Standplaatsvergunningen

Een standplaatsvergunning is nodig als uje vanaf een vaste plek aan de openbare weg producten wilt verkopen. Echter is een standplaatsvergunning ook nodig op terrein van derden, je kunt denken aan een bouwmarkt of Intratuin.Wij kennen in Almere een vaste standplaats, een tijdelijke (promotionele) standplaats en een seizoensgebonden standplaats. 

Tot en met 31 december 2021 geen tijdelijke/promotionele standplaatsen toegestaan

Vanwege de coronamaatregelen en de drukte in het centrum zijn tot en met 31 december 2021 geen tijdelijke/promotionele standplaatsen toegestaan.

Vaste standplaatsen voor 1 jaar/of deel van het  jaar

Dit zijn standplaatsen waar iemand het hele jaar door één of meerdere dagen per week zijn producten verkoopt. Deze standplaats is altijd op dezelfde plek. Het aanbieden van dienstverlenende activiteiten zoals autoruit reparaties en kenteken reparaties die meer dan 12 dagen per jaar een standplaats innemen worden ook aangemerkt als een vaste standplaats. 

Tijdelijke/promotionele standplaatsen

Een tijdelijke standplaats is een plek waar gratis producten zoals een blikje cola of andere samples onder het winkelend publiek worden aangeboden. Een tijdelijke standplaats kan ook worden ingenomen door een kerkgenootschap of een vereniging voor het uitdelen van folders.
Hier valt ook een tijdelijke standplaats bij een winkel onder. Bijvoorbeeld voor de verkoop van rozen op Valentijnsdag. 

Seizoensgebonden standplaatsen

In Almere kennen we seizoensgebonden standplaatsen ten behoeve van de verkoop van ijs, oliebollen of kerstbomen.

Digitaal aanvragen

Inloggen met DigiD: 

Aanvragen Standplaats

Inloggen met e-Herkenning:
Aanvragen Standplaats

Inloggen als organisatie met KvK:
Aanvragen Standplaats

Afhandeltermijn aanvraag

Voor een aanvraag wordt een wettelijk beslistermijn van 8 weken gehanteerd.

Kosten

Aan het aanvragen van deze vergunning zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij je naar de website van de Overheid, leges/precario verordening Almere.