Tuinvergrotingen aanvragen

Mogelijkheden tot tuinvergroting

De gemeente Almere ontvangt regelmatig vragen van bewoners over tuinvergroting. Waar mogelijk wil de gemeente tegemoet komen aan de vraag van bewoners om gemeentegrond grenzend aan hun tuin te kopen voor tuinvergroting.

Tuinvergroting kan alleen als je eigenaar bent van het aangrenzende perceel met woning. Ook is niet iedere locatie geschikt om een tuin uit te breiden. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke leidingen die ondergronds lopen, waardoor de strook bereikbaar moet blijven. De gemeente maakt bovendien onderscheid in tuinvergrotingen in de bestaande stad en tuinvergroting van een bouwkavel binnen gebieden die nog in ontwikkeling zijn. Voor deze laatste gebieden geldt ook een andere prijs, namelijk het tarief van woningbouw voor de betreffende locatie. Meer informatie hierover vind je onder kosten aankoop van gemeentegrond.

Wat zijn de voorwaarden

Voor het kopen van extra grond van de gemeente voor tuinvergroting in de bestaande stad en in de gebieden in ontwikkeling, zijn enkele randvoorwaarden verbonden. De aanvraag wordt langs deze voorwaarden gewogen. Er wordt bij een bouwkavel alleen grond verkocht, indien dit mogelijk is, als daarmee de kavel over de volledige breedte met minimaal een meter wordt vergroot.

Staat van de grond

De grond wordt verkocht in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van aanbod. De gemeente helpt niet bij de verwijdering van bomen, struiken of stenen op de uitgegeven grond.

Verzoek indienen voor het vergroten van uw tuin

Voor het kopen van grond van de gemeente ter vergroting van jouw tuin of jouw kavel kun je gebruik maken van het aanvraagformulier tuinvergroting.

Aanvraagformulier tuinvergrotingen

Jouw aanvraag (pdf, 0,06 Mb) is voor de gemeente maatwerk en kent een eigen beoordeling. Afhankelijk van het belang van de randvoorwaarden wordt de aanvraag wel of niet gehonoreerd. Gemiddeld duurt de afhandeling van een aanvraag ongeveer zes tot acht weken.

Veelgestelde vragen

Naar welk email adres kan ik de stukken sturen?

 • E-mailadres is:  info@almere.nl Vermeld als onderwerp: aanvraag tuinvergroting.

Wat is het adres waar ik de aanvraag voor tuinvergroting naar toe kan sturen?

 • Gemeente Almere, Vergunningen, Toezicht & Handhaving, 
  Bureau Tuinvergroting
  Postbus 200, 1300 AE, Almere

Als ik grond koop, verwijdert de gemeente dan de bomen en struiken?

 • De grond wordt verkocht in de staat waarin deze zich bevindt als deze wordt aangeboden. De gemeente helpt niet bij het verwijderen van bomen, struiken of stenen op de uitgegeven grond. Je ziet wat je koopt.

Moet ik een notaris in Almere kiezen als ik de grond voor tuinvergroting koop?

 • Ja, Alle in Almere gevestigde notarissen zijn door de gemeente gemachtigd voor het passeren van de akte. Ook zijn alle notarissen in Almere bekend met tuinvergroting. Notarissen buiten Almere zijn niet gemachtigd voor het passeren van de akte.

Heeft de gemeente een vaste notaris om de akte te laten passeren voor tuinvergroting?

 • Nee, kopers van grond voor tuinvergroting mogen zelf een in Almere gevestigde  notaris kiezen.

Welke kosten komen er nog bij als ik grond van de gemeente koop voor tuinvergroting?

 • De bijkomende kosten zijn overdrachtsbelasting, inschrijven in het kadaster en notariskosten. Voor meer informatie over de hoogte van de kosten kun je contact opnemen met een in Almere gevestigde notaris.

Kan ik grond in bruikleen krijgen of huren van de gemeente?

 • Nee, het is sinds 2010 niet meer mogelijk om een bruikleenovereenkomst te sluiten met de gemeente voor tuinvergroting. Ook verhuren wij geen grond voor tuinvergroting.    

Ik woon in een huurwoning. Kom ik toch in aanmerking voor tuinvergroting?

 • Nee, we kunnen je alleen grond verkopen voor tuinvergroting als jij eigenaar bent van het aangrenzende perceel met woning. 

Hoe lang duurt het voor ik antwoord op mijn verzoek krijg?

 • Gemiddeld duurt de afhandeling van een aanvraag ongeveer zes tot acht weken.

Kan ik een verzoek om tuinvergroting ook digitaal indienen?

 • Op de website kunt u een aanvraagformulier voor tuinvergroting openen. Deze kun je invullen en per mail versturen. 

Kom ik in aanmerking voor tuinvergroting?

 • Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Wel kun je via de website de randvoorwaarden inzien, zodat je vooraf zelf kunt inschatten of jij mogelijk in aanmerking komt voor tuinvergroting. 

Kan ik een aanvraag voor tuinvergroting indienen?

 • Ja dat is mogelijk, je kunt een aanvraagformulier voor tuinvergroting invullen op de deze website. Ook vind je hier alle overige informatie.

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen.

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.