Skip to content

Geboorte

Let op: Wij vragen u de geboorteaangifte zoveel mogelijk digitaal te doen

Na de geboorte van uw kind doet u aangifte bij de gemeente waar het kind geboren is. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt een geboorteakte op. Op de geboorteakte staan de naam, de geboortedatum en -tijd, de geboorteplaats en de ouders van het kind genoemd. 

Digitaal aangifte doen van geboorte

Via deze pagina kunt u digitaal aangifte doen van de geboorte van uw kind, u hoeft dus niet meer naar het stadhuis te komen. U kunt de aangifte van geboorte alleen aan ons doorgeven als u ouder van het kind bent. Om de geboorte door te geven heeft u het volgende nodig:

- Een account bij DigiD

- Een bewijs van geboorte van het ziekenhuis of de verloskundige

- Een kopie van de erkenningsakte (indien van toepassing)

Na het verwerken van de aangifte ontvangt u een overzicht van de geregistreerde gegevens van uw kind in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit overzicht wordt u per post thuisgestuurd. Is uw kind geboren in Almere? U moet dan zelf uw kind aanmelden voor de hielprik- en de gehoorscreening. Dit kunt u doen via de website van JGZ Almere.

Let op: Minimaal een van de ouders moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Is dit niet het geval? Dan kunt u de geboorte van uw kindje niet digitaal door geven. Maak dan een afspraak via onze website of door te bellen met 14 036. Burgerzaken werkt momenteel volledig op afspraak. Dit betekent dat er geen vrije inloop is voor geboorteaangiftes. 

Voor algemene vragen kunt u een email sturen naar info@almere.nl. We werken in kleine teams, die niet tegelijk op kantoor zijn. Het kan daardoor bijvoorbeeld iets langer duren voordat u iemand aan de telefoon krijgt of uw verzoek is verwerkt.

Geboorteaangifte doen in het stadhuis

Let op: Om te voorkomen dat u moet wachten, kunt u hiervoor het beste online een afspraak maken via de oranje button 'Direct een afspraak maken' of telefonisch via 14 036. Lukt het u niet om online voor deze week een afspraak in te plannen, belt u dan alsnog naar ons Klant Contact Centrum via 14 036. Dan plannen wij een afspraak voor u in. 

Momenteel is er geen vrije inloop.

Voorwaarden

U kunt de geboorteaangifte doen als:

  • u de vader of moeder van het kind bent;
  • u bij de geboorte aanwezig was;
  • u bewoner van het huis bent waar het kind is geboren;
  • u het hoofd van de inrichting bent waar het kind is geboren.

Meenemen

Neem bij de geboorteaangifte het volgende mee:

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
  • als u ouder van het kind bent en u bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap: bij voorkeur en mits in bezit, uw trouwboekje;
  • als u ouder van het kind bent en u bent niet getrouwd: het bewijs van erkenning voor geboorte (als het kind voor de geboorte is erkend en/of het bewijs van naamskeuze (als voor de geboorte naamskeuze is gedaan);
  • de ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd een bewijs, afgegeven door een arts of verloskundige, van de geboorte van het kind te vragen.

Kind erkennen

Als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft en u heeft samen een kind gekregen, kan de vader of duo-moeder bij de geboorteaangifte het kind direct erkennen. Hier is schriftelijke toestemming van de biologische moeder voor nodig. Dit kunt u aangeven als u een afspraak maakt. Door de erkenning krijgt uw kind een wettelijke vader. U kunt het kind ook voor de geboorte erkennen (erkenning ongeboren vrucht) of op een later moment. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de pagina over erkennen

Naamskeuze

Bij de erkenning van het eerste kind kan de achternaam van het kind worden gekozen. De naam die u kiest, geldt ook voor de eventuele volgende kinderen uit dezelfde relatie. Als u kiest voor de achternaam van de vader of duo-moeder, moeten zowel de biologische moeder als de vader of duo-moeder persoonlijk langskomen bij Burgerzaken in het stadhuis. Maakt u bij de erkenning van het eerste kind geen naamskeuze? Dan krijgen de kinderen uit deze relatie automatisch de achternaam van de biologische moeder. 

Termijn

Het kind moet binnen drie dagen na de geboorte worden aangegeven bij de gemeente waar het kind geboren is. Als een van deze drie dagen in het weekeinde of op een algemeen erkende feestdag valt, wordt deze termijn verlengd zodat er altijd nog twee werkdagen beschikbaar zijn voor de aangifte.

Als de aangifte later plaatsvindt, kan een ambtenaar van de Burgerlijke Stand, afhankelijk van de omstandigheden, dit melden bij de Officier van Justitie. Deze bepaalt of er een boete wordt opgelegd.

Let op: maakt u een klein foutje bij de geboorteaangifte in de naam (letter vergeten, tweede naam vergeten, kan dit binnen een jaar hersteld worden zonder tussenkomst van de rechtbank. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 14 036. Zie ook naam wijzigen.

Veelgestelde vragen geboorteaangifte
Welke nationaliteit krijgt het kind als beide ouders buitenlands zijn?

Dit is afhankelijk van het nationaliteitsrecht van het land waarvan de ouder(s) de nationaliteit(en) bezit(ten). De gemeente vermeld alle nationaliteiten die het kind heeft in de Basisregistratie Personen (BRP). Is één van de ouders Nederlands, dan krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit. Naast de Nederlandse nationaliteit registreren wij geen andere nationaliteiten. Dit zegt niets over het bezit van de nationaliteit.

Moeten wij ons kind ook aangeven als wij niet de Nederlandse nationaliteit hebben?

Ja, als uw kind in Nederland is geboren, moet u aangifte doen. U moet het kind binnen drie dagen na de geboorte aangeven in de gemeente waar uw kind geboren is.

Welke nationaliteit krijgt mijn kind als ik als Nederlandse in het buitenland beval?

U wordt Nederlander via afstamming. Als u als Nederlandse in het buitenland bevalt, krijgt uw kind automatisch de Nederlandse nationaliteit.

In sommige landen geldt een territorialiteitsbeginsel, d.w.z. dat een persoon die geboren wordt op dat grondgebied de nationaliteit van dat land krijgt. Het kan dus zijn dat uw kind tevens de nationaliteit krijgt van het geboorteland.

Hoe en wanneer wordt het BSN verstrekt?

Bij de geboorteaangifte wordt er direct een brief met het BSN verstrekt aan de ouder(s). Als een derde persoon aangifte doet, wordt er op dezelfde dag een brief verstuurd naar het woonadres van de geborene, mits deze in Almere woont. Is dat niet het geval dan moet de gemeente Almere de brief binnen vier weken verstrekken.

Kan ik mijn kind bij de geboorteaangifte direct erkennen?

Ja, dat kan. Meer informatie vindt u op de pagina Erkenning kind.

Kan ik geboorteaangifte doen als mijn kind tijdens de zwangerschap is overleden?

Ja, dat kan. Meer informatie vindt u op de pagina Doodgeboren kind.

Wat vindt u van onze website?