Direct naar paginainhoud
menu

Geboorte

Na de geboorte van uw kind doet u aangifte bij de gemeente waar het kind geboren is. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte op. Op de geboorteakte staan de naam, de geboortedatum en -tijd, de geboorteplaats en de ouders van het kind genoemd.

Wilt u de geboorteaangifte zoveel mogelijk digitaal te doen.

Digitaal aangifte doen van geboorte

Als u digitaal aangifte doet van de geboorte van uw kind, hoeft u niet meer naar het stadhuis te komen. 

Doe de aangifte van geboorte digitaal als:

 • u de moeder, de vader of duo-moeder van het kind bent.
 • minimaal één van de ouders in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit. 

Is dit niet het geval? Maak dan zelf een afspraak of bel 14 036. Burgerzaken werkt momenteel volledig op afspraak. Dit betekent dat er geen vrije inloop is voor geboorteaangiftes. 

Om de geboorte door te geven heeft u het volgende nodig:

 • Een account bij DigiD
 • Een bewijs van de geboorte van het ziekenhuis of de verloskundige
 • Een uittreksel van de erkenningsakte (indien van toepassing)
 • Een akte van naamskeuze (indien van toepassing)

Woont u in Almere? Meld uw kind zelf aan voor de hielprik- en de gehoorscreening bij JGZ Almere.

Geboorteaangifte doen in het stadhuis

Om te voorkomen dat u moet wachten, kunt u het beste online een afspraak maken of telefonisch via 14 036. 

Doe binnen 3 dagen na geboorte aangifte

U moet binnen drie dagen na de geboorte van uw kind aangifte doen. Maak hiervoor online een afspraak. Lukt het u niet om binnen drie dagen een afspraak in te plannen, bel dan ons Klant Contact Centrum via 14 036. Dan plannen wij een afspraak voor u in.

Momenteel is er geen vrije inloop.

Wie doet aangifte?

Vader of duomoeder zijn verplicht om aangifte te doen. Moeder mag zelf ook aangifte doen. Kan vader, duomoeder of moeder niet, dan moet iemand anders dit doen:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was
 • iemand die in hetzelfde huis woont als waar het kind is geboren
 • hoofd van de instelling of ziekenhuis waar het kind is geboren

Meenemen voor de geboorteaangifte

Neem bij de geboorteaangifte het volgende mee:

 • een geldig identiteitsbewijs van de aangever

Als u de volgende documenten hebt, dan vragen we deze ook mee te nemen:

 • uw trouwboekje, als u ouder van het kind bent en u bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap
 • afschrift van de akte van erkenning ongeboren kind
 • afschrift van de akte van naamskeuze
 • trouw- of partnerschapsboekje
 • bij duomoeders: eventueel de verklaring van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting
 • Een bewijs van de geboorte van het ziekenhuis of de verloskundige

Kind erkennen

Als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft en u heeft samen een kind gekregen, dan kan de vader of duo-moeder bij de geboorteaangifte het kind direct erkennen. Ook kan het kind erkend worden voor de geboorte. Het is niet mogelijk om digitaal aangifte te doen van erkenning. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de pagina over erkennen.

Naamskeuze

Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de moeder of die van de vader of duomoeder krijgt. De informatie op deze pagina gaat over situaties naar Nederlands recht. Als het kind niet de Nederlandse maar een andere nationaliteit heeft, wordt de achternaam bepaald naar het namenrecht van dat land.

Uw kind krijgt bij de geboorte automatisch de geslachtsnaam van de vader of duomoeder, of de moeder. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen voor de naam van de andere ouder. De geslachtsnaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Als de geslachtsnaam eenmaal is vastgelegd, kan deze meestal niet meer veranderd worden.

Om de naamskeuze vast te leggen komt u samen naar burgerzaken. Dit kan voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. Maak een afspraak voor naamskeuze door te bellen met 14 036.

Doe binnen 3 dagen aangifte van geboorte

Aangifte van geboorte doet u binnen 3 dagen na de geboortedag. De geboortedag telt niet mee. Als de laatste dag van die 3 dagen op een zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De termijn van 3 dagen mag ook verlengd worden zodat er tenminste 2 werkdagen in voorkomen.

Op welke dag aangifte doen?

Geboren op: 

Uiterlijk aangifte doen op: 

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag

Maandag

Donderdag

Maandag 

Vrijdag

Dinsdag

Vrijdag
(en maandag is feestdag)

Woensdag

Zaterdag

Dinsdag

Zondag

Woensdag

Als de aangifte later plaatsvindt, kan een ambtenaar van de Burgerlijke Stand, afhankelijk van de omstandigheden, dit melden bij de Officier van Justitie. Deze bepaalt of er een boete wordt opgelegd.

Een fout in de naam bij de geboorteaangifte is niet eenvoudig hersteld. Geef daarom de juiste namen door. Dit kan bijvoorbeeld door ze goed op te schrijven op een briefje dat u meeneemt als u aangifte doet.

Veelgestelde vragen geboorteaangifte

Welke nationaliteit krijgt het kind als beide ouders buitenlands zijn?

Dit is afhankelijk van het nationaliteitsrecht van het land waarvan de ouder(s) de nationaliteit(en) bezit(ten). De gemeente vermeld alle nationaliteiten die het kind heeft in de Basisregistratie Personen (BRP). Is één van de ouders Nederlands, dan krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit. Naast de Nederlandse nationaliteit registreren wij geen andere nationaliteiten. Dit zegt niets over het bezit van de nationaliteit.

Moeten wij ons kind ook aangeven als wij niet de Nederlandse nationaliteit hebben?

Ja, als uw kind in Nederland is geboren, moet u aangifte doen. U moet het kind binnen drie dagen na de geboorte aangeven in de gemeente waar uw kind geboren is.

Welke nationaliteit krijgt mijn kind als ik als Nederlandse in het buitenland beval?

U wordt Nederlander via afstamming. Als u als Nederlandse in het buitenland bevalt, krijgt uw kind automatisch de Nederlandse nationaliteit. In sommige landen geldt een territorialiteitsbeginsel, d.w.z. dat een persoon die geboren wordt op dat grondgebied de nationaliteit van dat land krijgt. Het kan dus zijn dat uw kind tevens de nationaliteit krijgt van het geboorteland.

Hoe en wanneer wordt het BSN verstrekt?

Bij de geboorteaangifte wordt er direct een brief met het BSN verstrekt aan de ouder(s). Als een derde persoon aangifte doet, wordt er op dezelfde dag een brief verstuurd naar het woonadres van de geborene, mits deze in Almere woont. Is dat niet het geval dan moet de gemeente Almere de brief binnen vier weken verstrekken.

Kan ik mijn kind bij de geboorteaangifte direct erkennen?

Ja, dat kan. Meer informatie vindt u op de pagina Erkenning kind.

Kan ik geboorteaangifte doen als mijn kind tijdens de zwangerschap is overleden?

Ja, dat kan. Meer informatie vindt u op de pagina Doodgeboren kind.
Wat vindt u van onze website?