Skip to content

Adresonderzoek

Als iemand op uw adres staat ingeschreven die daar niet (meer) woont, of u het vermoeden heeft dat de bewoning op een bepaald adres niet klopt, kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te doen. De gemeente kan een onderzoek naar de verblijfplaats van deze persoon ook starten na een melding van instanties die adresgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) gebruiken. Na afloop van het onderzoek wordt deze persoon ingeschreven op een nieuw adres of uitgeschreven uit de BRP.

 Adresonderzoek aanvragen

U kunt een aanvraag adresonderzoek digitaal doen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

 Adresonderzoek beëindigen

De persoon die het adresonderzoek heeft aangevraagd, kan het onderzoek alleen beëindigen als de persoon die onderzocht wordt toch op het adres verblijft en in overeenstemming met de hoofdbewoner op het adres mag blijven wonen. De persoon die het adresonderzoek aanvraagt hoeft niet de hoofdbewoner van het adres te zijn.

Termijn

De gemeente is voor een adresonderzoek onder anderen afhankelijk van de medewerking van derden. Het adresonderzoek kan daarom enige tijd in beslag nemen.

In de Basisregistratie Personen (BRP) wordt een aantekening gemaakt dat er een adresonderzoek loopt voor deze persoon. Organisaties die de BRP mogen raadplegen, zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en zorgverzekeraars, weten dan dat naar deze persoon een adresonderzoek loopt.

Doel van dit adresonderzoek is een juiste inschrijving van de betreffende inwoner in de BRP. Bij dit onderzoek moet de gemeente zich houden aan de wettelijke voorschriften. Daarom is het helaas niet mogelijk de nalatige burger direct uit te schrijven van het adres. Hierdoor ontvangt u mogelijk nog enige tijd post voor de persoon die niet meer op het adres woont. Wij adviseren u om alle post van desbetreffende persoon terug te sturen, met een vermelding dat deze persoon niet (meer) op het adres woont.

De aanvrager ontvangt een bevestiging als het onderzoek afgerond is.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een adresonderzoek.

Pilot Puntadres

Wij doen mee met de pilot ‘Onterechte inschrijvingen’. In het adresonderzoek gaan we na waar oude bewoners van een adres nu wonen. Dit doen we alleen als duidelijk is dat er oude én nieuwe bewoners tegelijk staan ingeschreven op een adres.

Met deze pilot zorgen we dat de nieuwe bewoners nog de enigen zijn die op een adres staan ingeschreven. Daardoor krijgen zij (weer) de toeslagen en/of uitkeringen waarop ze recht hebben. Zo voorkomen we financieel leed.

De oude bewoners schrijven we uit van het adres en schrijven we in op een ‘fictief adres’. Dat is een adres dat niet bestaat. Deze inschrijving is tijdelijk totdat wij weten wat hun nieuwe adres is. Wanneer iemand staat ingeschreven op een fictief adres, is er een kans dat hij/zij in die periode minder uitkering of toeslagen ontvangt. Of dat een vergunningaanvraag stil komt te staan. Het doorgeven van een nieuw adres is daarom erg belangrijk.

Wat vindt u van onze website?