Direct naar paginainhoud

Ontwikkeling centrumgebied West

De gemeente heeft verschillende plannen van vastgoedeigenaren en marktpartijen ontvangen om te ontwikkelen op plekken van bestaande gebouwen in het westelijke deel van het centrum. Het gaat hierbij om uitbreiding en nieuwbouw.

Om een sociaal en economisch gezond centrum te zijn en te blijven is het van belang om woningen en voorzieningen toe te voegen in de binnenstad. Dat doen we volgens ons plan ‘Eeuwig Jonge Binnenstad 2020-2030’.

Om toekomstige ontwikkelingen goed te kunnen begeleiden wordt er gewerkt aan een ontwikkelkader voor centrumgebied West en de omgeving. Hier wordt gekeken naar verkeer en bereikbaarheid, groenvoorzieningen, aantal woningen en de bouwhoogte. Ook wordt rekening gehouden met klimaatuitdagingen en een duurzame manier van bouwen. 

Naast de functiemix van wonen en werken is het nodig om levendige, veilige openbare ruimtes en informele ontmoetingsplekken te creëren, met ruimte voor groen. Het plan is om de Stadswetering te vergroenen zodat het een ringpark wordt om de binnenstad. 

Communicatie

De plannen worden gemaakt in overleg met marktpartijen en vastgoedeigenaren. De communicatie over het centrumgebied West verloopt via informatiebijeenkomsten in het Info Centrum zoals de Dag van de toekomst, bewonersbrieven, nieuwsbrieven, social media en Stadhuis aan Huis-pagina’s in Almere Deze Week. 

Tekstuele beschrijving afbeelding

Op deze plattegrond is het centrumgebied West zichtbaar met de locaties voor herontwikkeling. Het gaat om de Spoordreef 10 en 20, Koopmansstraat, Gezellenhof, Bottelaar, Korte Promenade, Tegelzetterhof en de Pier bij het Schipperplein. We willen langs de Stadswetering een park voor groenbeleving en ecologie en de Spoordreef als een levendige stadstraat met verschillende functies. De straten krijgen verschillende functies voor een levendige straat.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening