Skip to content

Leerlingenvervoer

Met de regeling leerlingenvervoer krijgt u - als u aan de voorwaarden voldoet - een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van uw kind van en naar school, of wordt het vervoer door de gemeente georganiseerd.

Schooljaar 2019-2020Denkt u dat uw kind hier in het schooljaar 2018-2019 voor in aanmerking komt?
Vraag dan zo snel mogelijk leerlingenvervoer aan met formulier Aanvraagformulier vergoeding kosten leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020.
Informatie over de regeling leerlingenvervoer 2018-2019 vindt u in de folder leerlingenvervoer in Almere 2019-2020.

De gemeente beoordeelt kritisch of leerlingenvervoer noodzakelijk is. Dat zal per kind worden beoordeeld. Daarbij is het uitgangspunt dat u als ouder of verzorger verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw kind naar school. Dat betekent dat het aan u is om ervoor te zorgen dat uw kind elke dag op tijd op school is. Ook als u kinderen op verschillende scholen heeft, of als u op tijd op uw werk moet zijn.

Op weg naar meer zelfstandigheid met Iris en Joep

Soorten Leerlingenvervoer in Almere

Het aanvragen van Leerlingenvervoer, hoe gaat dit in zijn werk?

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere vindt u op de website overheid.nl

Wat vindt u van onze website?