Direct naar paginainhoud
menu

Met de regeling leerlingenvervoer krijgt u - als u aan de voorwaarden voldoet - een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van uw kind van en naar school, of wordt het vervoer door de gemeente georganiseerd.

Indienen aanvraag

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen aan ons terug te sturen via e-mail of de post. Dit kan door:

  • (een gescande versie van) het ingevulde formulier te e-mailen naar leerlingzakenverberg dit@almere.nl onder vermelding van Leerlingenvervoer, of
  • per post te sturen naar Gemeente Almere, t.a.v. Leerlingenvervoer, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Aanvraagformulieren die per post worden teruggestuurd, kunnen later verwerkt worden.

Aanvragen leerlingenvervoer

Schooljaar 2020-2021 

Denkt u dat uw kind hier in het schooljaar 2020-2021 voor in aanmerking komt?
Vraag dan zo snel mogelijk leerlingenvervoer aan met het ‘Aanvraagformulier vergoeding kosten leerlingenvervoer schooljaar 2020-2021’.

Informatie over de regeling leerlingenvervoer 2020-2021 vindt u in de folder ‘Leerlingenvervoer in Almere 2020-2021’.

De gemeente beoordeelt kritisch of leerlingenvervoer noodzakelijk is. Dat zal per kind worden beoordeeld. Daarbij is het uitgangspunt dat u als ouder of verzorger verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw kind naar school. Dat betekent dat het aan u is om ervoor te zorgen dat uw kind elke dag op tijd op school is. Ook als u kinderen op verschillende scholen heeft, of als u op tijd op uw werk moet zijn.

Op weg naar meer zelfstandigheid met Iris en Joep

Soorten Leerlingenvervoer in Almere

Het aanvragen van Leerlingenvervoer, hoe gaat dit in zijn werk?

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere vindt u op de website overheid.nl

Wat vindt u van onze website?