij vragen jouw begrip voor de langere reparatietermijn. 

Veel gestelde vragen over de straatverlichting

Ik heb een kapotte lantaarnpaal gemeld bij de gemeente. Hoe lang duurt het voordat deze gerepareerd wordt?Wij hebben standaard de afspraak met de aannemer dat uitval of storing aan de verlichting zoveel mogelijk binnen 14 dagen verholpen wordt. Als er meerdere lampen naast elkaar kapot zijn, proberen we dat sneller te doen. Als de storing die u heeft gemeld echter te maken heeft met het (ondergrondse) kabelnet kan en mag deze alleen worden opgelost door netbeheerder Liander. In de regel is de dienstverlening van Liander bij eenvoudige storingen: vandaag gebeld, morgen hersteld. Bij ingewikkelde storingen is meer tijd nodig.
Hoe weet ik of een kapotte lantaarnpaal al is gemeld bij de gemeente?Als alleen de lamp defect is wordt deze zo snel mogelijk gerepareerd. Als de lantaarnpaal beschadigd is en/of het armatuur vervangen moet worden krijgt deze een gele sticker. Zo weet u dat wij de melding ontvangen hebben. En weet de aannemer waar hij moet zijn.
Ik heb al diverse keren een melding over dezelfde kapotte straatlantaarn gedaan bij de gemeente. Wanneer wordt deze gerepareerd?We zijn ons hiervan bewust en vinden dit net als u erg vervelend. We doen er alles aan om dit op te lossen. De aannemer en netbeheerder kampen, net als de hele branche, met een tekort aan monteurs. Daardoor duurt het oplossen van storingen aan de openbare verlichting op dit moment helaas langer dan gewenst. Daarnaast krijgen acute storingen waarbij woningen en/of bedrijven zonder stroom zitten altijd voorrang.
Welke maatregelen neem de gemeente om de wachttijden op te lossen?De gemeente zoekt samen met de aannemer en de netbeheerder naar manieren om de afhandelingstermijnen te versnellen. Zo is er al extra capaciteit ingezet. Normaal rijdt er 1 ploeg met hoogwerker rond in Almere, nu zijn dat 3 teams.
Mijn hele straat is al een poos donker. Wat is er aan de hand?Het kan gebeuren in een straat dat meerdere lantaarnpalen kapot gaan, dan is er sprake van een kabelbreuk en moet er ondergronds gewerkt worden door Liander. Het duurt langer om dit te repareren.
In de straat zijn nieuwe straatlantaarns / armaturen geplaatst. Deze geven echter veel minder licht. Hoe komt dat?In 2025 is alle straatverlichting in Almere ledverlichting. Dat bespaart veel kosten op energie en onderhoud. Een ander voordeel van led-verlichting is dat we het kunnen dimmen. op plekken waar veel licht gewenst is, zoals op dreven, is het licht feller dan in bijvoorbeeld woonstraten.
Bij mij in de straat is de straatverlichting ’s nachts (bijna) uit. Waarom is dat?We volgen de nieuwste inzichten met de straatverlichting. Zo weten we dat verlichting de natuur kan ontregelen en het niet altijd nodig is dat lampen altijd branden. Daarom dimmen we ’s nachts de led-verlichting. Het licht gaat niet helemaal uit. Er zal altijd voldoende licht zijn om de verkeers- en sociale veiligheid te garanderen.
Hoe komt het dat er geen verlichting is op diverse fietspaden in de stad. Deze zijn daardoor erg donker, gevaarlijk en onveilig. (o.a.Kromme Wetering, Pedersenpad, Krijgertjebrug Noorderplassen west, Burgerspad)Een nieuwe ontwikkeling is dynamisch licht. Dat is verlichting die alleen brandt als de weg gebruikt wordt. We hebben testvakken met dynamisch licht op het Pedersenpad en het rondje Weerwater. Op de overige fietspaden hoort het licht gewoon te branden maar wordt wel gedimd.
Hoe bepaalt de gemeente waar wel verlichting wordt geplaatst en waar niet?Uitgangspunt is dat er alleen verlichting wordt geplaatst als dat noodzakelijk is voor de verkeers- en/of sociale veiligheid. Op fietspaden in het buitengebied wordt alleen verlichting geplaatst op de hoofdroutes omdat daar de meeste sociale controle is. Als er geen sociale controle is, heeft het plaatsen van verlichting ook geen zin.
Hoe komt het dat de straatverlichting overdag aanblijft op uiteenlopende plekken in de stad?Op dit moment is Liander bezig met de uitrol van een nieuw sturingssysteem. Door deze werkzaamheden kan het gebeuren dat de verlichting overdag aan gaat. Het oude systeem om de verlichting aan en uit te schakelen was verouderd en de gemeente had zelf geen invloed op de schakeltijden. Met het nieuwe systeem hebben we daar straks meer invloed op.

Energiezuinige straatverlichting

Het energieverbruik van de openbare verlichting wordt in Almere al jaren zorgvuldig in de gaten gehouden. De gemeente kijkt niet alleen naar energieverbruik, maar weegt ook af welke verlichtingsmaterialen de belasting op het milieu zo klein mogelijk maken. Bij onderhoud en vervanging passen we deze duurzame materialen graag toe. 

LED-verlichting zorgt voor vermindering energieverbruik

Sinds een aantal jaren plaatsen we LED-lampen in de openbare verlichting. Dit doen we op het moment dat een oude lamp aan vervanging toe is. De LED-verlichting kunnen we dimmen. Op plekken waar veel licht gewenst is (zoals dreven), is het licht feller dan in bijvoorbeeld woonstraten. 

Naarmate we meer LED-lampen plaatsen, vermindert het energieverbruik. Op dit moment zijn er ongeveer 48.000 openbare lichtpunten lichtpunten in Almere. 35% hiervan is voorzien van LED-verlichting. Het gemiddelde energieverbruik van een lichtpunt is circa 34W.