Skip to content

Adresonderzoek

Als iemand op uw adres staat ingeschreven die daar niet (meer) woont, kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te doen. De gemeente kan dit onderzoek naar de verblijfplaats van deze persoon ook starten na melding van instanties die adresgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) gebruiken. Na afloop van het onderzoek wordt deze persoon ingeschreven op een nieuw adres of uitgeschreven uit de BRP.

Voorwaarden 

 • U kunt het adresonderzoek alleen aanvragen als u zelf op het bewuste adres woont of eigenaar van de woning bent;
 • U moet het adresonderzoek zelf aanvragen, het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen;
 • U moet een geldig identiteitsbewijs meesturen of laten zien. 

Adresonderzoek beëindigen

Degene die het adresonderzoek heeft aangevraagd, kan deze alleen beëindigen als de persoon die onderzocht wordt toch op het adres verblijft en in overeenstemming met de hoofdbewoner toch op het adres mag blijven wonen.

Adresonderzoek aanvragen of beëindigen

U kunt het adresonderzoek op meerdere manieren aanvragen of beëindigen: 

 • Per e-mail
  U kunt uw verzoek sturen naar info@almere.nl
  De e-mail moet voorzien zijn van een handtekening en een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak van beide een duidelijke scan en voeg als bijlagen toe. Meer informatie over het maken van een veilige kopie vindt u op de site van de Rijksoverheid.

 • Schriftelijk
  U kunt uw verzoek sturen naar:
  Gemeente Almere
  Afdeling Burgerzaken
  Postbus 200
  1300 AE  Almere  
  Vermeld in uw aanvraag of beëindiging uw naam, adres en geboortedatum.
  Onderteken de brief en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

 • Mondeling
  Wilt u persoonlijk langskomen bij Burgerzaken? Dan kunt u een afspraak maken.

  Direct een afspraak maken

  Let op: Als het niet mogelijk is om op korte termijn bij Burgerzaken een afspraak in te plannen, dan adviseren wij u om het later nog eens te proberen. Het komt namelijk vaak voor dat er plekken vrijkomen of extra balies opengesteld worden, waardoor u wel op kortere termijn bij Burgerzaken terecht kunt.

Wij ontvangen graag zoveel mogelijk informatie over de persoon waarnaar adresonderzoek gedaan moet worden, zoals een mogelijk nieuw adres, een telefoonnummer, een e-mailadres en gegevens over de werkgever en/of familie.  

Termijn

De gemeente is voor adresonderzoek onder meer afhankelijk van de medewerking van derden. Het adresonderzoek kan daarom enige tijd in beslag nemen. U ontvangt een bevestiging als het onderzoek afgerond is. 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een adresonderzoek.

Pilot Puntadres

Wij doen mee met de pilot ‘Onterechte inschrijvingen’. In het adresonderzoek gaan we na waar oude bewoners van een adres nu wonen. Dit doen we alleen als duidelijk is dat er oude én nieuwe bewoners tegelijk staan ingeschreven op een adres.

Met deze pilot zorgen we dat de nieuwe bewoners nog de enigen zijn die op een adres staan ingeschreven. Daardoor krijgen zij (weer) de toeslagen en/of uitkeringen waarop ze recht hebben. Zo voorkomen we financieel leed.

De oude bewoners schrijven we uit van het adres en schrijven we in op een ‘fictief adres’. Dat is een adres dat niet bestaat. Deze inschrijving is tijdelijk totdat wij weten wat hun nieuwe adres is. Wanneer iemand staat ingeschreven op een fictief adres, is er een kans dat hij/zij in die periode minder uitkering of toeslagen ontvangt. Of dat een vergunningaanvraag stil komt te staan. Het doorgeven van een nieuw adres is daarom erg belangrijk.

Wat vindt u van onze website?