Direct naar paginainhoud

Addendum

In deze toevoeging op de Woonvisie addendum staan concrete doelen en resultaten waarbij het gaat om het mogelijk maken van uitstroom uit zorginstellingen (en verminderen instroom) door het vergroten van aanbod van huisvesting in de wijk.

Zo zijn er afspraken gemaakt tussen corporaties, zorginstellingen en de gemeente om mensen die kunnen uitstromen uit een instelling zo goed mogelijk te begeleiden bij de stap naar een eigen woning. Deze afspraken worden nu uitgetest. Hierbij is er oog voor draagvlak in de wijken.

Wethouder de Jonge: "Wij zullen zowel in de nieuwe als in de bestaande delen van de stad kijken naar extra mogelijkheden, mooi voorbeeld is dat wij willen gaan voor 100 extra woningen voor dakloze jongeren en ook voor afspraken met particuliere kamerverhuurders over het huisvesten van mensen op basis van dezelfde samenwerkingsafspraken als met de woningcorporaties en de zorgpartners.” Daarnaast is het de bedoeling om op korte termijn een start te maken met 2 tot 4 voorzieningen waar wonen en zorg worden gecombineerd.

Wil je het addendum ontvangen? Vul dan het contactformulier in. Geef hierbij aan of je het addendum per mail of per post wilt ontvangen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening