Direct naar paginainhoud

Overzicht van bewonersvoorstellen en antwoorden - Fase 5

Na de presentatie van de plannen van fase 5 van het groot onderhoud Muziekwijk Zuid hadden verschillende inwoners een vraag of opmerking. Hier vind je een kort overzicht van de ingezonden vragen en opmerkingen en de antwoorden daarop.

Berliozstraat: parkeerplaatsen

Vraag

De parkeerplaatsen in de Berliozstraat hebben verschillende afmetingen, waardoor niet alle parkeerplaatsen goed worden gebruikt. Is het mogelijk  om op de SaintSaensgracht insteek- parkeerhavens te maken, zodat daar meer auto's geplaatst kunnen worden.

Antwoord

De parkeervakken Berliozstraat worden aangepast aan de richtlijn van minimaal 2,30 meter breed. Op dit moment hebben wij in het ontwerp wel voorzien in haakse parkeervakken. Hier moeten we alleen nog wel toestemming voor krijgen, omdat dit afwijkt van het bestemmingsplan. Dit proces loopt nog.
 

Bizetstraat: speelser groen

Vraag

In het hofje tussen de huisnummers 2-8 en 10-16 zijn nu vierkante groenvakken
met daarin bomen en hele saaie planten. Kunnen er speelsere bakken worden gemaakt? Bijvoorbeeld ronde vormen of wellicht op een andere manier? En kan de beplanting in de bakken vervangen voor meer fleurige planten?

Antwoord

De beplanting wordt vervangen voor nieuwe heesters. Zie het ontwerp. 

Cesar Franckweg: parkeerplaatsen

Vraag

Momenteel hebben we een tekort aan parkeerplaatsen, vaak wordt er op de de stoepen of andere plekken geparkeerd. De vakken zijn ook te klein en de auto's te breed. het plantsoen bij de parkeerplekken neemt ook veel ruimte in beslag.

Antwoord

De parkeervakken worden naar de richtlijnen ingericht; minimaal 2,30 meter breed. Ze worden daarmee groter dan de bestaande parkeervakken. We maken zoveel mogelijk vakken. 
 

Cesar Franckweg: verlichting

Vraag

De straat is donker en hierdoor ontstaan er vaak onveilige situaties voor alle weggebruikers. Kleinere lantaarnpalen zouden een mogelijkheid zijn met meer verlichting.

Antwoord

De afstanden tussen de lantaarnpalen voldoet aan de norm en blijft daarom hetzelfde. Wel schuift de paal naast huisnr. 99 iets richting de Cesar Frankweg.

Cesar Franckweg: fietspaden

Vraag

Op het fietspad dat de Cesar Franckweg kruist is ooit een veel te dikke rode laag over de stenen aangebracht, waardoor het spekglad is bij regen. Bij het bruggetje van de Cesar Franckweg naar de Glinkastraat is het zicht op het fietspad heel slecht. Er staat wel een spiegel, maar die wordt door de jeugd steeds vernield. Grootste probleem dat zicht ontneemt is de hoge schutting van bewoners op de hoek. 

Antwoord

De kruising fietspad Cesar frankweg - Haydnplantsoen wordt opnieuw ingericht met andere materialen. Daardoor wordt het probleem van de gladheid opgelost. Wij kunnen helaas niets doen aan de schutting, maar houden wel rekening met zichtlijnen bij het plaatsen van het nieuwe groen.

Cesar Franckweg: groen

Vraag

Er zijn grote stukken plantsoen die niet onderhouden worden. Hier graag een boom plaatsen of ander soort groen die niet woekert. 

Antwoord

Er komt nieuwe inrichting voor het groen. Zie daarvoor het bomen- en heesterplan.

Cesar Franckweg: oplaadpunten

Vraag

Er zijn te weinig oplaadpunten, momenteel zijn er 2 oplaadpunten en meer dan 10 elektrische auto's. Graag om de 100 meter een oplaadpunt plaatsen.  

Antwoord

Op het ontwerp is te zien waar extra laadpalen worden geplaatst en ook waar parkeervakken zijn "gereserveerd" voor plaatsing van laadpalen in de toekomst.

Haydnplantsoen: groen en plekje voor hondenbezitters

Vraag

 • De bomen aan het Haydnplantsoen tegenover nr. 31, 29, 27 en 25 graag behouden.
 • De 2 bomen tegenover nr. 23 die uit Amsterdam kwamen graag behouden. 
 • De heesters tegenover nr. 66, 68 en 64 weer planten. Die zijn verwijderd tijdens rioolwerkzaamheden. Het was heel mooi dichtgegroeid en gaf een vrij uitzicht. Nu is het een uitlaatplek geworden en missen wij het fraaie uitzicht.
 • Graag dezelfde breedte houden van de beukenhaag wanneer hier ander groen komt.
 • Is het mogelijk om een soort ontmoetingspleintje te creëren voor hondenbezitters met afvalbakken? Nu is de ontmoetingsplek het fietspad, pal voor de woningen. Er wordt flink luid gebabbeld en dit levert hinder op.

Antwoord

 • De bomen voor nrs. 25 t/m 31 zijn niet vitaal en worden daarom gekapt. Er komen nieuwe bomen of ander groen voor in de plaats. Zie daarvoor het nieuwe groenplan.
 • De 2 bomen uit Amsterdam blijven behouden, deze zijn namelijk nog gezond.
 • De afmeting van het vak waar 'beukenhaag' in staat blijft behouden.
 • Uw idee voor een ontmoetingsplein wordt opgepakt door Maaike Schenk (wijkregisseur).
   

Ravelplantsoen: parkeerplaatsen

Vraag

Bij het grasveld naast de draaicirkel voor de brandweer/nooddiensten bij het Ravelplantsoen 132 staan altijd personenauto's, omdat er te weinig parkeerplaatsen in de straat zijn. Dit deel kan heringericht worden met gestoken parkeerplaatsen 

Antwoord

Dit hoort bij fase 4. Het ontwerp wordt hier aangepast met gestoken parkeren waardoor we meer parkeervakken kunnen maken. Zie ook het ontwerp van fase 4.

Ravelplantsoen: verlichting

Vraag

Op het schoolplein en het plantsoen is er 's avonds en 's nachts niet genoeg verlichting. Voor de sociale controle moet er een extra lantaarnpaal komen die het speelplein, een hangplek voor jongeren, genoeg verlicht.

Antwoord

Dit wordt meegenomen in het ontwerp van het schoolplein. Het plein wordt helemaal veranderd. Dit wordt na de zomer van 2023 uitgewerkt, zodra er een nieuwe directeur/directrice is aangesteld op basisschool de Vuurvogel. 

Ravelplantsoen: gras schoolplein

Vraag

De oorspronkelijk aangelegde grasvlakken van het schoolplein zijn na jaren van belasting door spel van schoolkinderen verworden tot kale aarden vakken onder de bomen. Graag deze vakken bestraten zodat er weer een net en schoon schoolplein komt.

Antwoord

De bevinding is terecht. Het ontwerp van het schoolplein wordt in zijn geheel herzien. Dit wordt na de zomer van 2023 uitgewerkt zodra er een nieuwe directeur is aangesteld op basisschool de Vuurvogel. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de toepassing van groenvoorzieningen onder bomen.
 

Ravelplantsoen: glijbaan schoolplein

Vraag

Op het speelplein Ravelplantsoen moet een glijbaan voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar komen. De kunststof glijbaan is 25 november 2021 helaas verwijderd. Deze moet weer terugkomen bij de zandbak. Ook graag een wip, klimkooi, rolschaatsbaan en pierenbadje.

Antwoord

Het ontwerp van het schoolplein wordt in zijn geheel herzien. Dit wordt na de zomer van 2023 uitgewerkt zodra er een nieuwe directeur is aangesteld op basisschool de Vuurvogel. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de toepassing van groenvoorzieningen onder bomen.
 

Ravelplantsoen: zwerfafval schoolplein

Vraag

Er ligt veel zwerfvuil op het schoolplein en in de bosjes. Verzoek om meer afbakken te plaatsen op het schoolplein.

Antwoord

Het ontwerp van het schoolplein wordt in zijn geheel herzien. Dit wordt na de zomer van 2023 uitgewerkt zodra er een nieuwe directeur is aangesteld op basisschool de Vuurvogel. 

Ravelplantsoen: waterafvoer schoolplein

Vraag

De put (straatkolk) van het schoolplein naast de zandbak is elke twee maanden dichtgeslipt door zand uit de zandbak. Graag of de zandbak verplaatsen, of de straatkolk verder weg te plaatsen.

Antwoord

Dit aandachtspunt wordt meegenomen in het ontwerp van het schoolplein. Dit wordt in zijn geheel herzien. Dit wordt na de zomer van 2023 uitgewerkt zodra er een nieuwe directeur is aangesteld op basisschool de Vuurvogel. 

Saint-Saënsgracht: parkeerplaatsen

Vraag

Graag waterdoorlatende parkeerplekken, met meer groen en bossages ernaast.

Antwoord

Parkeervakken worden bestraat in molenwiekverband. Dit is een half open verband waardoor ze waterdoorlatend zijn.

Saint-Saënsgracht: te weinig parkeerplaatsen

Vraag

Er zijn te weinig parkeerplaatsen op de Saint-Saënsgracht. Veel bewoners van omringende straten komen hier parkeren. Graag anders indelen. Ook boom ten hoogte van nr 75 weghalen, boom is ziek en heeft last van kevers. Meerdere klachten ingediend. 

Antwoord

Bomen die niet meer gezond zijn worden gekapt. Zo ook de de boom ter hoogte van nummer 75. Op dit moment hebben wij in het ontwerp wel voorzien in haakse parkeervakken. Hier moeten we alleen nog wel toestemming voor krijgen, omdat dit afwijkt van het bestemmingsplan. Dit proces loopt nog. 

Saint-Saënsgracht: bomen en maaibeleid

Vraag

Als je in de zomer op snikhete dagen langs de gracht loopt onder de bomen is het daar heerlijk koel! Dus laat die alsjeblieft staan. En pas het maaibeleid aan. Niet maaien als er bloemen bloeien en niet op hete droge dagen, want dat droogt de boel uit.

Antwoord

De grote bomen langs de watergang blijven staan. Een aantal laanbomen wordt wel vervangen. Na alle werkzaamheden wordt bekeken of er meer bloemrijk gras gemaakt kan worden langs de gracht door minder te maaien. 

Saint-Saënsgracht: bomen

Vraag

Er staan prachtige bomen langs de gracht, ik mag toch hopen dat het geen totale kaalslag gaat worden? Bomen zijn van essentieel belang voor vogels,  insecten,  afwatering,  gezonde bodem en afkoeling van de bodem en water. En graag meer zaaien, minder maaien!

Antwoord

De mooiste grote bomen langs de watergang blijven staan. Een aantal laanbomen wordt wel vervangen, omdat deze niet meer gezond zijn of onvoldoende groeiruimte hebben. Na alle werkzaamheden wordt bekeken of er meer bloemrijk gras gemaakt kan worden langs de gracht door minder te maaien. 

Saint-Saënsgracht: bomen en groen

Vraag

Met alle onderzoeken van universiteiten over bomen en groen zou het Almere sieren om te stoppen met totale kaalslag bij onderhoud. Aan die kleine boompjes die er voor terug komen hebben we de komende 10 jaar niets. Graag meer nieuw groen en bloemen graag. 

Antwoord

Er worden uitsluitend bomen gekapt waarvan is vastgesteld dat de kwaliteit niet voldoet of wanneer dit voor de nieuwe inrichting noodzakelijk is en wensen van de omgeving tegemoet komt. We kappen dus het minimale. Helaas zijn veel bomen niet meer gezond en moeten dus gekapt worden. Hier komt nieuw groen of een nieuwe boom voor terug. Zie het Bomenkader.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening