Direct naar paginainhoud

Burgemeester Hein van der Loo

Op 8 maart 2023 is Hein van der Loo geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Almere.

Portefeuille Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid en Externe Betrekkingen

Bestuursorgaan burgemeester

  • Coördinatie van veiligheidsvraagstukken
  • Openbare orde en veiligheid
  • Politie
  • Brandweer
  • Crisisbeheersing en rampenbestrijding
  • Integriteit

Bestuursorgaan college

  • Externe betrekkingen (Representatie en coördinatie, MRA, VNG, G40)
  • Internationale samenwerking
  • Strategie en communicatie
  • Straatnaamgeving

Curriculum vitae

Hein van der Loo (1971) is geboren in Noord-Brabant en studeerde bestuurskunde in Rotterdam. Sinds maart 2023 is hij burgemeester van Almere. Eerder was hij burgemeester van Zwijndrecht. Daarvoor werkte hij ruim 20 jaar bij Rabobank en ABN AMRO in verschillende leidinggevende functies. Hij heeft diverse toezichthoudende functies bij maatschappelijke organisaties bekleed, onder meer in de zorg en het onderwijs. Voor zijn jarenlange, belangeloze inzet voor de stad Rotterdam ontving hij in 2022 de Wolfert van Borselenpenning. Hein van der Loo is getrouwd en heeft vier zoons.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening