Direct naar paginainhoud

Trouwen en partnerschap

Wil je trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet je eerst je voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de gemeente melden. Doe de melding minimaal 6 weken en maximaal 1 jaar voor de datum van de ceremonie. Je kunt kiezen uit: regulier, budget of gratis.

Voor het digitaal melden vul jij of je partner het meldingsformulier in. Download hiervoor het meldingsformulier (PDF, 463 kb) en vul dit digitaal in. Daarna kun je het samen met kopieën van identiteitsbewijzen van jou en je partner uploaden als je de digitale melding doet.

Je kunt ook een schriftelijke melding te doen. Na die melding nemen we contact met je op om de melding door te nemen en een afspraak in te plannen. Houd er rekening mee dat dit een aantal weken kan duren.

Zowel het bruidspaar als de getuigen moet Engels of Nederlands spreken of anders een beëdigd tolk meenemen naar de ceremonie.

Verschillende soorten ceremonies

Er zijn 3 soorten ceremonies waar je uit kunt kiezen: de reguliere, budget of gratis ceremonie.

Reguliere ceremonie

De trouwzaal in het stadhuis is beschikbaar op werkdagen van 9.00 - 22.00 uur en in het weekend van 9.00 - 17.00 uur. Het is ook mogelijk om op een andere locatie te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De kosten voor een ceremonie in de trouwzaal zijn gelijk aan de kosten voor een ceremonie op een andere locatie. Wil je buiten eerdergenoemde tijden trouwen of een partnerschap aangaan? Stuur ons dan een e-mail op burgerzakenhc@almere.nl

Houd met een ceremonie in de trouwzaal in het stadhuis rekening met het volgende:

 • er is plaats voor maximaal 80 personen. Hiervan zijn 60 zitplaatsen en 20 staanplaatsen. Dit aantal is inclusief het bruidspaar, getuigen, kinderen en eventueel de fotograaf;
 • het is mogelijk om muziek te draaien voor, tijdens of na de ceremonie;
 • er is ruimte voor een persoonlijke toespraak tijdens de ceremonie;
 • de ceremonie duurt maximaal een uur.

Budgetceremonie

Je kunt ook voor een budgetceremonie op het stadhuis kiezen. Dit kan op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

 • er is plaats voor maximaal 8 personen. Dit aantal is inclusief het bruidspaar, getuigen, kinderen en eventueel de fotograaf;
 • de ceremonie is in de trouwkamer bij Burgerzaken;
 • het is niet mogelijk muziek te draaien voor, tijdens of na de ceremonie;
 • er is geen toespraak door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, alleen het wettelijk verplichte gedeelte;
 • de ceremonie duurt maximaal een half uur.

Gratis ceremonie

Het kan op maandagochtend om 9.00 uur of om 9.30 uur. De wachttijd voor een gratis ceremonie is op dit moment ongeveer 8 maanden.

 • er is plaats voor maximaal 6 personen. Dit aantal is inclusief het bruidspaar, getuigen, kinderen en eventueel de fotograaf;
 • de ceremonie is in de trouwkamer bij Burgerzaken;
 • het is niet mogelijk muziek te draaien voor, tijdens of na de ceremonie;
 • er is geen toespraak door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, alleen het wettelijk verplichte gedeelte;
 • de ceremonie duurt maximaal een half uur.

Kosten

Het tarief voor reguliere ceremonies geldt voor zowel trouwen in het stadhuis als op buitenlocaties.

ProductKosten
Reguliere ceremonie op werkdagen
tussen 9.00 - 17.00 uur
€ 364,35
Reguliere ceremonie op werkdagen
tussen 18.00 - 22.00 uur
€ 607,25
Reguliere ceremonie in het weekend
tussen 9.00 - 17.00 uur
€ 828,05
Reguliere ceremonie
op een ander moment dan de bovengenoemde tijdstippen
€ 1.293,05
Budgetceremonie op werkdagen
tussen 9.00 - 16.00 uur
€ 219,70
Gratis ceremonie op maandagen
om 9.00 uur of 9.30 uur
Gratis

Overige kosten

ProductKosten

Trouwboekje/partnerschapsboekje

€ 27,50
Aanwijzing éénmalige buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand€ 73,75

Aanwijzing en beëdiging éénmalige buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 213,75

Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 50,80

Bezoek van een ambtenaar om de veiligheid van de trouwlocatie te beoordelen

€ 122,45

Verklaring huwelijksbevoegdheid

€ 29,00

Wijzigen, annuleren of verzetten van ceremonie

Het tarief voor het wijzigen, annuleren of verzetten van de datum en tijdstip van de ceremonie bedraagt:

 • Vanaf één maand tot één week voor de ceremonie: 50% van de verschuldigde leges
 • In de week van de ceremonie of op de ceremoniedag zelf: 100% van de verschuldigde leges

Schriftelijke melding doen

Je kunt de melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap ook schriftelijk doen. Download het meldingsformulier (PDF, 463 kb). En stuur het ingevulde meldingsformulier naar ons op.

Stuur het volgende op

 • Ingevuld en door beide partners ondertekend meldingsformulier
 • Kopie van geldig identiteitsbewijs van jou, je partner en alle getuigen
 • Kopie van voor en achterkant van een geldige verblijfsvergunning van jou en/of van je partner

Je kunt het ingevulde meldingsformulier en de kopieën opsturen naar:

Gemeente Almere
T.a.v. Huwelijkscoördinatoren 
Postbus 200
1300 AE Almere

Voorwaarden trouwen op een andere locatie

De kosten hiervoor verschillen per locatie en zijn afhankelijk van je eigen wensen. Neem voor meer informatie contact op met de locatie zelf. De locatie moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:

 • De locatie moet binnen de gemeentegrenzen liggen;
 • Het adres van de locatie moet kadestraal geregistreerd staan;
 • De locatie moet openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk zijn;
 • De locatie mag niet in strijd met openbare orde en goede zeden zijn;
 • De rechthebbende van de locatie dient vooraf schriftelijk toestemming te geven;
 • De veiligheid van de trouwambtenaar moet gewaarborgd zijn;
 • In geval van een horecagelegenheid: een verklaring van de brandweer of een recent controlerapport/vergunning voor brandveiligheidseisen dient overlegd te worden;
 • In geval van een gebedshuis: het burgerlijk huwelijk dient vooraf te gaan aan het religieus huwelijk. Het is niet toegestaan deze te combineren in één ceremonie;
 • De locatie moet over een overdekte en omsloten ruimte beschikken.

Je kunt zelfs thuis trouwen. Hiervoor gelden de volgende extra eisen:

 • de locatie moet brandveilig zijn;
 • de eigenaren en het toekomstige paar zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en zorgen ervoor dat de thuislocatie voor iedereen toegankelijk is;
 • bij meer dan vijftig gasten dient het toekomstige paar een melding te doen/een evenementenvergunning aan te vragen.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening