Skip to content

Leerlingenvervoer

Met de regeling leerlingenvervoer krijgt u - als u aan de voorwaarden voldoet - een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van uw kind van en naar school, of wordt het vervoer door de gemeente georganiseerd.

Indienen aanvraag

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen aan ons terug te sturen via e-mail of de post. Dit kan door:

  • (een gescande versie van) het ingevulde formulier te e-mailen naar leerlingzaken@almere.nl onder vermelding van Leerlingenvervoer, of
  • per post te sturen naar Gemeente Almere, t.a.v. Leerlingenvervoer, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Aanvraagformulieren die per post worden teruggestuurd, kunnen later verwerkt worden.

Uitvoerder begeleid leerlingenvervoer failliet verklaard

Maandag 10 februari is het faillissement uitgesproken voor vervoersbedrijf TCR Group en haar dochter-ondernemingen. Hieronder valt ook Connexxion Tours. Deze organisatie is verantwoordelijk voor een deel van het begeleid leerlingenvervoer in Almere.

De curatoren hebben aangegeven zich ondanks het faillissement in te zetten om het leerlingenvervoer in Almere uit te blijven voeren. De kinderen die hier gebruik van maken worden momenteel op dezelfde manier als zij gewend zijn van en naar school gebracht.

Voortzetten leerlingenvervoer

Wij doen ons uiterste best om het leerlingenvervoer voort te zetten en hebben nauw contact met de curatoren. Daarnaast werken wij aan alternatief vervoer voor het geval dit nodig is. Mochten er nieuwe ontwikkelingen dan publiceren wij hier meer over.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier, bel 14 036 of stuur een e-mail naar info@almere.nl onder vermelding van ‘TCR leerlingenvervoer’.

Aanvragen leerlingenvervoer

Schooljaar 2020-2021 

Denkt u dat uw kind hier in het schooljaar 2020-2021 voor in aanmerking komt?
Vraag dan zo snel mogelijk leerlingenvervoer aan met het ‘Aanvraagformulier vergoeding kosten leerlingenvervoer schooljaar 2020-2021’.

Informatie over de regeling leerlingenvervoer 2020-2021 vindt u in de folder ‘Leerlingenvervoer in Almere 2020-2021’.

De gemeente beoordeelt kritisch of leerlingenvervoer noodzakelijk is. Dat zal per kind worden beoordeeld. Daarbij is het uitgangspunt dat u als ouder of verzorger verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw kind naar school. Dat betekent dat het aan u is om ervoor te zorgen dat uw kind elke dag op tijd op school is. Ook als u kinderen op verschillende scholen heeft, of als u op tijd op uw werk moet zijn.

Op weg naar meer zelfstandigheid met Iris en Joep

Soorten Leerlingenvervoer in Almere

Het aanvragen van Leerlingenvervoer, hoe gaat dit in zijn werk?

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere vindt u op de website overheid.nl

Wat vindt u van onze website?