Direct naar paginainhoud

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen

We houden inwoners van Almere op de hoogte van de stand van zaken noodopvang Oekraïense vluchtelingen.

Sinds het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne heeft Almere 600 vluchtelingen opgevangen op verschillende locaties in de stad. Ook worden er vluchtelingen opgevangen bij mensen thuis. Er zijn berichten in de landelijke media over Oekraïners die weer terugkeren naar hun land. Maar er komen ook nog iedere dag nieuwe Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. De regering heeft daarom aan alle burgemeesters gevraagd om zo snel mogelijk meer mensen op te vangen. Voor Almere betekent dit dat er minimaal 400 bedden bij moeten komen.

200 tijdelijke woningen aan de Pasar Malamstraat

De gemeente gaat daarom samen met de woningcorporaties De Alliantie en GoedeStede, 200 tijdelijke woningen bouwen aan de Pasar Malamstraat in de Indische buurt. Hier kunnen straks 400 tot 600 mensen wonen. De locatie (lege kavel naast de Madrona woontoren) heeft een woonbestemming en de grond is ‘bouwrijp’. Dit betekent dat daar al snel gebouwd kan worden. Om deze noodopvang zo snel mogelijk klaar te hebben, beginnen binnenkort de bouwwerkzaamheden. De verwachting is dat deze woningen in het 1e kwartaal 2023 klaar zijn.   

Kijk voor een eerste indruk van de woningen op de website van GoedeStede.

Periode van 10 jaar

De tijdelijke woonunits worden gebouwd voor 10 jaar. De eerste drie jaar (of zolang dat nodig is) zijn de woningen bedoeld voor Oekraïners. Daarna worden de woningen geschikt gemaakt voor andere mensen die al lang wachten op een woning in de sociale huur. Zodra we weten wanneer de opvang voor Oekraïners niet meer nodig is, gaan we met de buurt in gesprek over de verdere invulling op deze locatie. We verwachten dat dit begin 2023 zal zijn.

Informatiebijeenkomst 29 juni 2022

Woensdag 29 juni was er een informatiebijeenkomst over de komst van Oekraïense vluchtelingen. De burgemeester legde uit dat de gemeente in opdracht van het Rijk in tijdelijke noodopvang voor Oekraïners gaat voorzien. De mensen die aan de voorbereidingen werken, vertelden over welke woningen en voorzieningen er komen en wat de planning is. En er was gelegenheid voor het stellen van vragen en delen van zorgen en suggesties.

Buurtbewoners uit de Indische buurt, de Stripheldenbuurt en de Sieradenbuurt reageerden overwegend positief op de komst van de vluchtelingen. Er klonk begrip voor de noodopvang. Sommige bewoners gaven aan trots te zijn dat Oekraïners in Almere zo snel onderdak krijgen aangeboden. Ook boden mensen aan Oekraïners te willen helpen.

Er klonken ook kritische geluiden. Buurtbewoners wilden weten of het versneld bouwen van tijdelijke woningen ook mogelijk is voor woningzoekenden uit Almere. Burgemeester Bijleveld gaf aan dat dit niet mogelijk is, maar hierover in gesprek te gaan met de minister van wonen. Buurtbewoners waren ook benieuwd naar de voorzieningen en dagbesteding voor de Oekraïners en wat gedaan wordt om eventuele overlast te voorkomen.

Van de informatieavond is een verslag gemaakt. Kon je niet aanwezig zijn, maar wil je wel het verslag ontvangen? Stuur dan een mail naar noodopvangpasarmalam@almere.nl.

Informatiebijeenkomst 14 september 2022

Wie zijn de nieuwe buren, hoe gaat de bouw en het beheer van het terrein en wat zijn de gevolgen voor het verkeer en parkeren? Deze vragen kwamen voorbij op woensdag 14 september tijdens de vervolgbijeenkomst over de opvang voor Oekraïense vluchtelingen aan de Pasar Malamstraat.

Deze tijdelijke woningen komen er 10 jaar te staan. Bewoners uit de Indische buurt, Stripheldenbuurt en Sieradenbuurt gingen aan thematafels in gesprek met het projectteam.

Een belangrijke vraag was wie er ná de Oekraïners komen wonen? Zijn dat statushouders, vluchtelingen of asielzoekers? Vrijwel iedereen gunt de Oekraïners een eigen plek. Maar een aantal bewoners maakt zich zorgen hoeveel zeggenschap de buurt heeft als de woningen weer vrijkomen.

De gemeente belooft in het voorjaar van 2023 hierover in gesprek te gaan met omwonenden. Zoals het er nu voor staat komen na het vertrek van de Oekraïners de woningen beschikbaar voor reguliere verhuur via woningcorporatie De Alliantie. Dit zijn woningzoekenden, dat kunnen ook statushouders zijn. Wat er na die 10 jaar op deze locatie gebeurt is nu nog niet bekend.

Andere vragen gingen over de verkeersveiligheid, hoe de gemeente parkeeroverlast wil voorkomen en of bijvoorbeeld zorg en onderwijs de extra vraag aankunnen als er 400 bewoners bijkomen. De verwachting is dat er nog meer informatieavonden volgen. De gemeente houdt omwonenden van de voortgang op de hoogte.

Van de informatieavond is een verslag gemaakt. Kon je niet aanwezig zijn, maar wil je wel het verslag ontvangen? Stuur dan een mail naar noodopvangpasarmalamstraat@allmere.nl

Informatiebijeenkomst 23 maart 2023

Landelijk worden vanaf juli 2023 circa 90.000 vluchtelingen opgevangen in 25 veiligheidsregio’s. Flevoland huisvest 3.333 vluchtelingen, waarvan 1.670 Oekraïners in Almere. In de 210 woonunits aan de Pasar Malamstraat komen tussen de 525 en 600 mensen.

De noodopvang voor Oekraïners is zo goed als klaar. Op het terrein komen bomen en speeltoestellen. De hekken gaan weg. Bedden, kasten, bank en servies etc. zijn lokaal gekocht. Voor de toewijzing gaat de gemeente uit van gemiddeld 2,5 personen per unit. Ouders met kinderen hebben voorrang, tot een maximum van 180 kinderen.

Voor zorgen van omwonenden is naar een oplossing gezocht. Zoals vragen over voldoende medische zorg en onderwijs voor kinderen en beheer van de locatie:

  • Kinderen gaan eerst naar een taalcentrum. Vervoer wordt geregeld. Er zijn geen signalen dat het regulier onderwijs onder druk staat door in de instroom van Oekraïense kinderen.
  • Gezondheidscentrum de Vliegeraar huurt extra medisch personeel in.
  • Er komt een app waarin alle activiteiten voor Oekraïners staan.
  • Ad Hoc doet het beheer van de locatie. Anouar is de locatiemanager. Hij en zijn team zien toe op het nakomen van alle huisregels. Tussen 7 en 21 uur is er altijd iemand aanwezig. Bij vragen kun je mailen naar: amsterdam@adhocbeheer.nl

Andere onderwerpen die voorbijkwamen: Oekraïners betalen geen huur conform de richtlijnen, zij bouwen dan ook geen huurrecht op. Bewoners van de locatie kunnen gewoon bezoek ontvangen, maar vreemden mogen hier niet overnachten. Op maandagochtend komen vluchtelingen bij elkaar bij het Leger des Heils.

Van de informatieavond is een uitgebreid verslag gemaakt. Kon je er niet bij zijn, maar wil je wel het verslag ontvangen? Stuur dan een mail naar noodopvangpasarmalamstraat@almere.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening