Direct naar paginainhoud

Werkzaamheden aan bruggen

De komende jaren vervangen we meerdere oude houten bruggen voor fietsers en voetgangers. Bepaalde bruggen die niet lang meer meegaan en waarvoor een alternatief beschikbaar is, worden niet vervangen maar verwijderd. 

Houten bruggen die worden vervangen

We vervangen de komende jaren meerdere oude houten bruggen voor fietsers en voetgangers. De nieuwe bruggen maken we van duurzamere materialen als staal, composiet en beton. Wanneer hout uit een bestaande brug nog te recyclen is, komt het in de leuningen van een nieuwe brug.

Overzicht locaties vervanging bruggen
LocatiePlanning
Schipbeekbrug (Hannie Schaftpark)Rond de zomer van 2024
Zwembadbrug (Muziekwijk)Medio 2025
Pijnackerbrug (Stedenwijk)Medio 2025

Houten bruggen die worden verwijderd

In Almere werden in de jaren '80 en '90 ongeveer honderd fiets- en voetgangersbruggen van hout gebouwd. Deze houten bruggen gaan gemiddeld zo'n 35 jaar mee. Tegenwoordig worden andere materialen gebruikt, zodat dit type bruggen wel 70 tot 80 jaar meegaan. Veel van die originele houten bruggen zijn aan het einde van hun levensduur: het hout wordt dan onveilig, omdat het niet meer stevig genoeg is om al het verkeer te houden. Soms heeft dit afsluiting tot gevolg, om onveilige situaties te voorkomen.

De gemeenteraad heeft besloten om een aantal houten bruggen te verwijderen. Dit zijn bruggen waar een alternatieve route voor beschikbaar is, bruggen die niet lang meer meegaan, verspreid over alle stadsdelen en geen onderdeel zijn van het hoofd- of basisfietsnetwerk van Almere.

Overzicht locaties verwijdering bruggen
LocatiePlanning
Voetbalbrug (Gooisekant)2024
Oranjewoudbrug (Polderpark)2024

Afgesloten houten bruggen in de stad

Er zijn een aantal onveilige bruggen in de stad waarover nog geen beslissing is genomen. Bij deze bruggen wordt gekeken of deze worden verwijderd of vervangen. Vanwege de onveiligheid van deze bruggen, zijn ze afgesloten met borden en hekken.

Overheen

Deze brug in De Gouwen in Almere Haven is al een aantal jaren afgesloten, nadat een voetganger door deze brug is gezakt. Het hout van de brug is op en kan niet meer met onderhoud gerepareerd worden. De brug mag verwijderd worden, maar wel op voorwaarde dat er eerst gekeken is of er – buiten de begroting voor beheer en onderhoud – financiering gevonden kan worden. In 2024 wordt dit verder onderzocht. Als blijkt dat geen financiering mogelijk is, mag het college besluiten om de brug te verwijderen.

Zandbrug

Deze brug in De Wierden in Almere Haven is sinds de zomer van 2023 afgesloten. Er is toen helaas een motorvoertuig over deze fietsers- en voetgangersbrug gereden. Het verouderde hout van de brug kon het gewicht van dit voertuig niet aan en ging kapot. Hierdoor is de brug onveilig geworden en afgesloten. In 2024 stemt de gemeenteraad over het meerjarenplan Fonds Verstedelijking Almere, waarin ook geld wordt gevraagd voor vervanging van de Zandbrug. Dit betekent dat het komende jaar – en waarschijnlijk de komende jaren – de Zandbrug nog afgesloten blijft.

Overige houten bruggen waar nog wordt gezocht naar vervangingsmogelijkheden

In november 2023 zijn er tien bruggen voorgelegd aan de gemeenteraad die zijn voorgesteld om te verwijderen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een amendement waarin onder andere is besloten om voor een aantal bruggen te zoeken of er mogelijkheden zijn om nog financiering te krijgen voor vervanging hiervan. Zo wordt halverwege 2024 door de gemeenteraad gestemd over het meerjarenplan Fonds Verstedelijking Almere. Hierin wordt geld gevraagd voor vervanging van de Groenbrug en de Zandbrug.

Daarnaast wordt er voor de Prinsenbrug en de Rooseveltbrug ook gekeken naar vervangingsmogelijkheden. Deze twee bruggen liggen in gebieden waar de komende jaren woningen en voorzieningen gebouwd. Er wordt onderzocht of vervanging van deze twee bruggen gefinancierd kan worden uit deze gebiedsontwikkelingen. Er wordt verwacht dat hier in de loop van 2024 meer duidelijkheid over komt.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening