Direct naar paginainhoud

Ontwikkeling centrumgebied West

Almere groeit en het centrum groeit mee. Om het centrum ook in de toekomst sociaal en economisch gezond te houden, is het belangrijk om op de juiste plekken woningen en voorzieningen toe te voegen. Een goede mix van wonen, werken en voorzieningen, in combinatie met veel groen en water, is daarbij belangrijk.

De gemeente heeft verschillende plannen van vastgoedeigenaren en marktpartijen ontvangen om te ontwikkelen op plekken van bestaande gebouwen in het westelijke deel van het centrum. Het gaat hierbij om uitbreiding en nieuwbouw.

Om toekomstige ontwikkelingen goed te kunnen begeleiden, werken we aan een ontwikkelkader voor het westelijke deel van Almere Centrum: Centrumgebied West.
Er worden spelregels opgesteld voor:

  • Bouwprojecten: welke voorzieningen komen op welke plek, hoe hoog kan de bebouwing worden, hoeveel woningen komen er en hoe is de bereikbaarheid en het parkeren georganiseerd?
  • Openbare ruimte: Hoe verandert de openbare ruimte mee met de groei van de stad, waar komt groen (erbij) en hoe pakken we klimaatuitdagingen aan?

Welke projecten zijn er?

  • In de openbare ruimte zijn twee belangrijke sleutelprojecten: het Stadsweteringpark en de Stadsstraten.
  • De Olstgracht en Singel richting het spoor worden onderdeel van het Stadsweteringpark. Een levendig stadspark rond de binnenstad voor iedereen met ruimte voor ontmoeting, waterbeleving, ecologie, sport en spelen.
  • De Spoordreef wordt een levendige en groene stadsstraat met plek voor de auto waar het ook prettig lopen en fietsen wordt.

Tekstuele beschrijving afbeelding

Op deze plattegrond is het centrumgebied West zichtbaar met de locaties voor herontwikkeling. Het gaat om de Spoordreef 10 en 20, Koopmansstraat, Gezellenhof, Bottelaar, Korte Promenade, Tegelzetterhof en de Pier bij het Schipperplein. We willen langs de Stadswetering een park voor groenbeleving en ecologie en de Spoordreef als een levendige stadstraat met verschillende functies. De straten krijgen verschillende functies voor een levendige straat. De roze vlakken zijn locaties voor lopende initiatieven en de beige vlakken zijn locaties voor nog te verkennen gebieden voor mogelijke uitbreiding of herontwikkeling. 

Eerste plannen

De eerste plannen zijn nog niet vastgesteld. Er zijn alvast een paar impressies om een beeld te geven.

Communicatie

De plannen worden gemaakt in overleg met marktpartijen en vastgoedeigenaren. De communicatie over het centrumgebied West verloopt via informatiebijeenkomsten in het Info Centrum zoals de Dag van de toekomst, bewonersbrieven, nieuwsbrieven, sociale media en de Stadhuis aan Huis-pagina's in de krant Almere DEZE WEEK.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening