Skip to content

Internationaal uittreksel in de talen Nederlands, Frans, Duits en Engels

Hierop staan de volgende gegevens

  • Uw geslachtsnaam
  • Uw voorna(a)m(en)
  • Uw geboortedatum en -plaats
  • Uw burgerlijke staat
  • Uw nationaliteit
  • Uw huidige adres
  • Voorna(a)m(en) en geslachtsnaam van uw vader/moeder
  • Voorna(a)m(en) en geslachtsnaam van uw moeder/vader
  • De datum van afgifte van het uittreksel
  • Ondertekening door ambtenaar

Direct een uittreksel aanvragen

Wat vindt u van onze website?