Direct naar paginainhoud

Campus Almere Centrum

Het hoger onderwijs is onmisbaar voor Almere Centrum. Studenten zorgen voor meer dynamiek in de binnenstad. Daarnaast versterkt het kennis, innovatie en ondernemerschap. Daarvoor zijn wel veel woningen voor studenten nodig.

Door de groei van Hogeschool Windesheim is hiervoor vanaf 2026/2027 nieuwe huisvesting nodig. Daarom bouwen we vanaf 2024 een campus met een nieuw onderwijsgebouw voor de hogeschool. Ook komen er zo’n 1.250 studentenwoningen. Deze woningen zijn niet alleen bestemd voor Almeerse studenten, maar ook voor internationale studenten. De campus wordt een plek om te studeren, wonen, werken en ontmoeten.

De locatie

Naast onderwijs zijn werkgelegenheid, sport, cultuur, ontmoeten en verenigingsleven belangrijk. Veel van deze faciliteiten zijn al in het centrum aanwezig. Daarom is het centrumgebied dé locatie om een studentencampus te bouwen. Meer bewoners in het centrum, betekent meer mensen op straat en meer draagvlak voor voorzieningen. Dit is goed voor de lokale ondernemers zoals winkeliers en horecagelegenheden. Meer mensen op straat zorgt ook voor een beter gevoel van veiligheid, zichtbaarheid en sociale controle. 

We bouwen de Campus op de Hospitaalgarage. Die ligt aan de Esplanade en naast het ziekenhuis. Op dit moment is daar een parkeerterrein. Deze grond is in eigendom van de gemeente.

Ontwikkelvisie

Behalve het onderwijsgebouw en de woningen komen er nieuwe campusvoorzieningen, bijvoorbeeld een boekwinkel, wasserette of een minisupermarkt. Onder de woningen komt een nieuwe parkeergarage. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk aan het aantal dat er nu is. Het gebouw van Windesheim en een woontoren komen aan de Esplanade te liggen. Daarachter komen lagere gebouwen met woningen en voorzieningen in een groene omgeving: Het Campushof. De ontwikkeling van de Campus is opgeknipt in drie onderdelen: 

  • Fase 1a: Hogeschool Windesheim
  • Fase 1b: de parkeergarage samen met de studentenwoningen die erboven liggen
  • Fase 2: de woontoren

De meeste bouwwerkzaamheden zijn gepland in de periode 2024 – 2027.

Communicatie en inspraak

Van de komst van de Campus aan de Esplanade zullen de bewoners en organisaties in de omgeving veel merken. Daarom zullen we je zo goed mogelijk informeren over de plannen en werkzaamheden. Voor sommige zaken, zoals de invulling van de openbare ruimte, zullen we de bewoners om advies vragen. Daarnaast is een afwijking van het bestemmingsplan nodig om dat het gebouw van Hogeschool Windesheim en de woontoren groter zijn dan het bestemmingsplan nu voorschrijft.

Vergunningsproces hogeschoolgebouw Windesheim

Windesheim heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning is nodig omdat het hogeschoolgebouw dat zij willen bouwen groter is dan het bestemmingsplan toestaat. De gemeente moet beslissen of zij toestemming geeft aan Windesheim om op een grotere oppervlakte te bouwen.

Alle reacties van omwonenden worden verwerkt in een verslag. Dit verslag wordt samen met de vergunningsaanvraag aangeboden aan het college van B en W. De reacties worden meegewogen in hun beslissing over het verlenen van de vergunning.

Kijk voor meer informatie over het vergunningsproces op de website Stadsgesprekken.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Almere Centrum? Meld je aan voor de nieuwsbrief

Campus

Illustratie Almere skyline
Jouw mening