Leerlingenvervoer

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen probleem. Voor sommige kinderen is naar school gaan lastiger. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of ver moeten reizen van huis naar school. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer van de gemeente.

Aanvragen leerlingenvervoer

De gemeente beoordeelt kritisch of leerlingenvervoer nodig is. Dat zal per kind worden bekeken. Jij bent als ouder of verzorger verantwoordelijk voor de begeleiding van jouw kind naar school. Dat betekent dat het aan jou is om ervoor te zorgen dat je kind elke dag op tijd op school is. Ook als je kinderen op verschillende scholen hebt, of als je zelf op tijd op je werk moet zijn. 

Denk je dat je kind in aanmerking komt voor de regeling leerlingenvervoer? Dan moet je elk jaar vóór 1 juni een aanvraag indienen bij de gemeente Almere. Het is ook mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als de school waar je kind naartoe gaat nog niet definitief bekend is. Na toekenning van leerlingenvervoer kun je makkelijk een schoolwijziging doorgeven.  

Voor wie?

Niet alle leerlingen kunnen gebruikmaken van leerlingenvervoer. De regeling is bedoeld voor leerlingen die een van de hieronder genoemde schoolsoorten bezoeken en daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring van passend onderwijs of een indicatie voor cluster 1 of 2 hebben gekregen: 

  • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)

  • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)  

  • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO) 

  • gehandicapte leerlingen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs 

  • leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor ver moeten reizen