Direct naar paginainhoud

Inloopmoment Beschermd wonen plus

Wij begrijpen dat de vestiging van zo'n voorziening vragen kan oproepen. Om je vragen te beantwoorden en met je in gesprek te gaan over deze ontwikkeling organiseren we 2 inloopmomenten, namelijk op zaterdag 3 februari en maandag 5 februari. Je kunt tijdens de inloopmomenten, op een moment dat voor jou het best uitkomt, binnenlopen en in gesprek met de gemeente en de zorgaanbieders Leger des Heils en Kwintes. Je krijgt uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan over deze mogelijke ontwikkeling.    

Inloopmomenten   

 • Datum: Zaterdag 3 februari                                               
  • Tijd: 11.00 tot 15.00 uur                                                              
  • Locatie: Gebiedskantoor Oosterwold                                
  • Adres: Burchard de Volderstraat 14, 1349 HJ, Oosterwold
     
 • Datum: maandag 5 februari  
  • Tijd: 19.00 tot 21.00 uur  
  • Locatie: Gebiedskantoor Oosterwold
  • Adres: Burchard de Volderstraat 14, 1349 HJ, Oosterwold 

Hoe verloopt het proces verder?   

Inspreken politieke markt 

Het college van burgermeester en wethouders heeft op basis van specifieke criteria in samenspraak met de politie en brandweer geconcludeerd dat Oosterwold de meest geschikte locatie is voor een Beschermd wonen plus locatie. Het raadsvoorstel voor deze locatie wordt binnenkort besproken in de raad. Wij wijzen je op de mogelijkheid om, voorafgaand aan de besluitvorming door de raad, in te spreken bij een Politieke Markt. Houd daarvoor de website van de gemeenteraad in de gaten om te weten wanneer dat precies is.  

Geen participatie over locatiekeuze, wel ruime participatie bij de realisatie  

Iedere locatie kent voor- en nadelen en vaak ook voor- en tegenstanders. Dat maakt dat een keuze voor een locatie een belangenafweging is en daarmee een politieke keuze op stadsniveau. Zowel de directe omgeving als de toekomstige bewoners van de Beschermd wonen plus locatie, ontwikkelaar en zorgpartners beslissen niet mee over de locatiekeuze.  

De participatie is gericht op meedenken over de inpassing en moet ervoor zorgen dat belangen, zorgen, idee├źn en kansen rond de Beschermd wonen plus zo goed mogelijk meegenomen worden in het uiteindelijke plan. De bewoners in de buurt waar de Beschermd wonen plus uiteindelijk komt, worden na definitieve besluitvorming hiervoor uitgenodigd. Zij kunnen samen met woningcorporatie GoedeStede en zorgorganisaties Leger des Heils en Kwintes meedenken over de specifieke inrichting van de locatie. Er zal ook een beheergroep opgezet worden met belangstellenden en betrokkenen uit de omgeving. Je kunt daar meepraten over het veiligheidsplan. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening