Direct naar paginainhoud
menu

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente waarmee u laat zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente. U vraagt een uittreksel uit de BRP aan in de gemeente waar u woont. 

Hierop staan de volgende gegevens:

 • Uw geslachtsnaam
 • Uw voorna(a)m(en)
 • Uw geboortedatum en -plaats
 • Uw huidige adres
 • De datum van afgifte van het uittreksel
 • Ondertekening door ambtenaar

Het uittreksel BRP wordt na ongeveer vijf werkdagen opgestuurd. Daarna kan de post er drie dagen over doen.

Wanneer nodig kunnen er ook andere gegevens op vermeld worden. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. U kunt bijvoorbeeld een uittreksel nodig hebben als u uw auto wilt overschrijven, bij een huwelijk of echtscheiding of wanneer uw notaris hierom vraagt. Als u zich wilt inschrijven bij een woningstichting kunt u een uittreksel met uw woonhistorie nodig hebben. Als u het uittreksel online aanvraagt, kiest u in dat geval voor een 'uittreksel met adreshistorie'. 

U kunt ook alleen gegevens uit de BRP op een uittreksel aanvragen als u in Almere ingeschreven staat.

Let op: U krijgt geen geld terug als u een afschrift van een akte in Almere aanvraagt en wij deze akte niet hebben of als u een onjuist afschrift heeft aangevraagd. Dit geldt ook voor de uittreksels uit de Basisregistratie Personen. In alle gevallen moeten diverse handelingen worden verricht en hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.  

Persoonlijk aanvragen

U kunt een uittreksel uit de BRP persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak. Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs krijgt u het uittreksel direct mee. U kunt contant of met PIN betalen.

Direct een uittreksel aanvragen

Aanvragen voor iemand anders

Bent u advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder? Dan kunt u online een uittreksel brp aanvragen. U heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Aanvraag met eHerkenning

Iemand machtigen

U kunt iemand anders machtigen om het uittreksel bij Burgerzaken aan te vragen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier. De gemachtigde moet bij de aanvraag meenemen:

 • het ingevulde machtigingsformulier;
 • een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • zijn/haar eigen identiteitsbewijs.
Tarief uittreksel BRP
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
(Internationaal) uittreksel € 11,95 € 14,15

Veelgestelde vragen uittreksels

Staan de namen van de ouders op een standaard uittreksel van een kind?

Nee, de naam van de ouders komt niet automatisch op een standaard uittreksel van een kind te staan. 
Een ouder kan aan de balie wel aangeven welke gegevens er op het uittreksel van het kind moeten komen. Er bestaat een aantal vastgestelde vormen van uittreksel, omdat deze het meest wordt aangevraagd. Maar een variabele uittreksels is dus mogelijk.

Kan ik een internationaal uittreksel aanvragen?

Ja, het is mogelijk een internationaal uittreksel aan te vragen. Aan de balie wordt in overleg met u de taal bepaald. De meest gangbare talen zijn Engels, Frans en Duits. U ontvangt niet een apart uittreksel; er zijn combinatiemogelijkheden die al vastliggen.  

Heb ik een uittreksel nodig als ik mij inschrijf voor het middelbaar onderwijs in Almere?

Jongeren die zich inschrijven bij een middelbare school in Almere hebben daarvoor geen uittreksel uit de BRP nodig. Een kopie van een officieel document met daarop het burgerservicenummer (BSN) volstaat.

De gemeente Almere heeft dit afgesproken met de Almeerse middelbare scholen.

Er zijn uitzonderingsgevallen waarbij het wel nodig is om bij inschrijving een uittreksel uit de BRP te overleggen, bijvoorbeeld bij vluchtelingen. Kies in het formulier voor optie 'Overig'.

Kan een historisch uittreksel altijd worden afgegeven?

Ja, een historisch uittreksel kan altijd worden afgegeven. Het maakt niet uit hoe oud de gegevens zijn. U vraagt het historische uittreksel aan in de gemeente waar u nu woont.

Staat het Burgerservicenummer altijd op het uittreksel genoemd?

Nee, het Burgerservicenummer staat niet standaard op het uittreksel vernoemd. Moet het Burgerservicenummer op uw uittreksel staan? Maak dan een afspraak aan de balie.

Kan ik een uittreksel Basisregistratie Personen in een andere taal aanvragen?

Ja, dit is mogelijk. Geef bij de aanvraag duidelijk aan dat u dit nodig hebt.

Per uittreksel staan de volgende talen: 

 • Frans, Duits en Engels (kan online én aan de balie aangevraagd worden.)
 • Spaans, Italiaans en Turks (kan uitsluitend aan de balie aangevraagd worden.)

U heeft een meertalig uittreksel bijvoorbeeld nodig voor een consulaat of ambassade van een ander land.

Kan ik ook een uittreksel aanvragen voor mijn partner/kind?

Ja, dit is mogelijk als uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of kind op hetzelfde adres als u staan ingeschreven. 

U kunt als ouder ook een uittreksel van uzelf aanvragen waar de kinderen op staan. U vraagt dit aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Als u een uittreksel op naam van het kind wilt, moet u dit aanvragen in de gemeente waar het kind staat ingeschreven. De gemeente beslist of u het uittreksel krijgt.

Ik ben geëmigreerd, hoe kan ik een uittreksel aanvragen?

Als u zich vanuit de gemeente Almere naar het buitenland uitschrijft, kunt u alleen nog dezelfde dag een uittreksel krijgen bij de gemeente.

Na uitschrijving uit de BRP verhuist uw persoonslijst van de gemeente naar de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). De RNI registreert personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met (meerdere) Nederlandse overheidsinstellingen.

Bent u één of meerdere dagen uitgeschreven en wilt u een uittreksel aanvragen? Dan moet u dit bij een van de RNI-gemeenten (Register Niet Ingezetenen) regelen. 

De RNI-gemeenten zijn:

 • Alkmaar
 • Almelo
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Haag
 • Doetinchem
 • Eindhoven
 • Goes
 • Groningen/Eemshaven
 • Heerlen
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Terneuzen
 • Utrecht
 • Venlo
 • Zwolle

Kan ik als ik Niet-ingezeten ben een uittreksel aanvragen?

Nee, de gemeente Almere kan het uittreksel dan niet meer aan u afgeven.

De RNI-gemeente geeft aan dat ze het uittreksel niet kan verstrekken, wat nu?

Als u zich vanuit de gemeente naar het buitenland heeft uitgeschreven, kunt u alleen bij een RNI-gemeente een uittreksel aanvragen. RNI staat voor Registratie Niet-ingezetenen. De gemeente Almere kan het uittreksel niet meer aan u afgeven.

Geeft de RNI-gemeente aan dat ze het uittreksel niet kan verstrekken? Dan klopt dit niet. De RNI-gemeente moet het uittreksel aan u afgeven.

U kunt hier eventueel contact over opnemen met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) via telefoonnummer 14 00. Dit is het algemene nummer van de Rijksoverheid. De RvIG neemt vervolgens contact op met de RNI-gemeente.

Wat is een RNI-gemeente?

RNI staat voor Registratie Niet-ingezetenen. U kunt zich naar keuze bij één van de volgende gemeenten inschrijven: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle.

Wat vindt u van onze website?