Verhuizen

Wil je jouw verhuisaangifte zoveel mogelijk digitaal doen vanwege de coronamaatregelen? In Mijn Overheid kun je zien of jouw verhuisaangifte is verwerkt.

De papieren formulieren voor het doen van een verhuisaangifte en het aanvragen van een briefadres liggen in de centrale hal van het stadhuis. Heb je de formulieren ingevuld? Dan kun je ze in de brievenbus bij het hek van de afdeling Burgerzaken doen.

Maak hieronder je keuze:

Als jouw verhuisaangifte verwerkt is kun je dit zien in mijn overheid.

Waarom wil de gemeente weten waar je woont?

Correcte gegevens zijn belangrijk om op tijd hulp te bieden als het nodig is en om fraude aan te pakken als dat aan het licht komt. Het bespaart de gemeente veel geld. Geld dat ten goede komt aan de stad. Jouw adresgegevens zijn onderdeel van de BRP.

Wat is BRP?

In Nederland is de BRP een belangrijke gegevensbank. BRP staat voor Basis Registratie Personen. Hierin staan naam, nationaliteit, ouders, geboortedatum, Burgerservicenummer, adres en eventueel partner en/of kinderen van iedereen die in Nederland woont.
Als kinderen jonger dan 16 jaar vanuit het buiten (opnieuw) in Nederland komen wonen, dan is toestemming van de ouders/verzorgers nodig dat hij of zij zich hier mag komen vestigen.

Waarom BRP?

De BRP wordt gebruikt voor en door onder andere de Belastingdienst, de politie en zorgverzekeringen. Als jouw BRP-gegevens in orde zijn, kunnen 800 afnemers van de BRP je verder helpen. Zeer belangrijk dus om wijzigingen door te geven. De twee meest voorkomende wijzigingen zijn verhuizingen en aangifte van geboorte. In alle hectiek kan het voorkomen dat je dit vergeet te doen of uitstelt. En soms komt van dat uitstel afstel.

Fraude

Helaas komt ook fraude voor. Zeker wanneer het te maken heeft met geld ontvangen en betalen. Of toch slordigheid? De gemeente Almere is aangesloten bij de ICTU-LAA, die diverse signalen aanleveren. ICTU staat voor ICT-Uitvoeringsorganisatie van en voor overheidsorganisaties en is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. LAA is de afkorting voor Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Bij deze signalen wordt er onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld via internet. Denk daarbij aan veelverhuizers, openstaande boetes, schijnverlatingen, etc. De werkwijze van LAA voldoet aan de privacy-vereisten van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Laat ons dus weten waar je woont en geef wijzigingen zo snel mogelijk door. Heb je vragen? Bel naar 14 036. 

Veelgestelde vragen verhuizen

Wat moet ik doen als ik mijn doorgegeven verhuizing wil intrekken?

Indien een verhuizing niet doorgaat hebben wij een geschreven verklaring van je nodig. Deze kun je mailen naar infoverberg dit@almere.nl, per post versturen naar Postbus 200, 1300 AE Almere of persoonlijk afgeven bij de balie van burgerzaken. De verklaring dient voorzien te zijn van een handtekening, kopie identiteitsbewijs en alle gegevens omtrent het oude en "nieuwe" adres.

Kan ik verhuisaangifte doen als ik op de kavel woon en nog niet in het huis?

Nee, dat kan niet. Als je op de kavel woont (in een caravan bijvoorbeeld), kun je niet ingeschreven worden. Dat kan pas als het huis is opgeleverd. En dat is als de instantie BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) bij je is langs geweest en jouw huis bewoonbaar heeft verklaard.  

Kan ik een briefadres aanvragen ter overbrugging van twee koopwoningen?

Ja, dat kan, mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je beschikt als aanvrager niet over een woonadres (minder dan zes maanden)
  • Er bewijs is dat de oude woning is verkocht met opleverings- /overdrachtsdatum

Meer informatie Aanvragen briefadres

Ik ben te laat met het doorgeven van mijn verhuizing. Wat nu?

Jouw verhuizing kun je maximaal vier weken vóór de verhuizing tot uiterlijk vijf dagen na de verhuizing doorgeven. De datum van jouw verhuizing geldt dan als verhuisdatum.

Geef je de verhuizing later door dan vijf dagen na de verhuizing? Dan geldt de datum van aangifte als verhuisdatum. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of jouw parkeervergunning.

Wat is het verschil tussen inwonen en kamerhuur?

Als je gaat inwonen, ga je bij iemand wonen. Dit kan bij jouw partner zijn (samenwonen). Maar ook bij een vriend(in), bij ouder(s) en/of verzorger(s) of een bekende. Als je gaat inwonen, heeft de gemeente schriftelijke toestemming en (een kopie) van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner nodig.

Bij kamerhuur ga je een kamer bewonen die je zelfstandig huurt. Als je een kamer gaat huren, heeft de gemeente een kopie van jouw huurcontract nodig.

Welke overheidsinstanties krijgen bericht nadat ik mijn verhuizing heb doorgegeven?

Alle (overheids)instanties die aangesloten zijn op het landelijke BRP-netwerk ontvangen automatisch bericht als jouw verhuizing verwerkt is in de BRP van de gemeente Almere.

(Overheids)instanties die automatisch bericht krijgen zijn onder andere: 

  • de Belastingdienst;
  • RDW;
  • SVB;
  • Pensioenfondsen;
  • Zorgverzekeraars.

Kijk voor de complete lijst op rijksoverheid.nl

Commerciële organisaties zoals banken ontvangen geen bericht van jouw verhuizing. Dit moet je zelf doorgeven.

Ik zit in de gevangenis en moet een verhuizing doorgeven. Hoe kan ik dit doen?

Het verhuisformulier is verkrijgbaar in de gevangenis. Je kunt dit navragen bij jouw contactpersoon binnen de gevangenis.