Direct naar paginainhoud

Mobiliteitsplan

Almere groeit snel en het centrum groeit mee. Het is belangrijk dat het centrum goed bereikbaar blijft. Daarom is er onderzoek gedaan naar de situatie in het verkeer. Daaruit is het Mobiliteitsplan ‘Hart van de Stad’ gekomen waarin uitdagingen en oplossingen tot 2040 staan.

Het Hart van de Stad is een groter gebied dan de binnenstad. Het zuiden van het Weerwater en meer naar het noorden richting Markerkant hoort hierbij. Voor het hele gebied ligt een grote opgave, er komen straks 10.000 tot 15.000 woningen bij.  

Meer groen

Er komen parken en meer mogelijkheden voor sport in het centrum. Er wordt gezorgd voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers en veilige plekken om over te steken. Wij willen straten en busbanen die veiliger zijn, prettig aanvoelen en aantrekkelijk zijn om bij te wonen.

Vastlopend autoverkeer

In het mobiliteitsplan is te lezen dat het Hart van de Stad gaat vastlopen als we niets doen. Doorgaand verkeer moet daarom om de binnenstad heen geleid worden. Dat kan via de Spoor- en Randstaddreef. Aanpassingen aan de autoroute via de tunnel Hospitaaldreef lijken onvermijdelijk.

Parkeren

Het aantal parkeerplekken voor bezoekers van het centrum blijft hetzelfde. Het aantal parkeerplekken per woning wordt aangepast. Bewoners in het centrum zullen minder snel een eigen auto hebben en meer gebruik maken van openbaar vervoer.

In sommige parkeergarages blijven nu parkeerplekken leeg. Deze plekken willen we laten gebruiken door de toekomstige bewoners van het centrum. Er wordt meer geïnvesteerd in fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Aan de randen van het centrumgebied komen zogenaamde hubs waar je auto’s en fietsen kunt laden en stallen.

Rijk investeert mee

Almere investeert in een goede bereikbaarheid zoals de verbetering van de fietsroutes en de vernieuwing van Station Almere Centrum. Het Rijk heeft € 28 miljoen toegezegd voor projecten zoals de aanpak van de dreven, vernieuwing van het busstation en verbetering van de fietsroutes.  

In gesprek met de stad

In het voorjaar van 2023 zijn gesprekken geweest met bewoners, bezoekers, werknemers, woningzoekenden en ondernemers over de ontwikkeling van het centrum in 2040. Almeerders zijn gesteld op een goede bereikbaarheid van het centrum, zowel met het openbaar vervoer als met de auto. Goede alternatieven zoals deelauto’s voor mensen die in het centrum gaan wonen zijn belangrijk.

Tijdens deze gesprekken is vaak aangegeven dat ze het logisch vinden dat aanpassingen nodig zijn. De wens naar meer groen, meer reuring, veilige routes en het aantrekkelijker maken van lopen en fietsen is regelmatig genoemd. 

Ook met het ziekenhuis en de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere (OVSA) is over bereikbaarheid en parkeren gesproken. De betrokkenen zien geen grote belemmeringen in de voorgestelde richting.  

De gemeenteraad heeft in april 2024 besloten dat de uitgangspunten uit het Mobiliteitsplan worden meegenomen in nieuwe plannen. Deze plannen zijn nog niet definitief en worden verder uitgewerkt. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening